• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-31184_20212_150x190

RAK PIERSI WYZNACZNIKI POZYTYWNYCH ZMIAN

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: 2020
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 196
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-8085-274-7
 
48,00 zł
42,20 zł 42,20 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Rak piersi
Wyznaczniki pozytywnych zmian
Autor: Anna Brandt-Salmeri

Prezentowana książka to cenna monografia poglądowa z zakresu psychoonkologii. Autorka opisuje koncepcje, umocowane głównie w literaturze zagranicznej, w świetle których obecność symptomów stresu traumatycznego związanego z chorobą nie wyklucza optymalnego funkcjonowania.

W publikacji dokonuje szerokiego przeglądu badań ukazujących, iż wydarzenia wysoce stresujące bywają czynnikiem spustowym, uruchamiającym potencjał rozwojowy jednostki. Taka dwoistość w ujmowaniu zjawiska adaptacji do rzeczywistości potraumatycznej (tj. uwzględnianie spektrum dystresu oraz elementów pozytywnych świadczących o wzroście potraumatycznym) stanowi novum we współczesnej przestrzeni badawczej, a zarazem oś narracji przedstawionej monografii.

Książka może stać się cennym źródłem wiedzy dla psychoterapeutów, gdyż przybliża niezwykle obiecującą dla praktyki klinicznej perspektywę doświadczania rozwoju po doznaniu traumy. Stanowić może również inspirację dla samych pacjentek, dając im nadzieję na odnalezienie „dobrego w złym”.

Tagi: Rak piersi ,

Spis treści

Rak piersi
Wyznaczniki pozytywnych zmian
Autor: Anna Brandt-Salmeri

Rozdział 1. MEDYCZNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY DOŚWIADCZENIA RAKA PIERSI W BIEGU ŻYCIA

1.1. Choroba nowotworowa piersi z medycznego punktu widzenia
1.1.1. Wprowadzenie do problematyki chorób nowotworowych
1.1.2. Rak piersi – krótki rys historyczny
1.1.3. Istota procesu nowotworowego
1.1.4. Epidemiologia raka piersi – krajowe dane statystyczne
1.1.5. Czynniki ryzyka występowania raka piersi
1.1.6. Profilaktyka zachorowań
1.1.7. Objawy raka piersi i współczesne klasyfikacje diagnostyczne
1.1.8. Metody leczenia
1.1.9. Czynniki prognostyczne w raku piersi
1.2. Psychologiczne konsekwencje raka piersi
1.2.1. Specyfika kontekstu raka piersi
1.2.2. Proces adaptacji do choroby nowotworowej
1.2.3. Wyznaczniki adaptacji w doświadczeniu raka piersi
1.3. Trajektorie „życia po raku” – pojęcie cancer survivorship
1.3.1. Ramy semantyczne pojęcia survivorship
1.3.2. Koncepcja survivorship według Stanton, Rowland i Ganz
1.3.3. Polemiczny status survivor – rak piersi w wymiarze socjokulturowym
1.4. Podsumowanie

Rozdział 2. RÓŻNE OBLICZA DYSTRESU W KONTEKŚCIE DOŚWIADCZANIA RAKA PIERSI – PARADYGMAT TRAUMY

2.1. Kontinuum stres–kryzys–trauma–PTSD – konceptualizacja Yeagera i Robertsa
2.2. Spektrum traumy – rozpowszechnienie zjawiska i współczesne klasyfikacje
2.2.1. Wybrane modele traumy
2.2.2. Proces radzenia sobie z traumą
2.3. Diagnoza raka jako trauma – nowy model myślenia
2.3.1. Szerokie spektrum dystresu w raku piersi
2.3.2. Badawcze i kliniczne znaczenie rozpoznania cancer-PTSD (ca-PTSD)
2.3.3. Doświadczenie raka a tradycyjne podejścia w rozumieniu traumy
2.3.4 Diagnoza raka piersi jako szczególny rodzaj traumy
2.3.5. Kontrowersyjny status ca-PTSD
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3. WZROST POTRAUMATYCZNY (PTG) JAKO TRANSFORMACYJNY WYNIK ZMAGANIA SIĘ Z TRAUMĄ CHOROBY

3.1. Historia badań nad wzrostem potraumatycznym
3.1.1. Rozwojowe aspekty doznanego cierpienia – źródła i inspiracje dla teorii PTG
3.1.2. Wzrost po traumie – ustalenia terminologiczne
3.2. Przegląd modeli wzrostu po traumie
3.2.1. PTG jako strategia radzenia sobie
3.2.2. PTG jako efekt finalny procesu radzenia sobie
3.3. Funkcjonalno-opisowy model wzrostu potraumatycznego – główne założenia teorii Tedeschiego i Calhouna
3.4. Kontrowersje konceptualizacyjne wokół modelu PTG
3.4.1. Niejasny status ontologiczny PTG – wybrane koncepcje polemiczne
3.4.2. Współczesne trendy w badaniu PTG
3.5. Pomiar PTG – istniejące możliwości i zastrzeżenia metodologiczne
3.6. Szersze tło PTG – przekraczając perspektywę indywidualną
3.6.1. PTG w kontekście małżeńskim i rodzinnym
3.6.2. PTG w kontekście socjokulturowym
3.7. Stan badań nad PTG w Polsce
3.8. Doświadczenie traumy a potraumatyczny wzrost – potencjalne mechanizmy wzajemnych relacji
3.8.1. PTSD i PTG w bezpośrednich pozytywnych lub negatywnych zależnościach  (jedno-lub/i dwukierunkowych)
3.8.2. PTSD i PTG jako zjawiska rozłączne – niezależność wymiarów
3.8.3. PTSD i PTG – w poszukiwaniu części wspólnych
3.8.4. PTSD i PTG – potencjalna krzywoliniowość wzajemnych relacji
3.8.5. PTSD i PTG – relacje zapośredniczone
3.8.6. PTSD i PTG – podsumowanie wzajemnych zależności
3.9. Obraz PTG: rola zmiennych socjodemograficznych i kontekstualnych
3.9.1. Zmienne socjodemograficzne a PTG
3.9.2. Zmienne kontekstu chorobowego a PTG
3.10. Proces adaptacji do choroby – zależności między PTG a dobrostanem
3.11. Potencjalne znaczenie faz survivorship dla kształtowania się PTG
3.11.1. Moment pomiaru a ekspresja PTG
3.11.2. PTG a etap survivorship – przegląd badań
3.12. Podsumowanie

Rozdział 4. POTENCJALNE WYZNACZNIKI PTG W KONTEKŚCIE DOŚWIADCZENIA RAKA PIERSI – PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ

4.1. Proces przetwarzania poznawczego jako predyktor PTG – rola ruminacji i refleksji dla powstawania nowych znaczeń w chorobie
4.1.1. Rozbicie kluczowych założeń wstępem do poznawczego przetwarzania traumy
4.1.2. Ruminacje (intruzywne i refleksyjne) jako kluczowy i wielowymiarowy mechanizm prowadzący do PTG
4.1.3. Proces nadawania znaczeń jako wynik podejmowania refleksji
4.2. Ego-resiliency a PTG – obszar potencjalnych powiązań
4.3. Ciało w raku piersi jako metafora zmienionej rzeczywistości
4.3.1. Tożsamość breast cancer survivor – obraz siebie z perspektywy cielesności
4.3.2. Problemy związane z przeżywaniem własnego ciała w raku piersi
4.3.3. Obraz ciała a PTG
4.4. Rola wsparcia w osiąganiu PTG – „bliższe i dalsze wpływy społeczne”
4.4.1. Społeczny, rodzinny i partnerski kontekst kształtowania się wzrostu potraumatycznego
4.4.2. Wsparcie jako przestrzeń do dzielenia się narracjami
4.5. Podsumowanie roli czynników podmiotowych i relacyjnych warunkujących wzrost po traumie w chorobie onkologicznej

Rozdział 5. WZROST POTRAUMATYCZNY JAKO OBIECUJĄCY KONSTRUKT DLA PRAKTYKI KLINICZNEJ – WNIOSKI Z PRZEGLĄDU BADAŃ

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY