• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-unnamed-4_16477_150x190

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W PEDIATRII

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2017
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 510
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-200-5354-8
 
329,00 zł
279,90 zł 279,90 zł PLN 1
Dostawa za 0zł!
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Fragment przedmowy do książki "Diagnostyka obrazowa w pediatrii" autorstwa Elżbiety Jurkiewicz

"...nowe opracowanie zagadnień radiologii dziecięcej, które, mamy nadzieję, stanie się istotnym wsparciem i pomocą w codziennej pracy. W szerokim gronie ekspertów i specjalistów zaproszonych do współpracy staraliśmy sie uporządkować i usystematyzować obowiązaującą obecnie wiedzę w zakresie diagnostyki obrazowej chorób dzieci. Naszym celem było dostarczenie Państwu wyczerpujących informacji na temat aktualnego stanu wiedzy w opraciu o najnowsze piśmiennictwo. Nasze przemyślenia i wnioski to rezultat wieloletnich doświadczeń w pracy klinicznej i naukowej z małymi pacjentami. 

Podręcznik podzielony został na następujące działy: ochrona radiologiczna w pediatrii, obrazowanie narządów klatki piersiowej i szyi, narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej, ośrodkowego układu nerwowego, chorób wielonarządowych i ogólnoustrojowych, układu mięśniowo-szkieletowego i urazów nieprzypadkowych. Kazdy rozdział stanowi oddzielną całość i jest kompleksowym omówieniem najważniejszych objawów klinicznych, technik badania oraz stanów patologicznych stwierdzanych w badaniu. Autorzy dołożyli wszelkich starań, żeby opisywane patologie bogato zilustrować przejrzystymi zdjęciami.

Opracowanie adresowane jest przede wszystkim do lekarzy specjalizujących się w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, specjalistów radiologów pragnących zapoznać się z trudnym tematem diagnostyki wieku dziecięcego oraz studentów medycyny. Mamy nadzieję, że może stać się również przedmiotem zainteresowania lekarzy innych sopecjalności medycznych, interesujących się diagnostyką obrazową dzieci..."

Redaktor naukowy

prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz

Spis treści

"Diagnostyka obrazowa w pediatrii" autorstwa Elżbiety Jurkiewicz

I WPROWADZENIE

Rozdział 1 

Ochrona radiologiczna w pediatrii.

1.1. Aspekty prawne ochrony radiologicznej.

1.2. Nowoczesna pediatryczna radiologia klasyczna.

1.3. Nowoczesna tomografia komputerowa w pediatrii.

1.4. Radiologia zabiegowa w pediatrii.

1.5. Środki kontrastujące stosowane w diagnostyce obrazowej w pediatrii.

II OBRAZOWANIE NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ I SZYI.

Rozdział 2

Narządy szyi.

2.1. Zmiany guzowate okolicy szyi.

2.2. Zmiany rozrostowe szyi.

2.3. Zmiany zapalne szyi.

2.4. Kręcz szyi.

2.5. Zmiany w tarczycy.

2.6. Zmiany w przytarczycach.

2.7. Zmiany w śliniankach.

Rozdział 3

Choroby płuc noworodka.

3.1. Rozwój płuc.

3.2. Objawy kliniczne i fizjologia.

3.3. Badania obrazowe.

3.4. Patologie płuc.

3.5. Wrodzone wady płuc.

3.6. Guzy klatki piersiowej.

Rozdział 4 

Choroby układu oddechowego dzieci starszych.

4.1. Badania obrazowe.

4.2. Choroby opłucnej.

4.3. Choroby oskrzeli.

4.4. Ciało obce w drogach oddechowych.

4.5. Niedodma.

4.6. Zapalenie płuc.

4.7. Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna.

4.8. Ograniczone zagęszczenia płucne (cień okrągły).

Rozdział 5

Guzy klatki piersiowej.

5.1. Badania obrazowe.

5.2. Zmiany łagodne.

5.3. Guzy śródpiersia.

Rozdział 6 

Choroby gruczołów sutkowych.

6.1. Wprowadzenie.

6.2. Procesy przebiegające z powiększeniem gruczołów sutkowych.

6.3. Guzy łagodne i złośliwe.

Rozdział 7 

Choroby serca i duzych naczyń.

7.1. Wprowadzenie.

7.2. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej.

7.3. Ubytek przegrody międzykomorowej.

7.4. Przetrwały przewód tętniczy.

7.5. Zwężenie aorty.

7.6. Zwężenie zastawki pnia płucnego.

7.7. Koarktacja aorty.

7.8. Tetralogia Fallota.

7.9. Przełożenie wielkich tętnic.

7.10. Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych.

7.11. Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych.

7.12. Zespół niedorozwoju lewego serca.

7.13. Wspólny pień tętniczy.

7.14. Anomalia Ebsteina.

7.15. Anomalie naczyń wieńcowych.

7.16. Pierścienie naczyniowe.

III OBRAZOWANIE NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY MNIEJSZEJ.

Rozdział 8

Wady wrodzone i inne patologie przewodu pokarmowego noworodka.

8.1. Wprowadzenie.

8.2. Wrodzone niedrożności przewodu pokarmowego.

8.3. Nieprawidłowy zwrot jelit.

8.4. Perforacje przewodu pokarmowego.

8.5. Zdwojenie przewodu pokarmowego.

8.6. Wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika - pylorostenoza.

Rozdział 9 

Choroby przewodu pokarmowego dzieci starszych.

9.1. Choroby przełyku.

9.2. Choroby żołądka.

9.3. Choroby jelit.

9.4. Wgłobienie jelit.

9.5. zapalenie wyrostka robaczkowego.

9.6. Choroba Hirschsprunga.

9.7. Zaburzenia zwrotu jelit.

9.8. Zdwojenie przewodu pokarmowego.

9.9. Uchyłek Meckela.

9.10. Ostre zespoły brzuszne u dzieci.

9.11. Niedrożności przewodu pokarmowego.

Rozdział 10

Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony.

10.1. Choroby wątroby.

10.2. Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe.

10.3. Trzustka.

10.4. Śledziona.

Rozdział 11 

Zmiany nowotworowe narządów jamy brzusznej noworodków i dzieci starszych.

11.1. Wprowadzenie.

11.2. Guzy nerek.

11.3. Guzy nadnercza.

11.4. Guzy wątroby.

11.5. Guzy trzustki.

11.6. Chłoniak przewodu pokarmowego (chłoniak Burkitta)

Rozdział 12

Choroby układu moczowo-płciowego.

12.1. Choroby nerek.

12.2. Choroby nadnerczy.

12.3. Choroby macicy i jajników.

12.4. Choroby gruczołu krokowego.

12.5. Choroby pęcherza moczowego i cewki moczowej.

12.6. Choroby moszny i kanałów pachwinowych.

IV OBRAZOWANIE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO.

Rozdział 13

Nieprawidłowości ośrodkowego układu nerwowego okresu noworodkowego.

13.1. Wprowadzenie.

13.2. Obrazowanie mózgu wczesniaka.

13.3. Obrazowanie mózgu noworodka urodzonego o czasie.

Rozdział 14

Zmiany nienowotworowe i choroby metaboliczne.

14.1. Zmiany poniedotlenieniowo-poniedokrwienne.

14.2. Zmiany naczyniopochodne.

14.3. Zmiany zapalne.

14.4. Zmiany demielinizacyjne.

14.5. Inne choroby istoty białej i szarej, choroby metaboliczne oraz choroby degeneracyjne.

Rozdział 15

Wady rozwojowe mózgu.

15.1. Wprowadzenie.

15.2. Wady rozwojowe spoideł mózgu.

15.3. Przedmózgowie jednokomorowe (holoprozencefalia).

15.4. Dysplazja przegrodowo-oczna.

15.5. Szczelina mózgu (schizencefalia).

15.6. Gładkomózgowie (lizencefalia).

15.7. Drobnozakrętowość (polimikrogyria).

15.8. Hemimegalencefalia.

15.9. Heterotopie istoty szarej.

15.10. Ogniskowe dysplazje korowe.

15.11. Malformacja Dandy'ego-Walkera.

15.12. Zespół jouberta i zespół zaburzeń pokrewnych.

15.13. Aplazja robaka z połaczeniem półkul móżdżku całkowita/częściowa.

15.14. Malformacje Chiariego.

15.15. Tłuszczaki wewnątrzmózgowe.

Rozdział 16 

Wady rozwojowe i zmiany nienowotworowe kanału kręgowego.

16.1. Wady wrodzone.

16.2. Zmiany nabyte.

Rozdział 17 

Nowotwory mózgu i rdzenia kręgowego.

17.1. Wprowadzenie.

17.2. Nowotwory pierwotne mózgu położone podnamiotowo.

17.3. Nowotwory pierwotne mózgu położone nadnamiotowo.

17.4. Nowotwory mózgu u dzieci w wieku do pierwszego roku życia.

17.5. Nowotwory rdzenia kręgowego.

17.6. Zmiany przerzutowe w ośrodkowym układzie nerwowym.

V OBRAZOWANIE CHORÓB WIELONARZĄDOWYCH I OGÓLNOUSTROJOWYCH.

Rozdział 18 

Zespoły nerwowo-skórne.

18.1. Wprowadzenie.

18.2. Neurofibromatoza typu 1.

18.3. Neurofibromatoza typu 2.

18.4. Choroba Sturge'a-Webera.

18.5. Stwardnienie guzowate.

18.6. Choroba von Hippla-Lindaua.

Rozdział 19

Chłoniaki.

19.1. Wprowadzenie.

19.2. Chłoniaki ziarnicze.

19.3. Chłoniaki nieziarnicze.

Rozdział 20

Białaczki.

20.1. Wprowadzenie.

20.2. Badania obrazowe.

20.3. Powikłania leczenia białaczek.

Rozdział 21

Histiocytoza.

21.1. Wprowadzenie.

21.2. Badania obrazowe.

Rozdział 22

Mukowiscydoza.

22.1. Wprowadzenie.

22.2. Zmiany w płucach.

22.3. Zmiany w narządach miąższowych jamy brzusznej.

VI OBRAZOWANIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO.

Rozdział 23 

Normy, odmiany rozwojowe i wady kostne.

23.1. Normy rozwojowe układu kostnego wieku rozwojowego. 

23.2. Odmiany rozwojowe układu kostnego wieku rozwojowego.

23.3. Wady kostne.

23.4. Krzywica.

Rozdział 24 

Urazy i zapalenia.

24.1. Złamania kości.

24.2. Złamania chrzęstno-kostne. Wolne fragmenty chrzęstno-kostne.

24.3. Urazy nieprzypadkowe.

24.4. Urazy mięśni.

24.5. Uszkodzenia więzadeł i przyczepów więzadeł.

24.6. Uszkodzenia struktur wewnątrzstawowych.

24.7. Uszkodzenie nerwów.

24.8. Obecność ciała obcego.

24.9. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów.

24.10. Infekcje układu mięsniowo-szkieletowego.

24.11. Ostry ból bioder.

Rozdział 25

Guzy łagodne i złośliwe.

25.1. Wprowadzenie.

25.2. Łagodne zmiany kostne.

25.3. Złośliwe guzy kostne.

25.4. Guzy tkanek miękkich.

25.5. Fibromatoza szyi.

25.6. Agresywna fibromatoza.

25.7. Guzy zawierające tkankę tłuszczową.

25.8. Guzy neurogenne.

25.9. Guzy złośliwe tkanek miękkich.

25.10. Pseudoguzy.

VII OBRAZOWANIE URAZÓW NIEPRZYPADKOWYCH.

Rozdział 26 

Urazy nieprzypadkowe u dzieci.

26.1. Wprowadzenie.

26.2. Uszkodzenia układu kostnego.

26.3. Urazy głowy i kręgosłupa.

26.4. Urazy brzuszne.

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY