• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-fizjoterapia-w-wybranych-dziedzinach-medycyny_8589_150x190

FIZJOTERAPIA W WYBRANYCH DZIEDZINACH MEDYCYNY KOMPENDIUM

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2013, dodruk 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 386
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-200-4147-7
154,00 zł
135,90 zł 135,90 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
Najniższa cena z 30 dni: 130,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Pierwsze tak obszerne, syntetyczne opracowanie wiedzy z zakresu fizjoterapii, znajdującej zastosowanie w wybranych dziedzinach medycyny: pediatrii, ortopedii i traumatologii, kardiologii, neurologii i neurochirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej, pulmonologii, otolaryngologii, ginekologii i położnictwie, urologii, reumatologii oraz geriatrii.
Poszczególne rozdziały zostały napisane przez wybitnych polskich specjalistów - nauczycieli akademickich z doświadczeniem dydaktycznym i naukowym.
W książce przedstawiono możliwości wykorzystania do celów profilaktycznych i leczniczych wiedzy z dziedziny kinezyterapii, balneologii, medycyny fizykalnej, dietetyki oraz masażu leczniczego i edukacji zdrowotnej.
W książce dokonano starannej selekcji tematyki medycznej oraz wnikliwego omówienia wybranych zagadnień niezbędnych fizjoterapeutom i lekarzom. Pozycja niezbędna przede wszystkim dla studentów, w tym głównie fizjoterapii i medycyny, jak i lekarzy rodzinnych oraz lekarzy większości pozostałych specjalności.

Tagi: fizjoterapia książki ,

Spis treści

1. Fizjoterapia w pediatrii Krzysztof Zeman

1.1. Rozwój dziecka

1.1.1. Ocena stanu dziecka po urodzeniu

1.1.2. Noworodki z grup podwyższonego ryzyka

1.1.3. Dzieci urodzone przedwcześnie

1.1.4. Program wczesnej stymulacji i opieki rozwojowej noworodków z grup ryzyka

1.1.5. Rozwój psychoruchowy w pierwszym roku życia

1.1.6. Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka w pierwszym roku życia

1.1.7. Ocena obecności i wykonywania odruchów

1.1.8. Objawy świadczące o nieprawidłowościach w rozwoju ruchowym niemowlęcia

1.1.9. Metody pozwalające na wykrycie nieprawidłowości rozwoju

1.2. Najczęstsze neurologiczne przyczyny zaburzeń rozwoju psychoruchowego

1.2.1. Mózgowe porażenie dziecięce (paralysis cerebralis infantium)

1.2.2. Wady dysraficzne

1.2.3. Choroby nerwowo-mięśniowe

1.2.4. Zaburzenia rozwoju psychomotorycznego uwarunkowane genetycznie

1.3. Zaburzenia rozwoju umysłowego

1.3.1. Autyzm dziecięcy (autismus)

1.4. Inne choroby układu nerwowego u dzieci wymagające postępowania fizjoterapeutycznego

1.4.1. Ostre idiopatyczne zapalenie wielonerwowe (zespół Guillaina-Barrégo – syndroma Guillain-Barré)

1.4.2. Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego (paralysis plexus brachialis)

1.4.3. Porażenie nerwu twarzowego (paralysis nervi facialis)

1.5. Choroby układu oddechowego u dzieci wymagające postępowania fizjoterapeutycznego

1.5.1. Choroby układu oddechowego u dzieci przebiegające z zaleganiem wydzieliny

1.5.2. Choroby układu oddechowego przebiegające ze zwiększoną ilością płynu opłucnowego

1.5.3. Inne choroby płuc

1.6. Zaburzenia narządu ruchu u dzieci wymagające postępowania fizjoterapeutycznego

1.6.1. Braki i ubytki kończyn

1.6.2. Wady postawy

1.6.3. Choroby tkanki łącznej

2. Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii – Zbigniew Dudkiewicz

2.1. Symptomatologia i ogólne zasady postępowania w urazach układu narządów ruchu

2.2. Urazy kończyny górnej (traumata membri superioris)

2.2.1. Urazy obręczy barkowej (traumata cingulum acromialis)

2.2.2. Urazy stawu ramienno-łopatkowego (traumata articulationis humeri)

2.2.3. Złamanie kości ramiennej (fractura ossis humeri)

2.2.4. Urazy łokcia (traumata cubiti)

2.2.5. Urazy przedramienia (traumata antebrachii)

2.2.6. Urazy nadgarstka i ręki (traumata carpi et manus)

2.3. Urazy kończyny dolnej (traumata membri inferioris)

2.3.1. Złamanie miednicy (fractura pelvis)

2.3.2. Urazy stawu biodrowego (traumata articulationis coxae)

2.3.3. Urazy kolana (traumata genus)

2.3.4. Urazy goleni (traumata tibiae)

2.3.5. Urazy stopy (traumata pedis)

3. Fizjoterapia w kardiologii – Lucjan Pawlicki

3.1. Podstawowe choroby układu krążenia kwalifikujące się do leczenia

fizjoterapeutycznego

3.1.1. Choroba niedokrwienna serca (morbus ischaemicus cordis)

3.1.2. Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych (arteriosclerosis

obliterans)

3.1.3. Tętniak aorty (aneurysma aortae)

3.1.4. Nadciśnienie tętnicze (hypertonia arterialis)

3.1.5. Niewydolność serca (insufficientia cordis vel circulatoria)

3.1.6. Wady serca (anomaliae cordis)

3.1.7. Przeszczep serca (transplantatio cordis)

3.1.8. Wszczepienie rozrusznika i rozrusznika-kardiowertera (implantatio

stimulatori et cardioverteri)

3.2. Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego

3.2.1. Prozdrowotny styl życia

3.2.2. Korzystne następstwa regularnej aktywności fizycznej

3.3. Rehabilitacja kardiologiczna

3.3.1. Zespół rehabilitacyjny – skład, cele i zadania

3.3.2. Etapy i modele rehabilitacji kardiologicznej. Zasady kwalifikowania

3.3.3. Próby wysiłkowe – test na bieżni ruchomej lub cykloergometrze

3.3.4. Próby wysiłkowe – próba ergospirometryczna

3.3.5. Próby wysiłkowe – test marszu 6-minutowego

3.4. Inne zabiegi fizjoterapeutyczne w wybranych jednostkach

chorobowych

3.4.1. Choroba niedokrwienna serca z nadciśnieniem tętniczym i miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych

3.4.2. Chorzy po zabiegach operacyjnych z otwarciem klatki piersiowej

3.4.3. Chorzy z przewlekłą niewydolnością krążenia i po przeszczepie serca

4. Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii – Jan Czernicki, Jolanta Krukowska

4.1. Udar mózgu (insultus cerebri)

4.2. Choroba Parkinsona (morbus Parkinsoni)

4.3. Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex)

4.4. Uszkodzenia nerwów obwodowych (traumata nervi peripherici)

4.5. Uszkodzenia urazowe rdzenia kręgowego (traumata medullae spinalis)

5. Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej – Alina Morawiec-Sztandera

5.1. Rola fizjoterapii w onkologii

5.2. Rola fizjoterapii w medycynie paliatywnej

5.3. Nowotwory głowy i szyi (neoplasmata caput et collum)

5.3.1. Nowotwory jamy ustnej (neoplasmata cavum oris)

5.3.2. Nowotwory nosa i zatok przynosowych (neoplasmata nasi et sinus paranasales)

5.3.3. Nowotwory gardła (neoplasmata pharyngis)

5.3.4. Nowotwory krtani (neoplasmata laryngis)

5.3.5. Nowotwory ślinianek (neoplasmata glandulae salivariae)

5.4. Rak piersi (carcinoma mammae)

5.5. Nowotwory płuca (neoplasmata pulmonis)

5.5.1. Niedrobnokomórkowy rak płuca (Non-Small Cell Lung

Carcinoma – NSCLC)

5.5.2. Drobnokomórkowy rak płuca (Small Cell Lung Cancer – SCLC)

5.6. Rak jelita grubego (carcinoma intestinum crassum)

5.7. Nowotwory układu moczowo-płciowego (neoplasmata tracti urinariae)

5.7.1. Rak pęcherza moczowego (carcinoma vesicae urinariae)

5.7.2. Rak nerki (carcinoma renis)

5.7.3. Rak gruczołu krokowego (carcinoma prostatae)

5.7.4. Nowotwory jądra (neoplasmata testis)

5.7.5. Rak jajnika (carcinoma ovarii)

5.7.6. Rak szyjki i trzonu macicy (carcinoma cervix et corpus uteri)

6. Fizjoterapia w pulmonologii – Wojciech J. Piotrowski, Paweł Górski

6.1. Ogólna charakterystyka, patofizjologia i zasady fizjoterapii

w chorobach układu oddechowego

6.1.1. Definicje

6.1.2. Zmiany w układzie oddechowym w czasie wysiłku

6.1.3. Czynniki wpływające na ograniczenie aktywności fizycznej u chorych

z chorobami układu oddechowego

6.1.4. Zaburzenia wentylacji

6.1.5. Niewydolność oddechowa

6.1.6. Zmiany w układzie krążenia w chorobach układu oddechowego

6.1.7. Osłabienie siły mięśniowej

6.1.8. Czynniki psychiczne

6.1.9. Odruch kaszlowy

6.1.10. Korzyści rehabilitacji oddechowej

6.1.11. Kwalifikacja do rehabilitacji oddechowej

6.1.12. Znaczenie edukacji i psychoterapii w rehabilitacji oddechowej

6.1.13. Chorzy z niedoborem masy ciała

6.1.14. Chorzy z otyłością

6.1.15. Podstawowe techniki w fizjoterapii

6.2. Fizjoterapia w przewlekłych chorobach układu oddechowego

6.2.1. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP – morbus obturationis

pulmonis chronica)

XII Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny

6.2.2. Astma oskrzelowa (asthma bronchiale)

6.2.3. Mukowiscydoza (mucoviscidosis)

6.2.4. Zapalenie opłucnej (pleuritis)

6.2.5. Chory leczony na oddziale chirurgicznym

6.2.6. Szczególne zalecenia dotyczące fizjoterapii u chorych po operacjach

torakochirurgicznych i kardiochirurgicznych

6.2.7. Szczególne zalecenia dotyczące fizjoterapii u chorych po operacjach

brzusznych

6.2.8. Chory leczony na OIOM

7. Fizjoterapia w otorynolaryngologii – Jurek Olszewski, J. Bożydar Latkowski

7.1. Fizjoterapia w chorobach ucha zewnętrznęgo

7.1.1. Czyrak przewodu słuchowego zewnętrznego (furunculus meati acoustici externi)

7.2. Fizjoterapia w chorobach ucha środkowego

7.2.1. Ostre nieżytowe zapalenie trąbki słuchowej (eustachitis catarrhalis acuta)

7.2.2. Przewlekłe nieżytowe zapalenie trąbki słuchowej (eustachitis catarrhalis chronica)

7.2.3. Ostre zapalenie ucha środkowego (otitis media acuta)

7.2.4. Przewlekłe proste zapalenie ucha środkowego (otitis media simplex chronica)

7.2.5. Porażenie nerwu twarzowego z oziębienia (paralysis n. facialis e frigore)

7.3. Fizjoterapia w chorobach ucha wewnętrznego

7.3.1. Uszkodzenia słuchu (hypoacusis)

7.3.2. Szumy uszne (tinnitus aurium)

7.3.3. Zawroty głowy (vertigo)

7.4. Fizjoterapia w chorobach nosa

7.4.1. Czyrak nosa (furunculus nasi)

7.4.2. Ostry nieżyt nosa (rhinitis acuta, corryza)

7.4.3. Przewlekły nieżyt nosa (rhinitis chronica)

7.4.4. Przerostowy nieżyt nosa (rhinitis hypertrophica)

7.4.5. Zanikowy nieżyt nosa (rhinitis atrophica)

7.4.6. Naczynioruchowy nieżyt nosa (rhinitis vasomotorica)

7.4.7. Polipy nosa (polypi nasi)

7.4.8. Alergiczny nieżyt nosa (rhinitis allergica)

7.5. Fizjoterapia w chorobach zatok przynosowych

7.5.1. Ostre i przewlekłe zapalenie zatoki szczękowej (sinusitis maxillaris

acuta et chronica)

7.5.2. Ostre i przewlekłe zapalenie zatoki czołowej (sinusitis frontalis acuta et chronica)

7.5.3. Ostre i przewlekłe zapalenie zatoki sitowej (ethmoiditis acuta et chronica)

7.6. Fizjoterapia w chorobach jamy ustnej

7.6.1. Zapalenie ślinianki przyusznej (parotitis)

7.7. Fizjoterapia w chorobach gardła

7.7.1. Przewlekłe zapalenie gardła (pharyngitis chronica)

7.7.2. Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych (tonsillitis chronica)

7.7.3. Zaburzenia połykania (dysphagia)

7.8. Fizjoterapia w chorobach krtani

7.8.1. Przewlekłe zapalenie krtani (laryngitis chronica)

7.8.2. Rehabilitacja chorych po usunięciu krtani

8. Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie – Andrzej Malinowski, Agata Karowicz-Bilińska,

8.1. Fizjoterapia w ginekologii

8.1.1. Stany zapalne narządów płciowych żeńskich (adnexitis)

8.1.2. Endometrioza (endometriosis)

8.1.3. Mięśniaki macicy (myomae uteri)

8.1.4. Guzy jajnika (tumores ovarii)

8.1.5. Fizjoterapeutyczne postępowanie przed- i pooperacyjne

8.2. Fizjoterapia w położnictwie

8.2.1. Fizjoterapia okresu prekoncepcyjnego

8.2.2. Fizjoterapia w ciąży (graviditas)

8.2.3. Fizjoterapia okresu połogu (puerperium)

9. Fizjoterapia w urologii – Marek Sosnowski

9.1. Nietrzymanie moczu u kobiet (incontinentio urinae feminae)

9.2. Nietrzymanie moczu u mężczyzn (incontinentio urinae masculinae)

9.3. Nietrzymanie moczu po brachyterapii i radioterapii z powodu raka stercza (incontinentio urinae post brachyterapiam et radioterapiam in decursus carcinoma prostatae

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

75,00 zł
66,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 66,00 zł
124,00 zł
93,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 104,90 zł
179,00 zł
157,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 145,90 zł
114,00 zł
99,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 99,90 zł
114,00 zł
85,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 96,90 zł
94,00 zł
82,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,90 zł
114,00 zł
85,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 96,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

45,00 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
253,00 zł
215,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 222,90 zł
139,00 zł
122,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 139,00 zł
139,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 139,00 zł
492,00 zł
419,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 419,90 zł
169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 148,90 zł
149,00 zł
131,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 131,90 zł
174,00 zł
153,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 153,90 zł

POLECAMY

39,90 zł
33,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 34,90 zł
33,60 zł
29,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 29,90 zł
59,00 zł
50,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 50,90 zł
84,00 zł
73,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 60,90 zł
54,00 zł
47,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 47,90 zł
89,00 zł
79,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 79,90 zł
64,00 zł
56,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 54,90 zł
99,90 zł
89,91 zł
Najniższa cena z 30 dni: 89,91 zł
19,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 19,00 zł
189,00 zł
173,88 zł
Najniższa cena z 30 dni: 173,88 zł
49,00 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 41,90 zł
62,00 zł
55,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 55,80 zł
69,30 zł
58,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 58,90 zł
49,98 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,90 zł
34,00 zł
30,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 30,60 zł
215,00 zł
202,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 202,00 zł