• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-20015_20918_150x190

PIELĘGNIARSTWO W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2021
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 920
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788320062977
 
149,00 zł
126,90 zł 126,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej

Autor: Mariola Pietrzak, Barbara Knoff, Tomasz Kryczka

Podręcznik "Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej" przeznaczony jest dla studentów pielęgniarstwa, a także dla praktykujących pielęgniarek oraz wszystkich osób zainteresowanych podstawową opieką zdrowotną i jej funkcjonowaniem.

Naszym celem było przedstawienie organizacji i funkcjonowania POZ w Polsce. Podręcznik szczegółowo omawia także zagadnienia związane z postępowaniem z pacjentami cierpiącymi na różne schorzenia, uwzględniając założenia programowe kształcenia pielęgniarek w zakresie POZ.

Obserwowane zmiany w organizacji POZ oraz w systemie kształcenia zawodowego pielęgniarek wymuszają konieczność posiadania rzetelnej wiedzy z zakresu pielęgnowania pacjenta w każdym okresie życia i w różnych jednistkach chorobowych, najczęściej spotykanych w ramach realizowania świadczeń zdrowotnych pacjentowi POZ. Mamy nadzieję, że publikacja będzie pomocna na wszystkich etapach kształcenia zawodowego i w opiece nad pacjentem.

fragment przedmowy

Spis treści

Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej

Autor: Mariola Pietrzak, Barbara Knoff, Tomasz Kryczka

CZĘŚĆ I. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE.

1. Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce.

2. Zasady finansowania i zawierania umów na świadczenia POZ w systemie ubezpieczeń społecznych.

3. Porada pielęgniarska.

4. Program "POZ PLUS" .

5. Współpraca z samorządem lokalnym oraz sektorem pozarządowym w realizacji zadań POZ.

6. Promocja zdrowia i profilaktyka w POZ.

7. Bezpieczeństwo pacjenta w systemie POZ.

8. Zarządzanie wiedzą w POZ.

9. Wybrane aspekty prawne wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej POZ.

CZĘŚĆ II. PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ.

10. Komunikacja z pacjentem w pracy pielęgniarki POZ.

11. Holizm w pracy pielęgniarki POZ.

12. Modele i teorie pielegniarstwa wykorzystywane w pracy pielęgniarki POZ.

13. Metody pracy pielęgniarki POZ.

14. Podstawowe założenia działalności praktycznej pielęgniarki POZ opartej na Evidence-Based Nursing Practice.

15. Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarski POZ.

16. Szczepienia w praktyce pielęgniarki POZ.

17. Kompetencje pielęgniarki POZ do udzielania świadczeń w zakresie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

18. Organizacja ochrony zdrowia pracujących w Polsce.

CZĘŚĆ III. SPOŁECZNE ASPEKTY PRACY PIELĘGNIARKI W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ.

19. Socjologia rodziny z elementami antropologii kultury.

20. Formy, zakres i metody pomocy społecznej z elementami aktywizacji społeczności lokalnej.

21. Profilaktyka przemocy w rodzinie i pomoc ofiarom przemocy w praktyce pielęgniarki POZ.

CZĘŚĆ IV. OPIEKA ZDROWOTNA NAD UCZNIEM W ŚRODOWISKU SZKOLNYM.

22. Organizacja i funkcjonowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.

23. Zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarkę szkolną

24. Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci i młodzieży.

CZĘŚĆ V. OPIEKA PIELĘGNIARKI POZ NAD PACJENTAMI DOROSŁYMI W WYBRANYCH STANACH CHOROBOWYCH.

25. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami układu krążenia.

26. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami neurologicznycmi.

27. Choroby układu oddechowego.

28. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami układu pokarmowego.

29. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami układu dokrewnego.

30. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami reumatycznymi.

31. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami nerek i układu moczowego.

32. Opieka nad pacjentem w środowisku domowym po wszczepieniu endoprotez.

33. Opieka nad pacjentem w środowisku domowym po zabiegach kardiochirurgicznych.

34. Opieka nad pacjentem w środowisku domowym po zabiegach okulistycznych.

35. Opieka pielęgniarska nad pacjentem przewlekle chorym.

36. Opieka nad pacjentem z rana przewlekłą.

37. Opieka nad pacjentem żywionym pozajelitowo w środowisku domowym.

38. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi.

CZĘŚĆ VI. OPIEKA PIELĘGNIARKI NAD PACJENTEM GERIATRYCZNYM.

39. Charakterystyka procesu starzenia się.

40. Całościowa Ocena Geriatryczna.

41. Opieka pielęgniarska w wybranych zespołach geriatrycznych.

CZĘŚĆ VII. OPIEKA PIELĘGNIARKI POZ NAD DZIECKIEM  W WYBRANYCH STANACH CHOROBOWYCH.

42. Opieka pielęgniarki POZ nad dzieckiem w wybranych stanach chorobowych układu pokarmowego.

43. Cukrzyca wieku dziecięcego.

44. Opieka nad dzieckiem specjalnej troski w środowisku domowym.

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY