• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-22526_19400_150x190

PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2014, dodruk 2020
  • Wydanie: II
  • Ilość stron: 548
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-200-4397-6
149,00 zł
129,90 zł 149 129.9 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 123,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Obecne II wydanie podręcznika Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego zostało uzupełnione o materiały dotyczące badań diagnostycznych i analitycznych, w tym elementy fazy przedlaboratoryjnej, leczenia krwią i jej składnikami, postępowania w przypadku ran oraz stosowanych opatrunków. Rozdział dotyczący uwarunkowań prawnych zawiera obowiązujący, podstawowy akt prawny, jakim jest ustawa z dnia 15 lipca 2012 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. W rozdziałach wyodrębniono słowa kluczowe, kliniczne podstawy wybranych schorzeń, model opieki oraz pytania sprawdzające, które ułatwią powtórzenie materiału. Książka jest adresowana do studentów wydziałów pielęgniarstwa oraz pracujących pielęgniarek.

Tagi: Pielęgniarstwo operacyjne ,

Spis treści

1. Uwarunkowania prawne i etyczne opieki pielęgniarskiej świadczonej chorym leczonym chirurgicznie – Kazimiera Zahradniczek
1.1. Prawa pacjenta
1.1.1. Wprowadzenie
1.1.2. Prawa pacjenta w ustawodawstwie polskim
1.1.3. Prawa pacjenta w Europie na podstawie Deklaracji Promocji Praw Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia
1.2. Uwarunkowania prawne praktyki pielęgniarskiej
1.3. Uwarunkowania etyczne praktyki pielęgniarskiej
1.3.1. Wprowadzenie
1.3.2. Kodeks etyczny Międzynarodowej Rady Pielęgniarek
1.3.3. Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej
1.3.4. Problemy i dylematy etyczne praktyki zawodowej
1.3.5. Odpowiedzialność zawodowa i prawna pielęgniarki
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
2. Założenia opieki pielęgniarskiej świadczonej chorym na oddziałach chirurgicznych – Lucyna Ścisło, Kazimiera Zahradniczek
2.1. Wprowadzenie
2.2. Filozofia pielęgniarstwa
2.3. Teorie i modele pielęgniarstwa
2.4. Proces pielęgnowania
2.5. Dokumentowanie świadczonej opieki
2.6. Dokumentacja pielęgnowania pacjenta
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
3. Patofizjologiczne podstawy reakcji organizmu na uraz – Mariusz Kózka
3.1. Budowa ustroju
3.2. Reakcja organizmu na uraz
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
4. Leczenie krwią i jej składnikami – Maria Kózka
4.1. Krew i jej składniki stosowane w lecznictwie
4.2. Powikłania przetoczenia krwi i jej składników
4.3. Alternatywne metody leczenia krwią
4.4. Prawne regulacje przetaczania krwi i jej składników
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
5. Rany – Lucyna Ścisło
5.1. Klasyfikacja ran
5.2. Gojenie rany
5.3. Leczenie ran urazowych
5.3.1. Postępowanie w przypadku rany czystej
5.3.2. Postępowanie w przypadku rany zakażonej
5.4. Rany przewlekłe
5.5. Opatrunki
5.5.1. Opatrunki złożone
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
6. Zakażenia szpitalne w chirurgii – Marta Kowalewska
6.1. Epidemiologia zakażeń szpitalnych
6.1.1. Profilaktyka zakażeń na oddziałach chirurgicznych
6.1.2. Ochrona chorych operowanych przed zakażeniem
6.2. Najczęstsze zakażenia na oddziale chirurgicznym
6.2.1. Ryzyko rozwoju zakażenia u chorego operowanego
6.3. Model opieki pielęgniarskiej zapobiegający zakażeniom
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
7. Badania diagnostyczne – Antoni Czupryna, Antoni M. Szczepanik, Monika Nardzewska-Szczepanik, Rafał Solecki
7.1. Wstęp
7.2. Badania obrazowe
7.3. Badania ultrasonograficzne
7.4. Badania endoskopowe
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
8. Elementy fazy przedlaboratoryjnej w wykonywaniu badań analitycznych –Lucyna Ścisło, Maria Kózka
8.1. Wstęp
8.2. Przygotowanie pacjenta do badania krwi oraz czynniki wpływające na wyniki
8.3. Przygotowanie pacjenta do badania oraz pobieranie krwi
8.4. Przechowywanie i transport próbek z krwią
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
9. Żywienie chorych w chirurgii – Maria Kózka
9.1. Żywienie zdrowego dorosłego człowieka
9.2. Składniki odżywcze i ich znaczenie w żywieniu
9.3. Niedożywienie – przyczyny, rodzaje i następstwa
9.4. Leczenie żywieniowe
9.5. Żywienie dojelitowe
9.6. Żywienie pozajelitowe
9.7. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym żywionym dojelitowo
9.8. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym żywionym pozajelitowo
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
10. Okres okołooperacyjny – Elżbieta Walewska
10.1. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie planowanym i nagłym
10.1.1. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie planowanym
10.1.2. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym
10.2. Postępowanie po zabiegu operacyjnym z uwzględnieniem rodzaju znieczulenia
10.3. Zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym
10.3.1. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym w I dobie zabiegu operacyjnego
10.3.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym w kolejnych dniach po zabiegu operacyjnym
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
11. Opieka nad chorym na oddziałach „chirurgii jednego dnia” – Lucyna Ścisło
11.1. Znaczenie stosowanego leczenia w „chirurgii jednego dnia”
11.2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w ramach „chirurgii jednego dnia”
11.3. Postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne z pacjentem po zabiegu operacyjnym w „chirurgii jednego dnia”
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
12. Opieka nad chorym z urazem
12.1. Opieka nad chorym z urazem czaszkowo-mózgowym – Lucyna Ścisło
12.1.1. Kliniczne podstawy urazów czaszkowo-mózgowych
12.1.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym po urazie czaszkowo-mózgowym
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
12.2. Opieka nad chorym z urazem klatki piersiowej – Marta Kowalewska
12.2.1. Kliniczne podstawy urazów klatki piersiowej
12.2.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z urazem klatki piersiowej
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
12.3. Opieka nad chorym z urazem narządu ruchu – Lucyna Ścisło
12.3.1. Kliniczne podstawy urazów narządu ruchu
12.3.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym w opatrunku gipsowym
12.3.3. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z wyciągiem szkieletowym
12.3.4. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z urazem narządu ruchu leczonym metodą operacyjną
12.3.5. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym unieruchomionym z powodu leczenia urazu narządu ruchu
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
12.4. Opieka nad chorym z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego –Lucyna Ścisło
12.4.1. Kliniczne podstawy urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego
12.4.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
12.5. Opieka nad chorym z chorobą oparzeniową – Marta Kowalewska
12.5.1. Kliniczne podstawy oparzeń
12.5.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z chorobą oparzeniową
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
13. Opieka nad pacjentem z chorobami naczyń tętniczych i żylnych –Mariusz Kózka, Maria Kózka
13.1. Opieka nad pacjentem z wybranymi chorobami naczyń tętniczych
13.1.1. Kliniczne podstawy wybranych chorób naczyń tętniczych
13.1.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobami tętnic
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
13.2. Opieka nad pacjentem z wybranymi chorobami naczyń żylnych
13.2.1. Kliniczne podstawy wybranych chorób naczyń żylnych
13.2.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobami żył
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
14. Opieka nad chorym w ostrych stanach chirurgicznych
14.1. Opieka nad chorym z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego – Elżbieta Walewska
14.1.1. Kliniczne podstawy krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego
14.1.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z krwawieniem z żołądka i żylaków przełyku
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
14.2. Opieka nad chorym z niedrożnością przewodu pokarmowego – Lucyna Ścisło
14.2.1. Kliniczne podstawy niedrożności przewodu pokarmowego
14.2.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z niedrożnością mechaniczną jelit
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
14.3. Opieka nad chorym z ostrym zapaleniem trzustki – Marta Kowalewska
14.3.1. Kliniczne podstawy ostrego zapalenia trzustki
14.3.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z ostrym zapaleniem trzustki leczonym zachowawczo i operacyjnie
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
14.4. Opieka nad chorym z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego i z rozlanym zapaleniem otrzewnej – Elżbieta Walewska
14.4.1. Kliniczne podstawy ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego i wybranych powikłań
14.4.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego
14.4.3. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z naciekiem okołowyrostkowym
14.4.4. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z rozlanym zapaleniem otrzewnej
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
15. Opieka nad chorym z chorobami układu pokarmowego
15.1. Opieka nad chorym z rakiem przełyku – Elżbieta Walewska
15.1.1. Kliniczne podstawy raka przełyku
15.1.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z rakiem przełyku przed zabiegiem udrożnienia przełyku
15.1.3. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z rakiem przełyku po endoskopowym protezowaniu przełyku
15.1.4. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z założoną gastrostomią
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
15.2. Opieka nad chorym z chorobami żołądka i dwunastnicy – Lucyna Ścisło
15.2.1. Kliniczne podstawy wybranych chorób żołądka i dwunastnicy
15.2.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z rakiem żołądka
15.2.3. Pacjent po zabiegu operacyjnym (całkowite wycięcie żołądka)
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
15.3. Opieka nad chorym z wybranymi chorobami pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby – Lucyna Ścisło
15.3.1. Kliniczne podstawy wybranych chorób pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby
15.3.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z kamicą pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
15.3.3. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym na raka wątroby
15.3.4. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z żółtaczką mechaniczną
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
15.4. Opieka nad chorym z wybranymi chorobami jelit, odbytnicy i odbytu – Maria Kózka
15.4.1. Kliniczne podstawy wybranych chorób jelit, odbytnicy i odbytu
15.4.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z przetoką jelitową (stomią)
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
15.5. Opieka nad chorym z przepukliną brzuszną – Zofia Kłapa
15.5.1. Kliniczne podstawy wybranych przepuklin brzusznych
15.5.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z przepukliną pachwinową
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
16. Opieka nad chorymi z rakiem piersi – Marta Kowalewska
16.1. Kliniczne podstawy raka piersi .
16.2. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentką z rakiem piersi po mastektomii z limfadenektomią
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
17. Opieka nad pacjentem z wybranymi chorobami tarczycy –Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło
17.1. Kliniczne podstawy wybranych chorób tarczycy
17.2. Model opieki pielęgniarskiej nad chorym z nadczynnością tarczycy
Pytania sprawdzające
Piśmiennictwo
Skorowidz

 

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

PRODUKTY POWIĄZANE

179,00 zł
157,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 179,00 zł
119,00 zł
104,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 99,90 zł
94,00 zł
82,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 82,90 zł
68,00 zł
61,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 61,20 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

144,00 zł
126,72 zł
Najniższa cena z 30 dni: 144,00 zł
119,00 zł
104,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 104,90 zł
89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,90 zł
134,00 zł
117,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 117,90 zł
129,00 zł
113,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 129,00 zł
179,00 zł
157,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 179,00 zł
32,00 zł
28,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 28,90 zł
69,00 zł
60,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 60,90 zł

POLECAMY

79,00 zł
68,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 68,73 zł
42,00 zł
36,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 36,90 zł
95,00 zł
85,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 85,50 zł
89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,90 zł
45,00 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 38,90 zł
44,00 zł
38,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 37,80 zł
67,00 zł
58,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 58,29 zł
69,00 zł
60,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,33 zł
44,00 zł
39,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,60 zł
49,00 zł
44,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,10 zł
159,00 zł
139,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 139,90 zł
49,00 zł
44,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,10 zł
70,00 zł
63,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 63,00 zł
35,00 zł
31,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,50 zł
29,90 zł
26,91 zł
Najniższa cena z 30 dni: 26,91 zł
69,00 zł
61,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 62,10 zł