• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-27758_16117_150x190

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

 • Wydawca: PWN
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 856
 • Oprawa: twarda
 • ISBN: 978-83-01-18825-2
 
149,00 zł
119,90 zł 119,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

"Książka "Psychologia kliniczna" Lidii Cierpiałkowskiej oraz Heleny Sęk jest nowoczesnym podręcznikiem, opartym na najnowszej wiedzy psychologicznej, w którym w sposób systematyczny i wyczerpujący, ale jednocześnie klarowny, przedstawiono poszczególne zagadnienia z obszaru współczesnej psychologii klinicznej.

Treść podręcznika została podzielona na sześć części.

W pierwszej zawarto wiedzę o teoretycznych podstawach psychologii klinicznej. Jest to wiedza najogólniejsza; traktuje o sposobie definiowania dziedziny i jej przedmiocie, o normie i zdrowiu oraz przedstawia ogólne teorie i modele stosowane do analizy zjawisk zdrowia i zaburzeń. Opisano też w nowy sposób zależności między psychologią kliniczną a psychopatologią. Końcowy rozdział tej części został poświęcony etycznym zasadom postępowania psychologa klinicznego jako badacza i praktyka.

W drugiej części poruszono zagadnienia zdrowia, zaburzeń psychicznych i pomocy psychologa zawarte w wiodących podejściach paradygmatycznych: orientacji psychoanalitycznej, behawioralno - poznawczej, egzystencjalno - humanistycznej i koncepcjach systemowych. Szczególną uwagę poświęcono analizie wkładu tych podejść do rozumienia i wyjaśnienia różnych zagadnień w psychologii klinicznej. 

Trzecia część jest nową i bardzo rozbudowaną wersją dotycząca różnych aspektów klinicznej diagnozy psychologicznej. Przedstawiono w niej modele diagnozy, postępowanie diagnostyczne psychologa klinicznego, stosowane w diagnozie klinicznej metody oraz czynniki warunkujące jakość tej diagnozy.

Czwartą część poświęcono psychologii zaburzeń psychicznych. Obejmuje ona wiedzę psychologiczną i wyniki badań nad wybranymi grupami zaburzeń psychicznych zawartych w aktualnie funkcjonujących systemach klasyfikacyjnych. W każdym z rozdziałów przedstawiono krótko objawy konkretnych jednostek klinicznych według ICD -10 i DSM - 5, a następnie założenia i wyniki badań w ramach wiodących koncepcji psychologicznych, wyjaśniających patomechanizm i patogenezę zaburzeń, oraz wskazano przydatność tej wiedzy w działaniach diagnostycznych i konstruowaniu różnych form pomocy psychologicznej.

W piątej części specjaliści scharakteryzowali wybrane subdyscypliny psychologii klinicznej. Najwięcej miejsca zajmuje psychologia kliniczna dzieci i młodzieży; od tej problematyki zaczęła się psychologia kliniczna za czasów Lightnera Witmera i ona też najbardziej się wyodrębniła. Pozostałe rozdziały dotycza neuropsychologii klinicznej, klinicznej psychologii zdrowia, psychologii niepełnosprawności i rehabilitacji, psychogerentologii oraz psychologii sądowej.

Ostatnia, szósta część podręcznika obejmuje różne formy praktycznej pomocnej działalności psychologa klinicznego. Oprócz psychoterapii przedstawiono także zdrowotne poradnictwo psychologiczne, promocję zdrowia i prewencję zaburzeń, pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysu oraz społeczne i środowiskowe formy rehabilitacji i pomocy; ponadto opisano zasady działania grup samopomocy i społeczności terapeutyczne. Specjalny rozdział poświęcono ewaluacji programów pomocy psychologicznej.

Teksty podręcznika są adresowane przede wszystkim do studentów psychologii, ale także do psychologów doskonalących swoją wiedzę i kompetencje w toku studiów podyplomowych i kształceniu specjalistycznym. Polecamy te opracowania także klinicystom praktykom i badaczom, którzy aktywnie włączają sie w proces rozwoju własnej dziedziny i uzupełniaja swoją wiedzę. Być może skorzystają z niego równiez reprezentanci dziedzin pokrewnych - pedagogiki, socjologii, medycyny itp."

fragmenty wstępu do książki "Psychologia kliniczna" autorstwa Lidii Cierpiałkowskiej oraz Heleny Sęk

Spis treści

 "Psychologia kliniczna" Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk

Część I Podstawy psychologii klinicznej.

 • Rozdział 1 Psychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki.
 • Rozdział 2 Teoretyczne i metodologiczne podstawy psychologii klinicznej.
 • Rozdział 3 Pojęcie normy, normalności i zdrowia.
 • Rozdział 4 Psychologia kliniczna i zdrowia a psychopatologia - wzajemne zależności.
 • Rozdział 5 Etyka postępowania psychologa klinicznego w badaniach naukowych i praktyce.

Część II Kierunki i podejścia w psychologii klinicznej.

 • Rozdział 6 Współczesna psychoanaliza i jej znaczenie dla psychologii klinicznej.
 • Rozdział 7 Kierunki behawioralne i podejście poznawcze w psychologii klinicznej.
 • Rozdział 8 Podejście fenomenologiczne, egzystencjalne i humanistyczne w psychologii klinicznej.
 • Rozdział 9 Koncepcje systemowe i ich znaczenie dla psychologii klinicznej.

Część III Psychologiczna diagnoza kliniczna.

 • Rozdział 10 Modele diagnozy klinicznej a problemy diagnostyczne.
 • Rozdział 11 Postępowanie diagnostyczne psychologa klinicznego a konteksty i sytuacje społeczne tworzenia diagnozy.
 • Rozdział 12 Metody stosowane w psychologicznej diagnozie klinicznej.
 • Rozdział 13 Jakośc diagnozy klinicznej i jej uwarunkowania.

Część IV Psychologia zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego.

 • Rozdział 14 Psychologia zaburzeń osobowości.
 • Rozdział 15 Psychologia zaburzeń lękowych i dysocjacyjnych.
 • Rozdział 16 Psychologia schizofrenii.
 • Rozdział 17 Psychologia zaburzeń nastroju.
 • Rozdział 18 Psychologiczne następstwa doświadczeń traumatycznych.
 • Rozdział 19 Psychologia uzależnień.
 • Rozdział 20 Psychologia zaburzeń odżywiania.
 • Rozdział 21 Psychologia zaburzeń seksualnych.

Część V Dziedziny zastosowań psychologii klinicznej.

 • Rozdział 22 Psychologia kliniczna dzieci i młodziezy.
 • Rozdział 23 Neuropsychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki.
 • Rozdział 24 Kliniczna psychologia zdrowia.
 • Rozdział 25 Psychologia niepełnosprawności i rehabilitacja psychologiczna.
 • Rozdział 26 Psychologia kliniczna seniorów.
 • Rozdzial 27 Psychologia sądowa a psychologia kliniczna.

Czesc VI Typy pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych.

 • Rozdział 28 Psychoterapia indywidualna i grupowa.
 • Rozdział 29 Poradnictwo psychologiczno - zdrowotne.
 • Rozdział 30 Promocja zdrowia i prewencje zaburzeń.
 • Rozdział 31 Pomoc psychologiczna w róznych typach kryzysu.
 • Rozdział 32 Społeczna rehabilitacja zaburzeń psychicznych. Środowiskowe metody pomocy osobom z doświadczeniem choroby psychicznej.
 • Rozdział 33 Grupy samopomocy a społecznośc terapeutyczna.
 • Rozdział 34 Efektywność poradnictwa psychologicznego i psychoterapii.

Załącznik. Praktyka psychologiczna oparta na dowodach.

Bibliografia.

Indeks nazwisk.

Indeks rzeczowy.

O Autorach.

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY