• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-agresja-mlodziezy-i-odrzucenie-rowiesnicze-urban_10254_150x190

AGRESJA MŁODZIEŻY I ODRZUCENIE RÓWIEŚNICZE URBAN

 • Wydawca: PWN
 • Rok wydania: 2012
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 200
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-01-16918-3
 
39,00 zł
34,30 zł 34,30 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Podręcznik Bronisława Urbana p.t. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze zawiera analizę agresywnych zachowań młodzieży oraz odrzucenia rówieśniczego, które mogą prowadzić do  zaburzeń w rozwoju dziecka, w tym do problemu niedostosowania społecznego.

Autor omawia: 

 • genezę zachowań agresywnych i odrzucenia rówieśniczego w nieformalnych i formalnych grupach młodzieży
 •  zależności między agresją a odrzuceniem
 •  wpływ tych zjawisk na inne zachowania dewiacyjne i niedostosowanie społeczne
 •  profilaktykę i resocjalizację dzieci i młodzieży.

Podręcznik został napisany z myślą o  studentach i pracownikach naukowych resocjalizacji, pedagogiki, psychologii i innych nauk społecznych. Książka t ajest niezbędna w pracy wychowawców ogólnych, profilaktyków i pedagogów resocjalizacyjnych oraz kuratorów.

Bronisław Urban, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor publikacji na temat zaburzeń w zachowaniu i niedostosowaniu społecznym dzieci i młodzieży, profilaktyki w instytucjach wychowawczych i środowisku lokalnym.

Prezentowane treści są materiałem szczególnie przydatnym dla praktyki pedagogicznej zwłaszcza w kontekście aplikacyjnym rozdziału piątego, który w mojej ocenie jest ukoronowaniem poznawczo-społecznej teorii osobowości w terapii i resocjalizacji. Praca znakomita. (...) Jest propozycją ukazującą wieloznaczność, wydawać się może, prostych i już opisanych zjawisk.
Prof. dr hab. Adam Stankowski 

Spis treści

Rozdział 1. Osobowość a zachowania agresywne
1.1.Społeczno-poznawcza teoria osobowości jako podstawa
interpretacji zachowań agresywnych
1.1.1.Osobowość w świetle teorii poznawczej
1.1.2.Geneza i psychologiczne mechanizmy agresji
1.1.3.Agresywność a zachowania agresywne
1.2.Zróżnicowanie agresji
1.2.1.Model przetwarzania informacji społecznych
1.2.2.Zniekształcenia poznawcze u osób agresywnych

Rozdział 2. Współwystępowanie agresji z innymi zachowaniami
dewiacyjnymi. Relacje rówieśnicze a agresja
2.1.Zachowania agresywne a depresja
2.2.Emocje a rozwój zaburzeń zachowania
2.3.Pozytywne interakcje rówieśnicze jako moderator rodzinnych
uwarunkowań zachowań agresywnych
2.4.Ewolucja agresji w kierunku społecznego niedostosowania
i przestępczości gwałtownej
2.5.Powiązania między wczesnymi objawami agresji i wycofania
a odrzuceniem rówieśniczym
2.6.Zachowania dziecka i relacje rówieśnicze. Modele oparte
na cechach dziecka i oddziaływaniach rówieśniczych
2.6.1.Założenia i argumenty modelu addytywnego

Rozdział 3. Odrzucenie rówieśnicze
3.1.Geneza badań nad odrzuceniem rówieśniczym
3.1.1.Istota odrzucenia rówieśniczego
3.1.2.Odrzucenie rówieśnicze a zaniedbanie
3.1.3.Akceptacja rówieśnicza a przyjaźń
3.1.4.Dynamika i procesy w grupie rówieśniczej a odrzucenie rówieśnicze
3.2.Sterowanie procesami odrzucenia przez rówieśników
3.3.Chroniczne odrzucenie rówieśnicze
3.4.Zróżnicowanie ze względu na płeć i uwarunkowania kulturowe
3.5.Cechy dzieci odrzuconych
3.6.Agresja a rówieśnicza akceptacja i odrzucenie
3.7.Zaburzenia uwagi i hiperaktywność a odrzucenie rówieśnicze
3.8.Nieadekwatność oceny cech osobowościowych i intencji
partnerów interakcji a odrzucenie rówieśnicze
3.9.Rola emocji w reakcji na odrzucenie rówieśnicze

Rozdział 4. Wrażliwość na odrzucenie i skutki odrzucenia rówieśniczego
4.1.Wrażliwość na odrzucenie i jej funkcje
4.2.Przejawy wrażliwości na odrzucenie rówieśnicze
4.3.Agresja, wycofanie i odrzucenie rówieśnicze
4.4.Zachowania agresywne jednostek popularnych a status społeczny
i odrzucenie
4.5.Odrzucenie rówieśnicze jako źródło zachowań przestępczych
4.6.Kontakty dzieci odrzuconych z grupami dewiacyjnymi
jako ryzyko przestępczości i uzależnień
4.7.Modele przystosowania w sytuacjach odrzucenia

Rozdział 5. Poznawczo-społeczna teoria osobowości a terapia i resocjalizacja
5.1.Problematyka odporności psychicznej
5.1.1.Definicje i teoretyczne podstawy zjawiska resilience
5.1.2.Diagnoza konstruktów resilience
5.2.Zjawisko resilience a rodzaj niekorzystnych oddziaływań środowiska
5.3.Rodzinne uwarunkowania zachowań eksternalizacyjnych
a pozytywny wpływ relacji rówieśniczych
5.4.Interwencje terapeutyczne oparte na teorii poznawczo-behawioralnej
5.4.1.Modelowanie i rozwiązywanie problemów społecznych
5.4.2.Przystosowanie programów do specyfiki dzieci agresywnych - odrzuconych
5.4.3.Procesy społeczno-poznawcze w eliminowaniu agresji
5.4.4.Składniki (zawartość) programu
 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY