• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-19516_20386_150x190

FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE OSADZONYCH W SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO. UWARUNKOWANIA RODZINNE I ŚRODOWISKOWE

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: 2020
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 152
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788380858398
 
42,00 zł
36,90 zł 36,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 260zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Funkcjonowanie społeczne osadzonych w systemie dozoru elektronicznego. Uwarunkowania rodzinne i środowiskowe

Autor: Katarzyna Gucwa-Porębska

Monografia przedstawia, jak w praktyce wygląda funkcjonowanie osób osadzonych w ramach systemu dozoru elektronicznego (SDE) z uwzględnieniem ich postaw życiowych, relacji rodzinnych i środowiskowych. System dozoru elektronicznego jest dużo bardziej efektywny aniżeli bezwzględna izolacja (jeśli wszystkie przesłanki kryminologiczno-społeczne zostają spełnione), zwłaszcza w kontekście problemu społecznego, jakim jest stygmatyzacja i marginalizacja społeczna nie tylko osób skazanych, ale również ich rodzin. Aby w pełni zobrazować istotę problemu w badaniach posłużono się metodą triangulacji, dzięki, której zebrany materiał jest obszernym i komplementarnym źródłem wiedzy.

Spis treści

Funkcjonowanie społeczne osadzonych w systemie dozoru elektronicznego. Uwarunkowania rodzinne i środowiskowe

Autor: Katarzyna Gucwa-Porębska

Rozdział I. Podstawowe zagadnienia dotyczące rodziny

1. Rodzina jako wartość w życiu osadzonych
2. Funkcje i zadania rodziny
3. Typologia rodzin
4. Alternatywne modele życia rodzinnego
5. Wybrane style i metody wychowania w rodzinie
6. Przyczyny kryzysów w rodzinie mających wpływ na pojawienie się zachowań przestępczych
6.1. Problemy z komunikacją
6.2. Przeobrażenie hierarchii wartości
6.3. Rozpad rodziny – przeobrażenia w obszarze funkcjonowania rodziny
6.4. Przemoc w rodzinie
6.5. Uzależnienia – uzależnienia behawioralne
7. Rola relacji wewnątrzrodzinnych w kształtowaniu akceptowanych społecznie postaw u osadzonych

Rozdział II. System dozoru elektronicznego – jako forma kary nieizolacyjnej

1. Warunki odbywania kary w ramach SDE – podstawa prawna
2. Mechanizm działania systemu dozoru elektronicznego
3. Biuro Dozoru Elektronicznego – misja i zadania
4. Zadania i obowiązki osadzonych w ramach SDE
5. Statystyki i powszechność stosowania SDE w Polsce i na świecie
6. Korzyści dla skazanych i ich rodzin z odbywania kary nieizolacyjnej

Rozdział III. Readaptacja społeczna skazanych i ich rodzin

1. Metoda OSL w odniesieniu do osób osadzonych i ich rodzin – główne założenia
2. Role i zadania społeczności lokalnych w procesie reintegracji
3. Empowerment jako istota oddziaływań środowiskowych i aktywizacji zawodowej osadzonych
4. Pozytywne determinanty wynikające z odbywania kary w SDE
5. Od ekskluzji do inkluzji społecznej osadzonych i ich rodzin
6. Zadania kurateli w procesie reintegracji jako instytucji dozorującej
7. Formy wsparcia postpenitencjarnego dla osadzonych i ich rodzin
8. Programy reintegracyjne i profilaktyczne – przykłady oddziaływań
9. Probacja – resocjalizacja z udziałem społeczeństwa – podstawą trwałej zmiany w zachowaniu osadzonych

Rozdział IV. Empiryczny

1. Cel badań
2. Problematyka badawcza
2.1. Problemy główne
2.2. Pytania szczegółowe odnoszące się problemów głównych
3. Zastosowane metody i techniki badawcze
4. Dobór próby, populacji i charakterystyka miejsca badań
5. Analiza wyników badań własnych
5.1. Wyniki analizy akt dla dozorowanych za lata 2016/2019 – analiza porównawcza
5.2. Wyniki kwestionariusza postaw życiowych dla osadzonych w SDE i innych karach
5.3. Analiza indywidualnych przypadków – fragmenty historii osadzonych
5.4. Wywiady z osadzonymi
6. Wyniki ankiety dla kuratorów
7. Wnioski z badań

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY