• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-31315_20352_150x190

ZESPÓŁ SJOGRENA

 • Wydawca: PZWL
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 326
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 9788320061574
 
129,00 zł
109,60 zł 109,60 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Zespół Sjogrena

Autor: Maria Majdan

Pierwsza kompleksowa monografia na temat zespołu Sjögrena przygotowana przez najlepszych specjalistów z kilku ośrodków akademickich w kraju, przy współpracy prof. Umesha Desmukha z Oklahoma Medical Research Foundation.
Zachęcamy do lektury książki, w której opisano takie zagadnienia jak: historia pierwotnego zespołu Sjögrena, patogeneza choroby, zespół suchego oka, korelacje między zespołem Sjögrena a chorobą IgG4-zależną, pierwotny, wtórny i młodzieńczy zespół Sjögrena oraz zmiany narządowe w ZS. W publikacji omówiono również temat autoprzeciwciał i ciekawe postaci kliniczne zespołu Sjögrena (hematologiczną, płucną, nerkową i stawową).
To doskonałe źródło wiedzy o nowoczesnym diagnozowaniu i leczeniu zespołu Sjögrena. Opracowanie z pewnością będzie przydatne w codziennej praktyce lekarzy różnych specjalności.

Tagi: reumatologia książki , okulistyka książki ,

Spis treści

Zespół Sjogrena

Autor: Maria Majdan

1. Dzieje badania zespołu Sjögrena

1.1. Wprowadzenie

1.2. Najstarsze wzmianki o objawach zespołu Sjögrena

1.3. Pierwsze opisy kazuistyczne

1.4. Henrik Sjögren: trudna droga do uznania odkrycia

1.5. Zespół Sjögrena jako choroba układowa

   1.5.1. Kryteria klasyfikacyjne

1.6. Konferencje międzynarodowe, stowarzyszenia chorych oraz podręczniki i monografie

1.7. Zespół Sjögrena w polskiej literaturze medycznej

1.8. Inne stany chorobowe określane jako zespół Sjögrena

2. Zespół Sjögrena – definicja, epidemiologia, patogeneza, kryteria klasyfikacyjne, objawy kliniczne

2.1. Wprowadzenie

2.2. Epidemiologia

2.3. Patogeneza

2.4. Kryteria klasyfikacyjne

2.5. Objawy kliniczne

2.6. Badania diagnostyczne

2.7. Diagnostyka różnicowa

3.Mysie modele a odporność wrodzona w zespole Sjögrena

 • Mouse Models and Innate Immunity in Sjögren’s Syndrome
 • Umesh S. Deshmukh, Aleksandra Michrowska, Katarzyna Cizio, Joanna Papinska, Harini Bagavant

3.1. Wprowadzenie

 • Introduction

3.2. Opracowanie modeli mysich zespołu Sjögrena

 • Developing Mouse models of Sjögren’s syndrome

3.3. Modele mysie objaśniające rolę wrodzonej odporności w patogenezie zespołu Sjögrena

 • Mouse models elucidate the role of innate immunity in Sjögren’s syndrome pathogenesis

4.Epigenetyka w zespole Sjögrena

4.1. Wprowadzenie

4.2. Genetyczne uwarunkowania zespółu Sjögrena

4.3. Zaburzenia w metylacji DNA w zespole Sjögrena

4.4. Retrotranspozony w zespole Sjögrena

4.5. Zaburzenia w modyfikacji histonów w zespole Sjögrena

4.6. Zaburzenia w profilach mikro-RNA u chorych na zespół Sjögrena

5.Autoprzeciwciała w pierwotnym zespole Sjögrena

5.1. Wstęp

5.2. Koncepcje przyczyn powstawania autoprzeciwciał

   5.2.1.Mimikra molekularna

   5.2.2.Nadekspresja na komórkach T CD4+ genu kostymulującego komórki B

   5.2.3.Rola wirusowej interleukiny 10

   5.2.4.Genetyczna predyspozycja do rozwinięcia procesu autoimmunologicznego

   5.2.5.Teorie powiązane z aktywnością limfocytów CD4+ i CD8+

5.3.Autoprzeciwciała występujące w pierwotnym zespole Sjögrena

   5.3.1. Czynnik reumatoidalny

   5.3.2.Przeciwciała przeciwjądrowe

   5.3.3.Przeciwciała przeciwko rozpuszczalnym antygenom jądrowym

5.4. Inne autoprzeciwciała występujące w pierwotnym zespole Sjögrena

   5.4.1.Przeciwciała antycentromerowe

   5.4.2.Przeciwciała przeciwko cytrulinowanym białkom

   5.4.3.Przeciwciała przeciwko karbamylowanym białkom

   5.4.4.Przeciwciała przeciwko alfa-enolazie 1

   5.4.5.Przeciwciała przeciwko muskarynowemu receptorowi acetylocholiny typu 3

   5.4.6.Przeciwciała przeciwko akwaporynom

   5.4.7.Przeciwciała przeciwko statminie 4

   5.4.8.Przeciwciała przeciwko białku wydzielniczemu ślinianek i przeciwciała przeciwko białku ślinianek 1

   5.4.9.Przeciwciała przeciwko anhydrazie węglanowej 6

   5.4.10.Przeciwciała przeciwko fodrynie alfa

   5.4.11.Kalprotektyna

   5.4.12.Krioglobuliny

5.5. Narządowo swoiste przeciwciała występujące w pierwotnym zespole Sjögrena

5.6.Przeciwciała anty-DFS-70 a pierwotny zespół Sjögrena

6.Zespół suchego oka w zespole Sjögrena

6.1. Wprowadzenie

6.1.1.Definicja zespołu suchego oka

6.1.2.Budowa i funkcje filmu łzowego

6.1.3.Zespół suchego oka w pierwotnym zespole Sjögrena

6.2. Patofizjologia zespołu suchego oka w pierwotnym zespole Sjögrena

6.2.1.Zmiany histopatologiczne gruczołu łzowego

6.2.2.Zmiany filmu łzowego

6.2.3.Zmiany rogówki i spojówki

6.2.4.Dysfunkcja gruczołów Meiboma

6.3. Kliniczne objawy zespołu suchego oka w pierwotnym zespole Sjögrena

   6.3.1.Objawy podmiotowe

   6.3.2.Objawy przedmiotowe

   6.3.3.Testy okulistyczne

   6.3.4.Obrazowanie gruczołu łzowego

   6.3.5.Badanie markerów biochemicznych zespołu suchego oka we łzach

6.4. Leczenie zespołu suchego oka w pierwotnym zespole Sjögrena

   6.4.1.Leczenie miejscowe

   6.4.2.Zamknięcie punktów łzowych

   6.4.3.Opatrunkowe soczewki kontaktowe

   6.4.4.Leczenie chirurgiczne

   6.4.5.Terapia intensywnym światłem pulsacyjnym

   6.4.6.Leczenie ogólne

   6.4.7.Leczenie bólu neuropatycznego

6.5.Inne przyczyny zespołu suchego oka

7.Zajęcie układu oddechowego i układu sercowo-naczyniowego w zespole Sjögrena

7.1.Wprowadzenie

7.2.Zajęcie układu oddechowego

   7.2.1.Częstość i charakter zajęcia układu oddechowego

   7.2.2.Charakterystyka kliniczna chorych

   7.2.3.Postacie zajęcia układu oddechowego w przebiegu pierwotnego zespołu Sjögrena

   7.2.4.Zapalenie śródmiąższowe płuc

   7.2.5.Chłoniak płuc

   7.2.6.Amyloidoza płuc

   7.2.7.Nadciśnienie płucne

   7.2.8.Zatorowość płucna

7.3.Postępowanie terapeutyczne według zaleceń EULAR 2019

7.4.Uwagi praktyczne

7.5. Zajęcie układu sercowo-naczyniowego

   7.5.1.Zajęcie struktur serca

   7.5.2.Neuropatia autonomiczna układu sercowo-naczyniowego

   7.5.3.Zmiany naczyniowe; miażdżyca

8.Zajęcie układu ruchu w zespole Sjögrena

8.1. Wprowadzenie

8.2. Objawy stawowe w przebiegu pierwotnego zespołu Sjögrena

   8.2.1.Zapalenie stawów

   8.2.2.Znaczenie przeciwciał antycytrulinowych

   8.2.3.Charakterystyka zapalenia stawów w przebiegu pierwotnego zespołu Sjögrena w porównaniu z reumatoidalnym zapaleniem stawów

   8.2.4.Znaczenie badania ultrasonograficznego stawów

   8.2.5.Ocena objawów stawowych według wskaźnika ESSDAI

   8.2.6.Charakterystyka objawów stawowych w kohorcie francuskich chorych

8.3. Objawy ze strony mięśni

   8.3.1.Przewlekłe zmęczenie

   8.3.2.Rozlany ból i fibromialgia

8.4. Leczenie objawów reumatycznych w przebiegu pierwotnego zespołu Sjögrena

   8.4.1.Zalecenia amerykańskie

   8.4.2.Zalecenia europejskie

9. Problemy hematologiczne w pierwotnym zespole Sjögrena

9.1. Wprowadzenie

9.2. Hemocytopenie w pierwotnym zespole Sjögrena

   9.2.1.Niedokrwistość

   9.2.2. Leukopenia, limfopenia, neutropenia, agranulocytoza

   9.2.3.Eozynofilia

   9.2.4. Małopłytkowość

   9.2.5. Domena hematologiczna w skali ESSDAI

9.3. Zakrzepowa plamica małopłytkowa

9.4. Gammapatia monoklonalna o nieustalonym znaczeniu

   9.4.1. Domena limfadenopatia i chłoniaki w skali ESSDAI

9.5. Chłoniaki w pierwotnym zespole Sjögrena

10. Zmiany skórne w pierwotnym zespole Sjögrena

10.1. Wprowadzenie

10.2. Łagodne zmiany skórne związane z defektem gruczołów potowych

10.3. Toczniopodobne zmiany skórne

10.4. Zapalenie naczyń skóry

10.5. Inne powikłania skórne

10.6. Zajęcie błon śluzowych

10.7. Ocena aktywności zmian skórnych

10.8. Diagnostyka i leczenie zmian skórnych w przebiegu zespołu Sjögrena

11. Zajęcie nerek w zespole Sjögrena

11.1. Wprowadzenie

11.2. Epidemiologia zajęcia nerek w pierwotnym zespole Sjögrena

11.3. Nefropatia cewkowo-śródmiąższowa

11.4. Zakażenia dróg moczowych i śródmiąższowe zapalenie pęcherza

11.5. Kłębuszkowe zapalenia nerek

11.6. Ocena aktywności – składnik nerkowy oraz monitorowanie choroby nerek

12. Zajęcie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego w zespole Sjögrena

12.1. Zajęcie ośrodkowego układu nerwowego

   12.1.1. Wprowadzenie

   12.1.2. Patogeneza

   12.1.3. Postępowanie diagnostyczne

   12.1.4. Obraz kliniczny zajęcia ośrodkowego układu nerwowego w pierwotnym zespole Sjögrena

   12.1.5. Leczenie

12.2. Zajęcie obwodowego układu nerwowego

   12.2.1.Wprowadzenie

   2.2.2.Patogeneza

   12.2.3.Postępowanie diagnostyczne

   12.2.4.Charakterystyka kliniczna chorych z zajęciem obwodowego układu nerwowego

   12.2.5.Postacie zajęcia obwodowego układu nerwowego w pierwotnym zespole Sjögrena

   12.2.6.Leczenie

13.Ciąża w zespole Sjögrena

13.1.Wprowadzenie

13.2. Przygotowanie do ciąży oraz jej przebieg u chorych na zespół Sjögrena

13.3. Autoprzeciwciała anty-SS-A/Ro i/lub anty-SS-B/La – znaczenie kliniczne w czasie ciąży

13.4. Wrodzony blok serca skojarzony z obecnością przeciwciał anty-SS-A/Ro i/lub anty-SS-B/La

13.5. Postępowanie terapeutyczne w czasie ciąży u chorych na pierwotny zespół Sjögrena

14.Młodzieńczy zespół Sjögrena

14.1. Definicja młodzieńczego zespołu Sjögrena

14.2. Porównanie zespołu Sjögrena u dzieci i dorosłych

14.3. Epidemiologia dotycząca populacji pediatrycznej

14.4. Obraz kliniczny

   14.4.1.Objawy charakterystyczne dla początku choroby

   14.4.2.Objawy charakterystyczne dla dalszego przebiegu choroby

14.5. Przebieg naturalny młodzieńczego zespołu Sjögrena

14.6. Diagnostyka

   14.6.1.Wywiad i badanie przedmiotowe

   14.6.2.Badania laboratoryjne

   14.6.3.Badania obrazowe i histopatologiczne

14.7. Rozpoznanie

14.8. Rozpoznanie różnicowe

14.9. Leczenie

   14.9.1.Leczenie miejscowe

   14.9.2.Leczenie ogólne

14.10. Monitorowanie

14.11. Rokowanie

14.12. Toczeń noworodkowy u dzieci matek z zespołem Sjögrena

15.Wtórny zespół Sjögrena i zespoły nakładania

15.1. Wprowadzenie

15.2. Reumatoidalne zapalenie stawów i zespół Sjögrena

   15.2.1. Biopsja gruczołów ślinowych we wtórnym zespole Sjögrena

   15.2.2. Podobieństwa i różnice pomiędzy reumatoidalnym zapaleniem stawów a pierwotnym zespołem Sjögrena

15.3. Toczeń rumieniowaty układowy i zespół Sjögrena

   15.3.1. Wtórny zespół Sjögrena w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego

15.4. Twardzina układowa, miopatia zapalna i zespół Sjögrena

15.5. Leczenie wtórnego zespołu Sjögrena

16. Choroba IgG4-zależna a zespół Sjögrena

16.1. Definicja choroby

16.2. Historia rozpoznania choroby

16.3. Epidemiologia choroby

16.4. Patogeneza choroby

16.5. Kryteria rozpoznania

16.6. Kryteria klasyfikacyjne

16.7. Obraz kliniczny choroby IgG4-zależnej

16.8. Badania diagnostyczne stosowane w chorobie IgG4-zależnej

   16.8.1. Badania laboratoryjne

   16.8.2. Nowe markery choroby

   16.8.3. Badania obrazowe

   16.8.4. Obraz histopatologiczny

16.9. Rozpoznanie różnicowe choroby IgG4-zależnej

16.10. Leczenie choroby IgG4-zależnej

16.11. Rokowanie

17. Ocena aktywności i ogólne zasady leczenia zespołu Sjögrena

17.1. Wprowadzenie

17.2. Różne obrazy chorobowe zespołu Sjögrena

17.3. Metody oceny aktywności zespołu Sjögrena

17.4. Zasady leczenia zespołu Sjögrena – dostępne leki

17.5. Aktualne rekomendacje postępowania w zespole Sjögrena – terapie miejscowe i systemowe

18. Opisy przypadków chorych na zespół Sjögrena

18.1. Układowe postacie zespołu Sjögrena

   18.1.1. Postać płucna zespołu Sjögrena

   18.1.2. Postać hematologiczna zespołu Sjögrena

   18.1.3. Postać nerkowa zespołu Sjögrena

   18.1.4. Postać stawowa zespołu Sjögrena

Wykaz najważniejszych skrótów

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY