• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-902270_17738_150x190

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

  • Wydawca: PWN
  • Rok wydania: 2018. dodruk 2023
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 466
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788301198237
99,00 zł
87,90 zł 87,90 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
Najniższa cena z 30 dni: 87,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Uzależnienia behawioralne 

Autor: Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska

Książka składa się z 12 rozdziałów, ale zawarte w nich treści podzielono na dwie części.

Pierwsze pięć rozdziałów poświęcono problematyce ogólnej, zwłaszcza kwestiom kryteriów rozpoznawania i obrazu klinicznego zachowań szkodliwych i uzależnienia behawioralnego, a także ich epidemiologii. Pokazujemy kryteria, jakimi posługują się badacze postulujący konieczność rozróżnienia między zachowaniami nałogowymi, traktowanymi jako uzależnienie, a zachowaniami kompulsywnymi oraz impulsywnymi, polegajacymi na utracie kontroli. Odwołując się do współczesnej literatury, omawiamy modele medyczne uzależnienia behawioralnego oraz modele i koncepcje z obszaru psychopatologii rozwojowej, a także koncentrujemy się na uzyskaniu ścieżek kształtowania się szkodliwych i uzależnionych zachowań.

Następnie zajmujemy się przedstawieniem zjawiska współwystępowalności uzależnień behawioralnych z uzaleznieniem od substancji psychoaktywnych i innymi zaburzeniami psychicznymi oraz zaburzeniami zachowania.

Rozważania ogolne kończymy omówieniem zagadnień dotyczących profilaktyki oraz poradnictwa psychospołecznego i psychoterapii szkodliwych zachowań oraz uzależnień behawioralnych. Prezentujemy kwestie o charakterze zarówno ogólnym, jak i bardziej szczegółowym, np. omawiamy wybrane procedury, strategie czy programy pomocy dla osób w różnym pokresie życia, z rozmaitym nasileniem patologicznych zachowań. Zgłębiając różne zagadnienia, zawsze podkreślamy kwestie heterogeniczności populacji osób, które spełniaja kryteria rozpoznania szkodliwych zachowań i uzależnień behawioralnych.

Najciekawsze i najbardziej przydatne dla szerokiego grona Czytelników są rozdziały 6-12, poświęcone najczęściej wyodrębninym typom uzależnień behawioralnych i szkodliwych zachowań.

W kolejnych rozdziałach koncentrujemy sie na uzależnieniu od hazardu, nowych technologii i internetu, szkodliwych zachowaniach związanych z kształtowaniem ciała (np. opalanie się, poddawanie operacjom plastycznym czy uprawianie aktywności fizycznej), uzależnieniu od jedzenia, robienia zakupów, nałogowego uprawiania seksu i oglądania pornografii oraz pracowania. Szeroko omawiamy w nich przejawy szkodliwych i nałogowych zachowań, psychologiczne i integracyjne modele wyjaśniające genezę i mechanizmy kształtowania się objawów, a także ich zróżnicowanie w zależności od wieku rozwojowego, w którym zachowania te występują.

Ponieważ książka poświęcona jest uzależnieniom behawioralnym występującym na różnych etapach życia człowieka - w dzieciństwie, adolescencji i dorosłości, ważną jej część stanowią rozważania o specyfice zwiastunów oraz obrazu klinicznego szkodliwych zachowań i uzależnień behawioralnych. Czytelnik znajdzie w niej kwestionariusze, na podstawie których może przeprowadzić autodiagnozę ewentualnych problemów związanych z różnymi zachowaniami.

Rozdziały zawierające prezentację konkretnego typu uzależnienia kończą się przedstawieniem najważniejszych zagadnień związanych z działaniami profilaktycznymi i szeroko rozumiana pomoca psychospołeczną osobom cierpiącym, a poszukującym pomocy i wsparcia.

Książka Uzależnienia behawioralne jest adresowana do wszystkich zainteresowanych ta problematyką, zwłaszcza do tych, którzy chcą bardziej wnikliwie przyjrzeć się własnym zachowaniom, temu, co ich niepokoi lub zastanawia w sposobie korzystania z internetu, pracowania, robienia zakupów czy uprawiania sportu. Przede wszystkim jest kierowana do studentów psychologii, pedagogiki, socjologii klinicznej i nauk o zdrowiu oraz praktyków.

Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska wprowadzenie do książki Uzależnienia behawioralne 

Spis treści

Uzależnienia behawioralne 

Autor: Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska


Wprowadzenie

CZĘŚĆ I KONCEPCJE I MODELE PRZYCZYN, PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH 

Rozdział 1 Konteksty medyczne, psychologiczne i społeczne zachowań szkodliwych i uzależnień behawioralnych

1.1. Kontrowersje wokół pojęć „uzależnienia behawioralne” („nałogi”) i „zachowania kompulsywne” 

1.2. Definicja i kryteria diagnostyczne uzależnień behawioralnych

1.3. Natura uzależnień behawioralnych 

1.4. Mechanizmy uzależnień behawioralnych – impulsywność czy kompulsywność 41

1.5. Zachowania szkodliwe i uzależnienia behawioralne a inne zaburzenia psychiczne – współwystępowalność 

Rozdział 2 54 Modele biologicznych i psychologicznych przyczyn oraz mechanizmów uzależnień behawioralnych  

2.1. Neurobiologiczne podłoże uzależnień behawioralnych

2.1.1. Procesy biochemiczne

2.1.2. Mechanizmy neuroadaptacji a uzależnienia 

2.1.3. Neuroobrazowanie w rozpoznawaniu podłoża uzależnień behawioralnych

2.1.4. Podatność genetyczna na uzależnienia behawioralne 

2.2. Koncepcje psychologiczne wyjaśniające uzależnienia behawioralne

2.2.1. Perspektywa poznawczo-behawioralna 

2.2.2. Psychoanaliza i psychologia osobowości 

Rozdział 3 Perspektywa psychopatologii rozwojowej – integracyjne podejście do uzależnień behawioralnych  

3.1. Rozwój normatywny i nienormatywny – ścieżki eksternalizacji i internalizacji problemów 

3.2. Złożoność przebiegu rozwoju – czynniki ryzyka i ochronne u podłoża szkodliwych zachowań 

3.3. Koncepcje i modele integracyjne uzależnień behawioralnych 

3.3.1. Model ścieżek 

3.3.2. Model PACE 

Rozdział 4 93 Profilaktyka uzależnień behawioralnych 

4.1. Profilaktyka wobec jednostki i środowiska 

4.2. Programy profilaktyczne specyficzne i niespecyficzne 

4.2.1. Programy specyficzne, oparte na ryzyku  

4.2.2. Programy niespecyficzne, oparte na wzmacnianiu czynników ochronnych 

4.3. Profilaktyka w perspektywie rozwojowej

Rozdział 5 114 Poradnictwo psychospołeczne i psychoterapia uzależnień behawioralnych  

5.1. Cele i proces terapii osób uzależnionych behawioralnie 

5.1.1. Cele i modele terapii 

5.1.2. Transteoretyczny model etapów leczenia a cele zmiany  

5.1.3. Relacja i sojusz terapeutyczny 

5.2. Terapie integracyjne i grupy samopomocy uzależnionych behawioralnie 

5.2.1. Dialog i terapia motywująca 

5.2.2. Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień behawioralnych 

5.2.3. Terapia behawioralna par i terapia skoncentrowana na emocjach 

5.2.4. Wsparcie społeczne i grupy samopomocy 

CZĘŚĆ II TYPY UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH I ZACHOWAŃ SZKODLIWYCH

Rozdział 6 145 Uzależnienie od hazardu 

6.1. Kryteria diagnostyczne patologicznego hazardu 

6.2. Metody diagnozowania problemu 

6.3. Rozpowszechnienie 

6.4. Obraz kliniczny zaburzenia 

6.4.1. Fazy rozwoju uzależnienia 

6.4.2. Klasyfikacja osób grających i uzależnionych 

6.4.3. Konsekwencje problemowego uprawiania hazardu 

6.4.4. Współwystępowanie innych zaburzeń 

6.4.5. Wpływ uzależnienia od hazardu na rodzinę 

6.5. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne 

6.5.1. Czynniki socjodemograficzne 

6.5.2. Czynniki związane z rodzajem i dostępnością gier hazardowych 

6.5.3. Podatność biologiczna 

6.5.4. Czynniki osobowościowe 

6.5.5. Doświadczenia traumatyczne 

6.6. Terapia i farmakoterapia 

6.6.1. Terapia psychologiczna  

6.6.2. Farmakoterapia 

6.6.3. Grupy samopomocy 

6.7. Efektywność terapii w świetle dowodów empirycznych 

Rozdział 7 183 Uzależnienia związane z korzystaniem z nowych technologii i „światem wirtualnym” 

7.1. Problemowe korzystanie z gier wideo 

7.1.1. Definicja i kryteria diagnostyczne  

7.1.2. Metody diagnozowania problemu 

7.1.3. Rozpowszechnienie 

7.1.4. Obraz kliniczny zaburzenia 

7.1.5. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne 

7.1.6. Profilaktyka i terapia 

7.2. Problemowe korzystanie z internetu 

7.2.1. Kryteria diagnostyczne problemowego korzystania z internetu

7.2.2. Metody diagnozowania problemu  

7.2.3. Rozpowszechnienie 

7.2.4. Obraz kliniczny zaburzenia 

7.2.5. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne 

7.2.6. Profilaktyka i terapia

7.3. Problemowe korzystanie z portali społecznościowych 

7.3.1. Kryteria diagnostyczne problemowego korzystania z portali społecznościowych

7.3.2. Metody diagnozowania problemu 

7.3.3. Rozpowszechnienie

7.3.4. Obraz kliniczny zaburzenia  

7.3.5. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne 

7.3.6. Profilaktyka i terapia 236

7.4. Problemowe korzystanie z telefonu komórkowego  

7.4.1. Kryteria diagnostyczne problemowego korzystania z telefonu 

7.4.2. Metody diagnozowania problemu 

7.4.3. Rozpowszechnienie 

7.4.4. Obraz kliniczny zaburzenia 

7.4.5. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne

7.4.6. Profilaktyka i terapia 

Rozdział 8 248 Szkodliwe zachowania związane z kształtowaniem ciała – model uzależnienia

8.1. Nałogowe uprawianie sportu

8.1.1. Kryteria diagnostyczne nałogowego uprawiania sportu 

8.1.2. Metody diagnozowania problemu  

8.1.3. Rozpowszechnienie 

8.1.4. Obraz kliniczny zaburzenia 

8.1.5. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne 

8.1.6. Profilaktyka i terapia 

8.2. Szkodliwe opalanie się 

8.2.1. Kryteria diagnostyczne szkodliwego opalania się

8.2.2. Metody diagnozowania problemu 

8.2.3. Rozpowszechnienie  

8.2.4. Obraz kliniczny zaburzenia 

8.2.5. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne 

8.2.6. Profilaktyka i terapia  

8.3. Nałogowe poddawanie się operacjom plastycznym  

8.3.1. Kryteria diagnostyczne nałogowego poddawania się operacjom plastycznym 

8.3.2. Metody diagnozowania problemu  

8.3.3. Rozpowszechnienie 

8.3.4. Obraz kliniczny zaburzenia 

8.3.5. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne 

8.3.6. Terapia i jej efektywność 

8.4. Nałogowe modyfikowanie ciała (tatuaże, piercing) 

Rozdział 9 Szkodliwe jedzenie wysokokalorycznych pokarmów – model uzależnienia 

9.1. Kryteria diagnostyczne szkodliwych zachowań związanych z jedzeniem 

9.2. Metody diagnozowania problemu 

9.3. Rozpowszechnienie 

9.4. Obraz kliniczny zaburzenia

9.4.1. Badania laboratoryjne na zwierzętach 

9.4.2. Badania kliniczne 

9.5. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne

9.5.1. Cukier, tłuszcz i wysoka ilość kalorii w pożywieniu 

9.5.2. Otyłość 

9.5.3. Cechy osobowości 

9.5.4. Transmisja międzypokoleniowa 

9.5.5. Czynniki socjodemograficzne 

9.6. Profilaktyka i terapia – efektywność oddziaływań 

9.6.1. Profilaktyka 

9.6.2. Farmakoterapia 

9.6.3. Psychoterapia

Rozdział 10 Szkodliwe zachowania związane z robieniem zakupów – model uzależnienia 

10.1. Kryteria diagnostyczne nałogowego robienia zakupów

10.2. Metody diagnozowania problemu

10.3. Rozpowszechnienie

10.4. Obraz kliniczny zaburzenia 

10.5. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne 

10.6. Terapia i farmakoterapia – efektywność oddziaływań  

Rozdział 11 Model uzależnienia od seksu i pornografii 

11.1. Kryteria diagnostyczne nałogowego uprawiania seksu 

11.2. Metody diagnozowania problemu

11.3. Rozpowszechnienie problemu

11.4. Obraz kliniczny zaburzenia 

11.5. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne 

11.6. Terapia i farmakoterapia – skuteczność oddziaływań 

Rozdział 12 Szkodliwe i nałogowe wykonywanie pracy – model uzależnienia

12.1. Kryteria diagnostyczne szkodliwego wykonywania pracy 

12.2. Metody diagnozowania problemu  

12.3. Rozpowszechnienie 

12.4. Obraz kliniczny zaburzenia

12.5. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne 

12.6. Profilaktyka i terapia 

Bibliografia

Indeks rzeczowy

O Autorkach 


 

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

59,00 zł
51,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,90 zł
39,90 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,90 zł
39,90 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,90 zł
84,00 zł
73,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 73,90 zł
49,90 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,90 zł
52,00 zł
45,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 45,90 zł
46,90 zł
41,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 41,90 zł
85,00 zł
74,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

39,90 zł
33,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 33,90 zł
56,00 zł
49,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 49,90 zł
169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 169,00 zł
60,00 zł
52,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 52,80 zł
55,00 zł
48,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 48,90 zł
40,00 zł
35,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,20 zł
130,00 zł
110,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 110,50 zł
40,00 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,90 zł

POLECAMY

40,00 zł
36,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 36,00 zł
44,40 zł
35,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,20 zł
49,90 zł
39,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,20 zł
39,30 zł
31,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,90 zł
54,50 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,90 zł
64,00 zł
56,32 zł
Najniższa cena z 30 dni: 54,90 zł
20,90 zł
19,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 19,80 zł
44,40 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,90 zł
79,70 zł
63,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 63,90 zł
59,50 zł
47,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 47,20 zł
39,90 zł
31,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,20 zł
69,60 zł
63,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 63,20 zł
49,90 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,90 zł
29,00 zł
24,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 24,65 zł
49,00 zł
41,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 41,65 zł
149,00 zł
131,12 zł
Najniższa cena z 30 dni: 126,90 zł