• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-30921_19896_150x190

PSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY MIĘKKA OPRAWA

  • Wydawca: PWN
  • Rok wydania: 2020
  • Wydanie: I - 2 dodruk
  • Ilość stron: 1036
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788301212841
 
179,00 zł
149,90 zł 149,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 

Autor: Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska, Aneta R. Borkowska

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży nie ma tak długiej historii i tradycji jak psychopatologia i psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku zaburzenia psychiczne i problemy w zachowaniu dzieci i młodzieży diagnozowane były na podstawie zamieszczonych w Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych bądź Podręczniku diagnostycznym i statystycznym zaburzeń psychicznych opisów zaburzeń człowieka dorosłego. Trudności i zaburzenia psychiczne obserwowane u dzieci, choć od czasu do czasu zauważane, nie wzbudzały szczególnego zainteresowania ani praktyków, ani naukowców. W dużej mierze wynikało to z powszechnie podzielanego wówczas przekonania, że zaburzenia psychiczne dzieci są "miniaturą" zaburzeń występujących u dorosłych; nie mają one swojej specyfiki związanej z okresem rozwojowym, w jakim się pojawiają.

Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich dwóch dekadach nastąpiła eksplozja zaintersowania psychologią kliniczną dzieci i młodzieży, zarówno pod względem teoretycznym, empirycznym jak i praktycznym. Odzwierciedleniem tego trendu jest prezentowany podręcznik.

Mimo wzrostu badań, opracowań i osiągnięć z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, kluczowym problemem pozostaje niewystarczająca liczba odpowiednich narzędzi i metod diagnozujących problemy i zaburzenia psychiczne okresu dzieciństwa i adolescencji.

Podręcznik jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych preoblematyką psychologii dzieci i młodzieży, a w szczególności do studentów psychologii, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów specjalizacyjnych.

Spis treści

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 

Autor: Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska, Aneta R. Borkowska

Część I

Teoretyczne podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

Rozdział 1 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży w Polsce

Rozdział 2 Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – salutogenetyczne i patogenetyczne modele empiryczne i teoretyczne

Rozdział 3 Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania: środowisko rozwoju, zadania rozwojowe, nabywane kompetencje

Rozdział 4 Psychologiczne i biospołeczne koncepcje zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

Rozdział 5 Psychopatologia rozwojowa. Integrujące podejście do zdrowia i zaburzeń dzieci i młodzieży

Część II

Psychologiczna diagnoza kliniczna dzieci i młodzieży

Rozdział 6 Podstawy psychologicznej diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży w kontekście społecznym

Rozdział 7 metody stosowane w psychologicznej diagnozie klinicznej dzieci i młodzieży

Rozdział 8 Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży

Rozdział 9 etyczne aspekty diagnozy i pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzicom

Część III

Psychologia zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży

Rozdział 10 zaburzenia rozwoju

Rozdział 11 Destrukcyjne zaburzenia zachowania i zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

Rozdział 12 zaburzenia emocjonalne (internalizacyjne)

Rozdział 13 Pozostałe zaburzenia występujące w okresie dzieciństwa i adolescencji

Rozdział 14 zaburzenia osobowości – symptomy obserwowane w okresie dzieciństwa i adolescencji

Część IV

Kliniczne problemy dzieci i młodzieży

Rozdział 15 Agresja dzieci i młodzieży

Rozdział 16 Autoagresja – samobójstwa i samookaleczenia

Rozdział 17 Dzieci jako ofiary przemocy seksualnej

Rozdział 18 Nieletni jako sprawcy przestępstw

Rozdział 19 Rodzicielstwo nastolatków

Rozdział 20 Otyłość dzieci i młodzieży

Rozdział 21 Kliniczne problemy dzieci z zaburzeniami narządów zmysłu

Cześć V

Specjalne obszary zainteresowania psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

Rozdział 22 zmaganie się dziecka z chorobą

Rozdział 23 Rodzina z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju

Rozdział 24 Kryzys w rodzinie – separacja i rozwód

Rozdział 25 Dzieci w rodzinach adopcyjnych i zastępczych

Rozdział 26 Dziecko w postępowaniu sądowym

Rozdział 27 Dzieci rodziców z zaburzeniami psychicznymi

Rozdział 28 Dziecko i młody człowiek w obliczu cyfryzacji życia

Część VI

Wybrane problemy pomocy psychologicznej

Rozdział 29 Specyfika pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i rodzin

Rozdział 30 Profilaktyka zaburzeń funkcjonowania i rozwoju oraz promocja zdrowia dzieci i młodzieży

Rozdział 31 Wczesne wspomaganie rozwoju, wczesna interwencja i rehabilitacja neuropsychologiczna dzieci i młodzieży

Rozdział 32 Terapia dzieci i młodzieży – podejście poznawczo-behawioralne ]

Rozdział 33 Terapia dzieci i młodzieży – podejście psychoanalityczne

Rozdział 34 Terapia oparta na podejściu systemowym

Rozdział 35 Terapia dzieci po urazach psychicznych

Rozdział 36 Psychoterapia indywidualna adolescentów w analizie transakcyjnej

Rozdział 37 Socjoterapia dzieci i młodzieży

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY