• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-3d-okladka-mini_17253_150x190

PROTOKOŁY W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 • Wydawca: Makmed
 • Rok wydania: 2018
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 771
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-945573-5-5
 
220,00 zł
198,00 zł 198,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

"Protokoły w anestezjologii i intensywnej terapii" 

Francuskie Towarzystwo Anestezjologiczne MAPAR

Redakcja naukowa polskiego wydania: Małgorzata Malec-Milewska, Magdalena Mierzewska-Schmidt, Piotr Nowakowski, Mariusz Piechota, Zbigniew Rybicki, Romuald Lango, Michał Gaca

Skrótowy język, graficzny sposób przedstawienia wielu zagadnień (śródtytuły, ryciny, algorytmy, tabele, indeks) pozwolą szybko zlokalizować odpowiedni fragment tekstu i przesledzić protokoły odnoszące się do sytuacji codziennych i nagłych, lecz również tych rzadkich.

Spis treści

"Protokoły w anestezjologii i intensywnej terapii" 

Redakcja: Małgorzata Malec-Milewska, Magdalena Mierzewska-Schmidt, Piotr Nowakowski, Mariusz Piechota, Zbigniew Rybicki, Romuald Lango, Michał Gaca

SYTUACJE KRYTYCZNE

 • Nagłe zatrzymanie krążenia u dorosłego
 • Nagłe zatrzymanie krążenia u kobiety w ciąży 
 • Nagłe zatrzymanie krążenia u dziecka 
 • Zatorowość płucna i wstrząs  
 • Wstrząs krwotoczny  
 • Wstrząs anafilaktyczny  
 • Wstrząs anafilaktyczny u dziecka 
 • Skurcz oskrzeli u dorosłego 
 • Skurcz oskrzeli u dziecka 
 • Skurcz krtani u dziecka 
 • Trudna intubacja 
 • Trudna intubacja ustno-tchawicza u dziecka  
 • Mydriaza (rozszerzenie źrenic) (u dorosłego i u dziecka) 
 • Zatrucie środkami znieczulenia miejscowego 
 • Hipertermia złośliwa

ZNIECZ. OGÓLNE

 • OCENA PRZEDOPER → Konsultacja anestezjologiczna 
 • Badania przedoper 
 • Przewidywana trudna intubacja  
 • Ryzyko reakcji alergicznej  
 • Premedykacja 
 • Immunosupresja 
 • Kortykosteroidy 
 • Leczenie p/krzepliwe 
 • β-blokery 
 • Ocena układu krążenia 
 • ZNIECZ. W SZCZ. SYT. KLIN. → Zniecz. a: Choroba wieńcowa  
 • Stymulator 
 • Kardiomiopatia przerostowa 
 • Niedomykalność aortalna  
 • Stenoza  
 • Niedomykalność mitralna 
 • Kraniotomia 
 • Niedowład połowiczy 
 • Elektrowstrząsy 
 • Choroba Parkinsona 
 • Miastenia 
 • Porfiria 
 • Odcinek QT 
 • Zespół Brugadów 
 • Zespół WPW 
 • Choroby rzadkie  
 • Pełny żołądek  
 • Cukrzyca 
 • Marskość wątroby 
 • HIV  
 • Otyłość  
 • Astma  
 • Bezdech senny 
 • Torakochir. 
 • Nadciś. płucne  
 • Przeszczepienie nerki i wątroby  
 • Rakowiak 
 • Guz chromochłonny  
 • Inne guzy nadnerczy 
 • Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy 
 • Mastocytoza  
 • Chemioterepia 
 • Uzależnienie od opioidów 
 • Choroby psych.  
 • Podeszły wiek  
 • Wczesna rehabilitacja poop.  
 • PRZETACZANIE PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH I HEMOSTAZA → Strategia i odwracanie działania 
 • Kwas traneksamowy  
 • Leki p/płytkowe  
 • Zapobieganie ŻChZZ 
 • Antag. wit. K  
 • Heparyny 
 • Doustne leki p/krzepliwe  
 • HIT 
 • Hemofilia  
 • Choroba von Willebranda 
 • CT  
 • APTT 
 • Zespoły krwotoczne 
 • Tromboelastografia TEG, ROTEM  
 • TECHNIKI I LEKI STOSOWANE W ANESTEZJOLOGII → Check-lista  
 • Okołoop. EKG  
 • Zab. przewodzenia 
 • Bradykardia  
 • Tachykardia 
 • Kapnografia 
 • Główne leki stosowane w zniecz  
 • Leki odwracające działanie leków stosowanych w zniecz  
 • Halogenowe środki wziewne  
 • TIVA 
 • Zniecz. wziewne 
 • Barwniki stosowane w zniecz  
 • BIS  
 • Zwiotczenie  
 • Odpowiedź hemod. na płynoterapię  
 • Doppler  
 • Ocena pojemności minutowej serca metodą termodylucji przezpłucnej i analizy konturu fali tętna 
 • Ocena echokardio. hemodynamiki  
 • Cewnikowanie t. płucnej  
 • Optymalizacja hemod. pacjenta w okresie okołoop.  
 • Wypełnienie łożyska nacz.  
 • Żywienie 
 • Dostęp nacz. pod kontrolą USG  
 • Zniecz. do: Laparoskopii 
 • Operacji laryngologicznych z użyciem lasera CO2  
 • Trudna intubacja: algorytm post.  
 • Wideolaryngoskopy  
 • Przyrządy nadgłośniowe do udrożnienia dróg oddech  
 • Intubacja przez nos za pomocą fiberoskopu  
 • Zniecz: Do laparoskopii  
 • Do operacji laryngologicznych z użyciem lasera CO2  
 • Z wyłączeniem jednego płuca  
 • Do badania RM  
 • A chir. amb.  
 • Went. JET  
 • Zmod. skala Aldreta  
 • Kryteria wypisu z POP  
 • POWIKŁANIA → Nudności i wymioty poop.  
 • Nadciś. tętnicze w okresie poop.  
 • Reakcje alergiczne typu natychmiastowego  
 • Skurcz oskrzeli w trakcie zniecz  
 • Hipertermia złośliwa  
 • Reakcje poprzetoczeniowe  
 • OKOŁOOP. PROFIL. ANTYBIOT. I ANTYBIOTYKI → Profil. antybiot. w: Zapaleniu wsierdzia 
 • Ortopedii i traumatologii
 • Neurochir.  
 • Okulistyce  
 • Kardiochir. i chir. nacz.  
 • Chir. plastycznej i rekonstrukcyjnej 
 • Chir. bariatrycznej  
 • Laryngologii, stomatologii i chir. szczękowo-twarzowej  
 • Ginekologii i położnictwie  
 • Urologii
 • Chir. ogólnej 
 • Endoskopii PP  
 • Chir. dziecięcej 
 • Dawkowanie antybiotyków

ZNIECZ. REGIONALNE I MIEJSCOWE 

 • ZASADY OGÓLNE → Bezpieczeństwo  
 • Dawkowanie  
 • Mieszaniny  
 • Klonidyna, adrenalina, kortykosteroidy 
 • Toksyczność  
 • Leki p/krzepliwe  
 • Post. aseptyczne  
 • BLOKADY CENTRALNE → USG  
 • Metamery 
 • Zniecz: Podpajęcz. 
 • Podpajęcz. ciągłe  
 • Zewnątrzoponowe  
 • Zewnątrzoponowe ciągłe  
 • Powikłania 
 • Łączone zniecz. podpajęcz. i zewnątrzoponowe  
 • Dostawowe  
 • Regionalne w chir. amb. 
 • Dawka testowa  
 • Łata z krwi 
 • Zewnątrzoponowa stymulacja rdzenia kręgowego 
 • Analgezja ciągła przez cewnik  
 • Nadzór po zniecz  
 • Kryteria wypisu  
 • BLOKADY W OBRĘBIE TUŁOWIA → Zniecz: tułowia w zależności od linii cięcia chir. 
 • Do operacji piersi  
 • Do laparoskopii  
 • Nasiękowe okołootrzewnowe przez cewnik 
 • Blokada: Przykręgowa piersiowa  
 • Ściany jamy brzusznej  
 • N. sromowego  
 • TAP blok
 • BLOKADY OBWODOWE KONCZYNY GÓRNEJ → Dermatomy, miotomy i sklerotomy  
 • Wybór strategii  
 • Blokady: Splotu ramiennego  
 • Nn. unerwiających kończyny  
 • Obszary czuciowe skóry dłoni  
 • Blokada: N. mięśniowo-skórnego  
 • N. promieniowego  
 • N. pośrodkowego  
 • N. łokciowego  
 • Zniecz. palców  
 • Odcinkowe zniecz. dożylne  
 • BLOKADY OBWODOWE KOŃCZYN DOLNYCH → Dermatomy, miotomy i sklerotomy  
 • Wybór metody  
 • Splot lędźwiowo-krzyżowy: budowa  
 • Blokada: S. lędźwiowego  
 • N. kulszowego  
 • Przedziału powięzi biodrowej  
 • N. udowego  
 • Kanału przywodzicieli  
 • N. skórnego bocznego uda  
 • N. zasłonowego z dostępu pachwinowego  
 • Okołokostkowa 
 • BLOKADY SZYI I TWARZY → Wybór metody  
 • N. trójdzielny 
 • Blokada: Pozagałkowa  
 • N. bródkowego  
 • N. podoczodołowego  
 • N. czołowego  
 • N. szczękowego  
 • N. żuchwowego 
 • Splotu szyjnego powierzchownego  
 • Nerwowa skóry owłosionej głowy  
 • Małżowiny usznej

ANESTEZJOLOGIA W POŁOŻNICTWIE 

 • ZASADY OGÓLNE → Fizjologia ciąży  
 • Premedykacja i post. przedoper  
 • Układ krwionośny i krzepnięcia w trakcie ciąży 
 • ZNIECZ ‒ LECZENIE BÓLU → Zniecz. do: Zabiegów nie związanych z ciążą w trakcie ciąży 
 • Cięcia cesarskiego 
 • Przerwania ciąży 
 • Leczenie p/bólowe i zniecz. zewnątrzoponowe i inne metody zniecz. porodu 
 • POWIKŁANIA → Zab. neurologiczne 
 • Krwotok 
 • Bóle głowy 
 • Ciężkie nadciś. indukowane ciążą 
 • Niedokrwistość  
 • Małopłytkowość  
 • Mikroangiopatie, zmiany zakrzepowo-zatorowe  
 • Sepsa i antybiot.  
 • Zab. krąż-oddech  
 • Zator płynem owodniowym  
 • INNE → Hiperstymulacja jajników 
 • Anemia sierpowata 
 • Hipnoza

INTENSYWNA TERAPIA 

 • URAZY → Post. szpitalne w urazach wielonarz. 
 • Wstrząs krwotoczne 
 • Uraz rdzenia 
 • Urazy czaszk-mózgowe 
 • ZAKAŻENIA → Zasady mikrobiologii i antybiot. 
 • Antybiogram 
 • Wrażliwość bakterii 
 • Kolonizacja 
 • Patogeny alarmowe 
 • Rzekomobłoniaste zapalenie jelit 
 • Wstrząs septyczny 
 • Profil. tężca 
 • Splenektomia 
 • Martwicze zapalenia powięzi 
 • Poop. zakaż. kości i stawów 
 • Zakaż. i kolonizacja dróg moczowych  
 • Podejrzenie zakaż. cewnika centralnego 
 • Inwazyjna kandydoza 
 • Inne zakaż. grzybicze  
 • KRĄŻENIE → Zatrzymanie krążenia 
 • OZW  
 • Wstrząs kardio 
 • Stymulacja serca 
 • Tamponada serca 
 • Leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia 
 • UKŁAD ODDECHOWY → Drzewo oskrzelowe: obrazy RTG i fiberosk 
 • Hipoksemia 
 • Went. mechaniczna 
 • ARDS 
 • ECMO 
 • Ciężkie PZP 
 • VALI  
 • Stan astmatyczny 
 • Ciężka zatorowość płucna 
 • USG płuc 
 • Drenaż opłucnej 
 • NEUROLOGIA → Płyn mózgowo-rdzeniowy, nakłucie lędźwiowe 
 • Ciśn. śródczaszk  
 • Oksymetria mózgowa 
 • Ciśn. parcjalne tlenu w mózgu 
 • Saturacja mieszanej krwi żylnej 
 • Przezczaszk. Doppler 
 • Post. w ostrym nadciśn. śródczaszk 
 • Ter. osmotyczna 
 • Profil. p/drgawkowa 
 • Stan drgawkowy 
 • Udar mózgu 
 • Pęknięcie tętniaka tt. mózgowych 
 • Zespół oponowy 
 • Ropień mózgu 
 • Bakteryjne ZOMR 
 • Śmierć mózgu, pobieranie narządów i tkanek 
 • Odruchy z pnia mózgu 
 • POKARMOWY → Zakaż. wewnątrzbrzuszne 
 • OZT 
 • Krwawienie z g. odcinka PP 
 • Powikłania marskości wątroby 
 • Zespół cieśni brzusznej 
 • Ostra pseudoniedrożność okrężnicy 
 • Przetoki PP 
 • Skład soków trawiennych 
 • Żywienie w IT 
 • GOSP. WODNO-ELEKTROLITOWA → Zab. równowagi kwasowo-zasadowej 
 • Moczówka prosta pochodzenia centralnego 
 • Hipo- i hiper- Na+ 
 • K+ 
 • Ca2+ 
 • Mg2+ 
 • Ostra niewyd. nerek i protekcja nerek 
 • CTNZ 
 • Plazmafereza 
 • Rabdomioliza 
 • TURP 
 • Kwasica ketonowa  
 • Hiperglikemia hiperosmolarna 
 • Ostra niewyd. nadnerczy 
 • INNE SYT. KLIN. → Transport pacjenta w ciężkim stanie 
 • Sedacja w IT 
 • Zespół abstynencji 
 • Skala CIWA-AR 
 • Delirium  
 • Zespoły toksyczne i antidota 
 • Oparzenia

LECZENIE BÓLU

 • ZASADY OGÓLNE → Skale oceny bólu i sedacji 
 • LEKI → Klasyfikacja WHO 
 • LP nieopioidowe 
 • NLPZ 
 • Paracetamol 
 • Nefopam 
 • Przeliczanie dawek 
 • Konwersja 
 • Morfina 
 • Leki zapob. nadwrażliwości bólowej 
 • Podtlenek azotu 
 • EMLA 
 • Analgezja w okresie poop. 
 • TECHNIKI → Zniecz. zewnątrzoponowe 
 • Urazy kl. piers 
 • Ból: Przewlekły 
 • Przewlekły po zabiegach chir. 
 • W niew. nerek i wątroby 
 • U chorych z przewlekłą niew. oddech 
 • Porty nacz.

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DZIECIĘCA 

 • PRZYGOTOWANIE PRZEDOPER → Konsultacja przedoper 
 • Ocena stanu zdrowia przed zniecz 
 • Antybiotykoterapia 
 • DOSTĘP NACZ. I ODMIENNOŚCI U DZIECI → Odmienności fizjologiczne i anatomiczne 
 • Ex-wcześniak w 1. r.ż. 
 • Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa 
 • Dostęp centralny 
 • Dostęp centralny przez ż. pępkową 
 • Protokół odróżnienia zatkanego cewnika centralnego 
 • Dostęp doszpikowy 
 • ZNIECZ. OGÓLNE → Wyposażenie stanowiska 
 • Monitorowanie 
 • Leki zniecz 
 • Rozcieńczanie 
 • Intubacja 
 • Przyrządy nadgłośniowe do udrożnienia dróg oddech 
 • Okołoop. zapotrzebowanie płynowe 
 • Krystaloidy 
 • Preparaty krwiopochodne 
 • Zatrzymanie krążenia 
 • Kurcz głośni/skurcz oskrzeli 
 • Zniecz. dziecka z nieżytem nosa 
 • Wstrząs anafilaktyczny 
 • Hipertermia złośliwa  
 • Wsparcie oddech. podczas indukcji wziewnej 
 • ZNIECZ. REGIONALNE → Środki miejscowo-zniecz 
 • Zniecz: Krzyżowe
 • Zewnątrzoponowe w odcinku lędźwiowym 
 • Podpajęcz
 • Łata z krwi  
 • Morfina podawana podpajęcz 
 • Blokady: Obwodowe 
 • Nn. unerwiających twarz 
 • Prącia 
 • TAP 
 • Nn. biodrowo-pachwinowego i biodrowo-podbrzusznego 
 • N. sromowego 
 • Splotów i nn. kończyny górnej i dolnej 
 • ZNIECZ. W CHIR. I LARYNGOLOGII → Zniecz: Do pylorostenozy 
 • Do wgłobienia jelit 
 • W chir. onkol. 
 • Do usunięcia migdałków 
 • Atrezja dróg żółc 
 • Noworodek z przepukliną przeponową 
 • Atrezja przełyku 
 • Wytrzewienia i przepuklina sznura pępowinowego 
 • Wady odbytu 
 • Niedrożność u noworodków 
 • Zamknięcie chir. przewodu tętniczego 
 • POST. W OKRESIE POOP. → Leczenie bólu 
 • Ocena bólu 
 • Morfina 
 • Analgezja do zabiegów o niewielkim natężeniu bólu 
 • Heparyny  
 • Nudności i wymioty 
 • Żywienie dojelitowe 
 • Żywienie pozajelitowe 
 • OSTRE STANY → Zakaż. wewnątrzmaciczne 
 • Resuscytacja noworodka na sali porodowej 
 • Hipotensja 
 • Nadciśn. tętnicze 
 • Kwasica metab. 
 • Hipo- i hiper- Na+ 
 • K+ 
 • Ca2+ 
 • Mg2+  
 • Ostre odwodnienie u niemowlęcia 
 • Żółtaczka noworodka 
 • Drgawki 
 • Zab. oddychania 
 • Ciężka sepsa – wstrząs septyczny 
 • Leki stosowane w stanach nagłych

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

149,00 zł
126,90 zł
250,00 zł
220,00 zł
98,00 zł
88,90 zł
79,00 zł
69,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY