• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-o-teorii-i-praktyce-poradnictwa_7633_150x190

O TEORII I PRAKTYCE PORADNICTWA

 • Wydawca: PWN
 • Rok wydania: Warszawa 2010
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 232
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-01-14224-7
 
49,00 zł
43,90 zł 43,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Pierwszy polski podręcznik dla studentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii i socjologii przygotowujących się do pracy zawodowej w zakresie doradztwa i poradnictwa psychologicznego, rodzinnego, szkolnego lub zawodowego. Przydatny również dla specjalistów zawodowo zajmujących się poradnictwem, doradztwem lub terapią.

Książka:

 • wyjaśnia podstawy teoretyczne i najważniejsze pojęcia z zakresu poradnictwa i poradoznawstwa;
 • przedstawia główne kierunki badań nad poradnictwem w ujęciu humanistycznym i społeczno-ekonomicznym;
 • omawia metody i formy pomocy doradczej;
 • prezentuje scenariusze działań współczesnych doradców;
 • zawiera praktyczne przykłady rozwiązywania sytuacji problemowych;
 • pokazuje złożoność praktyki poradniczej i jej wieloaspektowość.

W sierpniu 2005 roku profesor Alicja Kargulowa została uhonorowana za ten podręcznik indywidualną Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Opinie o książce:
Praca składa się z ośmiu klarownie i w sposób uzasadniony wyodrębnionych rozdziałów. Autorka konsekwentnie, zgodnie z tytułem książki przeplata teorię z praktyką, pisząc o poradoznawstwie (teoria) i poradnictwie (praktyka) w rozdziałach 1-3. W kolejnych rozdziałach, zgodnie z podtytułem, prezentuje odmiany poradoznawczego dyskursu: neopozystywistyczny, humanistyczny, krytyczny i postmodernisty. Treści poszczególnych rozdziałów są kompetentnie dobrane i podane, co oznacza, że Autorka pogodziła złożoność analizowanej materii z przystępnością języka.
(dr H. Solarczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Podjęte w publikacji kwestie zakotwiczają się z jednej strony w szeroko rozumianych zjawiskach i tendencjach kulturowych, z drugiej zaś – w problemach wiążących się z doświadczeniami i przeżyciami pojedynczych osób. [...] Zamieszczony na końcu książki Słownik przynosi objaśnienie używanych w niej pojęć i zwrotów.
(dr Grażyna Teusz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

W pracy Autorka prezentuje szeroki przegląd zagadnień związanych z toczącym się współcześnie dyskursem poradoznawczym. Jest to niezaprzeczalnie jeden z plusów podręcznika. Teoretyczno-empiryczne ujęcie owego dyskursu doprowadza Autorkę do wypracowania autorskiego podejścia do wykorzystania w poradnictwie różnych opcji metodologicznych.
(dr A. Paszkowska-Rogacz, Uniwersytet Łódzki)

Spis treści

Rozdział 1. Poradoznawstwo
1.1. Dlaczego "poradoznawstwo"?
1.2. Poradoznawstwo jako zbiór instytucji i piśmiennictwo naukowe
1.3. Wiedza poradoznawcza
1.3.1. Źródła wiedzy poradoznawczej
1.3.2. Strukturyzacja i aplikacja pozytywistycznej wiedzy poradoznawczej
1.3.3. Strukturyzacja i aplikacja heurystycznej wiedzy poradoznawczej
1.4. Przechowywanie i dystrybucja wiedzy poradoznawczej

Rozdział 2. Poradnictwo
2.1. Poradnictwo jako działanie społeczne
2.1.1. Podmiot działania poradniczego
2.1.2. Przedmiot działania poradniczego
2.1.3. Środki działania w poradnictwie
2.1.4. Metody działania poradniczego
2.2. Poradnictwo jako interakcja międzyosobowa
2.3. Poradnictwo jako działalność zorganizowana
2.4. Poradnictwo jako forma pomocy społecznej
2.5. Tożsamość poradnictwa - podsumowanie

Rozdział 3. Granice autonomii poradoznawstwa i poradnictwa
3.1. O poradoznawstwie raz jeszcze
3.2. Naturalistyczne podejście do praktyki poradniczej
3.3. Postawa oświeceniowa w poradoznawstwie
3.4. Rozumienie i interpretacja rzeczywistości poradniczej

Rozdział 4. Kierunki badań nad poradnictwem
4.1. Początki badań
4.2. Kierunek pozytywistyczny: racjonalno-instrumentalny
4.3. Kierunek interpretatywny: rozumiejąco-adaptacyjny
4.4. Emancypacyjno-krytyczny kierunek badań
4.5. Paradygmat postmodernistyczny w badaniach poradoznawczych

Rozdział 5. Dyskurs w nurcie neopozy ty wisty cznym: Optymalizacja startu zawodowego młodzieży
5.1. Start zawodowy, porada zawodowa - trudności definicyjne
5.2. Psychospołeczne regulatory jakości startu edukacyjnego
5.3. Typologia młodzieży startującej w zawodzie
5.4. Organizacja i przebieg badań nad korzystaniem z porad
5.5. Szkolne i rodzinne uwarunkowania startu zawodowego
5.5.2. Rodzinne uwarunkowania startu zawodowego
5.6.Charakter pracy poradni w zakresie optymalizowania startu zawodowego
badanych
5.7. Wykorzystanie porad przez różne grupy młodzieży
5.8. Efektywność porad w świetle badań dystansowych
5.9. Podsumowanie badań
Załącznik - Ocena wyboru zawodu

Rozdział 6. Dyskurs w paradygmacie humanistycznym
6.1.Ograniczenia poradnictwa dla rodziców. Refleksje na marginesie filmu
Zabójca ze szkolnej ławy
6.1.1. Przedmiot interpretacji
6.1.2. Uczestnicy poradnictwa
6.1.3. Doradcy bohaterów filmu
6.1.4. Metody pomocy poradniczej i doradczej
6.2.Odczucie trzykrotnego pęknięcia w codziennej rzeczywistości przy zasięganiu porady w instytucji
6.2.1. Rozwój zainteresowań badawczych problemami życia codziennego
6.2.2.Odczucie danej sytuacji jako problemowej - pierwsze pęknięcie w codziennej rzeczywistości
6.2.3.Sytuacja zgłoszenia się do poradni - drugie pęknięcie w codziennej
rzeczywistości
6.2.4. Przyjmowanie porady - trzecie pęknięcie w codziennej rzeczywistości

Rozdział 7. Przykład dyskursu (mało)krytycznego. Poradnictwo dla dorosłych z perspektywy studium dystansu międzypokoleniowego
7.1. Postfiguratywny charakter poradnictwa dla dorosłych
7.2. Kofiguracja w poradnictwie dla dorosłych
7.3. Miejsce poradnictwa dla dorosłych w kulturze prefiguratywnej
7.4. Współczesne poradnictwo dla dorosłych i jego deformacje

Rozdział 8. Dyskurs postmodernistyczny. Kulturowe scenariusze działania współczesnych doradców
8.1. Monolityczny scenariusz działania modernistycznego doradcy
8.2.Ponowoczesna rzeczywistość społeczna jako nowy kontekst działalności doradcy
8.3. Zmiana sytuacji społecznej doradcy
8.4. Scenariusze działania współczesnych doradców

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY