• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-sprawiedliwosc-i-troska-o-sposobach-rozwiazywania-dylematow-moralnych-przez-kobiety-i-mezczyzn_10656_150x190

SPRAWIEDLIWOŚĆ I TROSKA. O SPOSOBACH ROZWIĄZYWANIA DYLEMATÓW MORALNYCH PRZEZ KOBIETY I MĘŻCZYZN

  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Rok wydania: Kraków 2012
  • Wydanie: 1
  • Ilość stron: 202
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-233-3355-5
39,90 zł
35,91 zł 39.9 35.91 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,91 zł

Opis

„Monografia wpisuje się w rozpoczętą w latach osiemdziesiątych dyskusję dotyczącą różnic w moralnym myśleniu kobiet i mężczyzn, a wywołaną krytyką koncepcji L. Kolberga przez C. Gilligan. (…..)
Autorka podjęła ważny w dziedzinie badań nad rozwojem człowieka temat, a mianowicie rozwój w sferze myślenia moralnego. Tematyka ta była i jest nadal rzadko podejmowana w polskiej psychologii. Monografia zasługuje na uwagę z kilku powodów: - dostarcza aktualnego przeglądu koncepcji i badań nad myśleniem moralnym opartego na szeroko zakrojonych studiach literaturowych, - pokazuje warsztat badacza moralności w aspekcie psychologicznym, - przedstawia uwarunkowania moralnego myślenia w okresie dorosłości, - odsłania wrażliwość moralną osób dorosłych z różnych kohort.”


Z recenzji prof. dr hab. Marii Kielar - Turskiej

„W pracy podjęty został ważny z punktu widzenia poznawczego, interesujący i zarazem budzący na płaszczyźnie badawczej sporo kontrowersji, problem dotyczący różnic w rozumowaniu moralnym kobiet i mężczyzn. (….)
Nowatorskie w badaniach autorki jest przede wszystkim to, że próbuje Ona odnieść tezę o zróżnicowaniu preferencji rozumowania moralnego kobiet i mężczyzn do szerszego kontekstu psychologicznego, wyprowadza mianowicie problematykę moralności z dziedziny psychologii rozwoju umysłowego (gdzie została pierwotnie usytuowana przez klasyków psychologii rozwojowej) i rozpatruje ją na szerszym tle psychologii osobowości, przekonująco uzasadniając podjęcie takiego kroku. W ten sposób łączy rozwój moralny z rozwojem osobowości. Na podkreślenie zasługuje również fakt zastosowania w badaniach własnych, jako jednej z procedur badawczych, procedury polegającej na analizie realnie przeżywanych i rozwiązywanych dylematów moralnych. Jest to novum w stosunku do tradycyjnych strategii postępowania badawczego, bazujących niemal wyłącznie na analizie ustosunkowań osób badanych do dylematów hipotetycznych.”


Z recenzji dr hab. prof. UWr Marii Straś – RomanowskiejDr Dorota Czyżowska, psycholog. Jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedmiot jej zainteresowań naukowych stanowi rozwój w biegu życia ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji i dorosłości. Prowadzi badania dotyczące rozwoju moralnego i jego uwarunkowań. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wiceprzewodniczącą Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP, członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Psychologia Rozwojowa, a także członkiem European Association for Developmental Psychology.

Spis treści

Wprowadzenie
Podziękowania

CZĘŚĆ I. ROZWÓJ MORALNY KOBIET I MĘŻCZYZN W ŚWIETLE WYBRANYCH TEORII PSYCHOLOGICZNYCH

Rozdział I Moralność kobiet i mężczyzn w świetle psychoanalizy
1. Zygmunta Freuda koncepcja superego
2. O różnicach w zakresie funkcjonowania superego kobiet i mężczyzn – przegląd badań
3. O poczuciu wspólnoty w ujęciu Alfreda Adlera
4. Erik H. Erikson – od dziecięcego moralizmu do uniwersalnych zasad etycznych

Rozdział II. Teorie uczeniowe i rozwój moralny
1. Rozwój moralny jako efekt warunkowania w ujęciu teorii Hansa Jürgena Eysencka
2. Rozwój moralny jako wynik socjalizacji
3. Teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury

Rozdział III. Perspektywa poznawczo-rozwojowa w badaniach nad rozwojem moralnym
1. Charakterystyka podejścia poznawczo-rozwojowego
2. Jeana Piageta teoria rozwoju sądów moralnych dzieci
3. Teoria rozwoju społeczno-moralnego Lawrence’a Kohlberga
3.1. Istota rozwoju moralnego w rozumieniu Kohlberga
3.2. Poziomy i stadia rozwoju społeczno-moralnego
3.3. Czynniki rozwoju moralnego w ujęciu Kohlberga

Rozdział IV. Koncepcja głosów moralnych Carol Gilligan
1. Orientacja troski i orientacja sprawiedliwości
2. Źródła odmiennych orientacji moralnych
3. Rozwój myślenia skoncentrowanego na trosce w świetle danych empirycznych
4. Ograniczenia teorii rozwoju społeczno-moralnego Kohlberga
5. Czy kobiety preferują głos troski, a mężczyźni głos sprawiedliwości? Przegląd badań empirycznych
6. Defi nicja moralnej dojrzałości z perspektywy głosów moralnych
7. Gilligan i Kohlberg – wzajemne odniesienia
8. Krytyka teorii Kohlberga i proponowane kierunki dalszych badań nad rozwojem moralnym

CZĘŚĆ II. ROZWÓJ MYŚLENIA MORALNEGO W OKRESIE DOROSŁOŚCI – BADANIA WŁASNE

Rozdział V. Myślenie moralne kobiet i mężczyzn i jego uwarunkowania
1. Cel i teoretyczne podstawy badań własnych
2. Pytania badawcze
3. Narzędzia badawcze
3.1. Wywiad Kohlbergowski (Moral Judgement Interview – MJI)
3.2. Wywiad dotyczący myślenia moralnego skoncentrowanego na trosce (The Ethic of Care Interview – ECI)
3.3. Inwentarz do oceny Płci Psychologicznej
3.4. Kwestionariusz Stylów Tożsamości
3.5. Test Operacji Formalnych
4. Charakterystyka osób i procedury badawczej
4.1. Osoby badane
4.2. Procedura
4.3. Sposób analizy danych
5. Uwarunkowania rozwoju myślenia moralnego kobiet i mężczyzn – wyniki badań własnych
5.1. Poziom myślenia moralnego kobiet i mężczyzn
5.2. Płeć psychologiczna i jej znaczenie dla sposobu rozważania dylematów moralnych
5.3. Okres rozwojowy a poziom myślenia moralnego
5.4. Wykształcenie a poziom myślenia moralnego
5.5. Inteligencja operacyjna a poziom myślenia moralnego
5.6. Pełnienie ról małżeńskich i rodzicielskich a poziom myślenia moralnego
5.7. Styl tożsamości a poziom rozwoju myślenia moralnego 1
5.8. O związkach między myśleniem sprawiedliwościowym a myśleniem skoncentrowanym na trosce i odpowiedzialności
5.9. Od czego zależy rozwój myślenia moralnego? – próba podsumowania analiz
5.10. Uwarunkowania rozwoju myślenia moralnego kobiet i mężczyzn. Dyskusja i wnioski z badań
Rozdział VI. Dylematy moralne przeżywane przez kobiety i mężczyzn oraz sposoby ich rozważania. Badania własne
1. Realne dylematy moralne jako przedmiot analiz
2. Kryteria analizy realnych dylematów moralnych
3. Poziom myślenia moralnego ujawniany w trakcie rozważania realnych dylematów moralnych
4. Głosy moralne używane przez kobiety i mężczyzn przy rozwiązywaniu własnych dylematów moralnych
5. Wrażliwość moralna
6. Dylematy moralne przeżywane przez osoby dorosłe – przykłady z badań własnych
7. Sposoby rozwiązywania realnych dylematów moralnych przez kobiety i mężczyzn – podsumowanie badań własnych 1

Zakończenie
Bibliografia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

59,00 zł
56,05 zł
Najniższa cena z 30 dni: 59,00 zł
27,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 27,00 zł
49,90 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,90 zł
34,99 zł
Najniższa cena z 30 dni: 34,99 zł
42,00 zł
36,96 zł
Najniższa cena z 30 dni: 36,90 zł
75,00 zł
66,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 66,00 zł
69,00 zł
63,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,00 zł
89,00 zł
73,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,00 zł

POLECAMY

79,00 zł
68,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 68,73 zł
42,00 zł
36,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 36,90 zł
149,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 123,90 zł
33,60 zł
30,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 30,20 zł
89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,90 zł
69,00 zł
60,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,33 zł
44,00 zł
39,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,60 zł
49,00 zł
44,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,10 zł
159,00 zł
139,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 139,90 zł
49,00 zł
44,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,10 zł
70,00 zł
63,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 63,00 zł
29,90 zł
26,91 zł
Najniższa cena z 30 dni: 26,91 zł
55,00 zł
49,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 40,90 zł
37,00 zł
29,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 27,90 zł
44,90 zł
36,91 zł
Najniższa cena z 30 dni: 26,91 zł
69,00 zł
61,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 62,10 zł

PORADNIKI O ZDROWIU

Toczeń rumieniowaty układowy - co to jest, objawy, leczenie

Toczeń rumieniowaty układowy objawia się w różnorodny sposób, wpływając tym samym...

czytaj więcej
Zespół Klinefeltera - co to jest?

Zespół Klinefeltera to jedna z najczęściej występujących anomalii chromosomowych,...

czytaj więcej
Badania hormonalne - czym są i co obejmują?

Zaburzenia hormonalne potrafią namieszać w organizmie i przyczynić się do wielu...

czytaj więcej
PSA całkowity – co to jest, normy

Badanie PSA (Prostate-Specific Antigen, a więc swoisty antygen sterczowy) wykonuje...

czytaj więcej