• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-rodzina-wobec-seksualnosci-dziecka-230-250x330_21178_150x190

RODZINA WOBEC SEKSUALNOŚCI DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: 2021
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 180
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788366491755
49,00 zł
43,90 zł 43,90 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Rodzina wobec seksualności dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Elżbieta Pieńkowska

Książka porusza temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną z perspektywy uwarunkowań rodzinnych. Każdy system rodzinny tworzy zróżnicowany treściowo i strukturalnie klimat kształtujący oddziaływania rodziców wobec rozwoju seksualnego własnego dziecka. Niepełnosprawność dziecka wprowadza do rodziny wiele różnorodnych stresorów na poziomie indywidualnym i systemowym, co sprawia, że seksualność własnego dziecka staje się tematem bardzo trudnym, wymagającym, a przez to niejednokrotnie zaniedbywanym i negowanym, po prostu zgubionym.

Celem podjętych w publikacji rozważań było poszukiwanie kierunków wsparcia dla systemu rodzinnego będącego źródłem niewykorzystanych zasobów dla seksualności dziecka z niepełnosprawnością – systemu często potrzebującego zindywidualizowanego wsparcia społecznego.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną jako system

1.1. Wymiary systemu rodzinnego
1.2. Funkcje systemu rodzinnego
1.3. Okresy przejściowe w funkcjonowaniu rodziny
1.4. Perspektywa czasowa systemu rodzinnego
1.5. Styl rodzicielski wobec dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Rozdział 2. Stres psychologiczny i strategie adaptacyjne w systemie rodzinnym wychowującym dziecko z niepełnosprawnością intelektualną

2.1. Niepełnosprawność intelektualna jako stresor w systemie rodzinnym
2.2. Adaptacja systemu rodzinnego do stresu psychologicznego
2.3. Zasoby systemu rodzinnego w radzeniu sobie ze stresem
2.3.1. Zasoby wewnątrzrodzinne
2.3.2. Zasoby zewnątrzrodzinne

Rozdział 3. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną jako wyzwanie dla systemu rodzinnego

3.1. Seksualność w świetle wybranych teorii psychologicznych
3.2. Rozwój seksualny w cyklu życia
3.2.1. Rozwój seksualny dziewczynki
3.2.2. Rozwój seksualny chłopca
3.3. Seksualność i niepełnosprawność intelektualna
3.3.1. Seksualność i niepełnosprawność intelektualna na poziomie makrospołecznym
3.3.2. Seksualność i niepełnosprawność intelektualna na poziomie systemu rodzinnego
3.3.3. Seksualność i niepełnosprawność intelektualna na poziomie indywidualnym

Rozdział 4. Metodologia badań własnych

4.1. Założenia teoretyczno-metodologiczne i cel badań
4.2. Problemy badawcze i hipotezy
4.3. Charakterystyka badanych osób
4.4. Procedura badań
4.5. Operacjonalizacja wyróżnionych w badaniach zmiennych
4.5.1. Postawy rodziców wobec seksualności własnego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
4.5.2. Cechy systemu rodzinnego wychowującego dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
4.5.2.1. Styl rodzicielstwa
4.5.2.2. Zasoby rodzinne
4.5.2.3. Przekonania o sposobie realizacji seksualności przez rodzica w rodzinie
4.6. Narzędzia badawcze
4.6.1. Kwestionariusz Stylów i Wymiarów Rodzicielstwa
4.6.2. Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa
4.6.3. Skale Subiektywnego Poczucia Obciążenia
4.6.4. Skala Przekonań Rodziców wobec Realizacji Seksualności w Rodzinie
4.6.5. Kwestionariusz dla Rodziców
4.6.6. Skala Postaw Rodziców wobec Seksualności Własnego Dziecka

Rozdział 5. Wyniki badań własnych

5.1. Postawy rodziców wobec seksualności dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
5.1.1. Profile postaw rodziców wobec seksualności dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
5.1.1.1. Charakterystyka środowiska unikająco-eliminującego
5.1.1.2. Charakterystyka środowiska przyzwalającego
5.1.1.3. Charakterystyka środowiska właściwego
5.2. Uwarunkowania postawy rodziców wobec seksualności dziecka z niepełnosprawnością
5.2.1. Płeć rodzica
5.2.2. Cechy dziecka
5.2.3. Środowisko rodzinne
5.3. Dyskusja wyników badań
5.4. Ograniczenia zastosowanej procedury badań
5.5. Obszary problemowe i dalsze kierunki badań
5.6. Możliwości aplikacji uzyskanych wyników

Zakończenie
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY