• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-choroby-zakazne-i-pasozytnicze_7953_150x190

CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2010, dodruk 2012
  • Wydanie: IV
  • Ilość stron: 672
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-200-4534-5
199,00 zł
175,90 zł 199 175.9 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 163,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Jest to kolejne, uaktualnione wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika leczenia chorób zakaźnych. W części ogólnej przedstawiono zjawiska immunologiczne w chorobach zakaźnych i pasożytniczych, etiopatogenezę tych chorób oraz metody ich leczenia. W części szczegółowej omówiono poszczególne jednostki chorobowe, zarówno występujące w kraju od lat, jak i "egzotyczne", przenoszone z terenów odległych wskutek coraz większej migracji ludności. Podręcznik uwzględnia najnowsze zdobycze nauk medycznych, genetyki i biologii molekularnej. Zmiany w treści wynikają  z postępu w zwalczaniu chorób zakaźnych, wprowadzenia nowoczesnych metod diagnostycznych oraz nowych leków.
Na końcu każdego rozdziału zamieszczono kilka tematów kontrolnych, mających służyć za sprawdzian przyswojonego materiału.
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów medycyny oraz lekarzy wszystkich specjalności.

Spis treści

CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Epidemiologia chorób zakaźnych w Polsce i na świecie
Rys historyczny
Epidemiologia współczesna
Rozpowszechnienie wybranych chorób zakaźnych w Polsce i na świecie
Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób, przeciw którym stosowane są szczepienia ochronne
Eliminacja i eradykacja chorób zakaźnych
Nowo pojawiające się i nawracające choroby zakaźne
Zakażenia związane z opieką medyczną
2. Rola układu odpornościowego w zakażeniach i odporności poszczepiennej
Działanie układu odpornościowego
Mechanizmy odporności naturalnej
Mechanizmy odporności swoistej
Odporność poszczepienna
3. Etiopatogeneza chorób zakaźnych
4. Gorączka
5. Metody rozpoznawania chorób zakaźnych
Badania bakteriologiczne
Badania serologiczne
Badania immunologiczne
Próby śródskórne
Badania morfologiczne
Badania biochemiczne
Techniki obrazowania
Badania endoskopowe
Diagnostyka molekularna
6. Leczenie etiotropowe
Antybiotyki
·         Antybiotyki b-laktamowe
·         Aminoglikozydy
·         Makrolidy i ketolidy
·         Linkozamidy
·         Tetracykliny
·         Glicycykliny
·         Antybiotyki peptydowe
·         Streptograminy
·         Oksazolidynony
·         Fenikole
·         Polimiksyny
·         Ansamycyny
·         Fusydyny
·         Antybiotyki przeciwprątkowe
·         Antybiotyki przeciwgrzybicze
·         Inne antybiotyki
Chemioterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe
·         Chinolony i fluorochinolony
·         Sulfonamidy
·         Nitrofurany
·         Nitroimidazole
·         Chemioterapeutyki przeciwgruźlicze
·         Chemioterapeutyki przeciwgrzybicze
·         Chemioterapeutyki przeciwwirusowe
Inne leki stosowane w chorobach zakaźnych i pasożytniczych
 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
7. Zakażenia wywołane przez bakterie Gram-dodatnie
Zakażenia paciorkowcowe
·         Płonica
·         Zapalenie gardła
·         Róża
·         Paciorkowcowe zakażenia tkanek głębokich
·         Zakażenia uogólnione
·         Zakażenia wywołane przez paciorkowce grupy B
·         Zakażenia wywołane przez paciorkowce grupy D (enterokoki)
·         Zakażenia wywołane przez paciorkowce grupy C i G
·         Zakażenia innymi paciorkowcami
Zakażenia gronkowcowe
·         Obraz kliniczny
·         Rozpoznanie
·         Leczenie
·         Zapobieganie
Zakażenia pneumokokowe
Błonica
Listerioza
Różyca
Tężec
Wąglik
Zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm)
Inne zakażenia Clostridium
·         Zmiany w skórze, tkance podskórnej i tkankach miękkich
·         Choroby przewodu pokarmowego
8. Zakażenia wywołane przez bakterie Gram-ujemne
Zakażenia meningokokowe
Zakażenia Proteus species
Zakażenia pałeczką okrężnicy
Zakażenia pałeczką ropy błękitnej
Dur brzuszny
Dury rzekome
Inne salmonellozy
Czerwonka bakteryjna
Zakażenia Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia
Zakażenia Haemophilus influenzae
Krztusiec1
Legionelozy
Zakażenie Helicobacter pylori
Pastereloza
Tularemia
Bruceloza
Choroba kociego pazura
Gorączka okopowa (pięciodniowa)
Nosacizna
Melioidoza
Jersiniozy
Dżuma
Cholera
9. Inne choroby bakteryjne
Promienica
Nokardioza
Mikoplazmozy
Chlamydiozy
·         Zakażenia wywołane przez Chlamydia psittaci
·         Zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis
·         Zakażenia wywołane przez Chlamydia pneumoniae
·         Leczenie zakażeń wywołanych przez chlamydie
10. Mikobakteriozy
Trąd04
11. Krętkowice
Borelioza z Lyme
Leptospirozy
12. Riketsjozy
Dur wysypkowy epidemiczny
Gorączka Q
Gorączka śródziemnomorska (guzkowa, marsylska)
Erlichioza, anaplazmoza
13. Zakażenia wywołane przez DNA-wirusy
Zakażenia wirusem varicella-zoster
·         Ospa wietrzna
·         Półpasiec (ostre zapalenie zwojów tylnych)
Zakażenia wirusem Herpes simplex
Mononukleoza zakaźna oraz inne zakażenia wirusem Epsteina-Barr
Cytomegalia
Zakażenia parwowirusem B19
Zakażenia ludzkimi wirusami Herpes typu 6, 7, 8
Zakażenie adenowirusami
Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia
14. Zakażenia wywołane przez RNA-wirusy
Grypa
Zakażenia enterowirusami
·         Zakażenie wirusem poliomyelitis (choroba Heinego-Medina, ostre zapalenie rogów przednich rdzenia, nagminne porażenie dziecięce)
·         Zakażenia wywołane wirusami Coxsackie
·         Zakażenia wywołane wirusami ECHO
Odra
Różyczka
Nagminne zapalenie ślinianek przyusznych (świnka)
Wścieklizna
Zakażenia arbowirusowe
·         Kleszczowe zapalenie mózgu
Wirusowe gorączki krwotoczne
·         Wstęp
·         Żółta gorączka
·         Denga i gorączka krwotoczna denga
·         Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym
·         Hantawirusowy zespół płucny
·         Gorączka krwotoczna Ebola
Ostry zespół oddechowy (SARS)
Choroba Nipah
Inne gorączki wirusowe
15. Wirusowe zapalenia wątroby
Wirusowe zapalenie wątroby typu A
Wirusowe zapalenie wątroby typu E
Wirusowe zapalenie wątroby typu B
Wirusowe zapalenie wątroby typu D (lub delta)
Wirusowe zapalenie wątroby typu C34
Wirusowe zapalenie wątroby typu nie-A, nie-B, nie-C, nie-D, nie-E
Wirusowe zapalenie wątroby wywołane wirusami pierwotnie niehepatotropowymi
16. Zespoły kliniczne o różnej i mieszanej etiologii
Sepsa (posocznica)
Zapalenia ośrodkowego układu nerwowego
·         Zapalenia ośrodkowego układu nerwowego bakteryjne
·         Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wirusowe
·         Zapalenia mózgu wirusowe
·         Zapalenia ośrodkowego układu nerwowego grzybicze
·         Zapalenie ośrodkowego układu nerwowego gruźlicze
·         Kiła układu nerwowego
Biegunki zakaźne
·         Biegunki zakaźne bakteryjne
·         Biegunki zakaźne wirusowe
Zakaźne zatrucia pokarmowe
Anginy
Zakażenia mieszaną florą beztlenową
17. Wyodrębnione zespoły kliniczne
Zakażenie HIV i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)
Choroby wywołane przez priony
·         Sporadyczna postać choroby Creutzfeldta-Jakoba (sCJD)
·         Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD)
·         Jatrogenna choroba Creutzfeldta-Jakoba (jCJD)
·         Choroba Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera (GSS)
·         Kuru
·         Odmiana wzgórzowa CJD i śmiertelna rodzinna bezsenność (FFI) oraz śmiertelna sporadyczna bezsenność (FSI)
·         Dekontaminacja
18. Choroby o prawdopodobnej lub domniemanej etiologii zakaźnej
Zespół przewlekłego zmęczenia
Zakażenia związane z opieką medyczną
Zakażenia wrodzone i okołoporodowe
Limfadenopatie
Eozynofilia
Ukąszenia jadowitych gadów
19. Kosmopolityczne i tropikalne inwazje i choroby pasożytnicze
Inwazje pierwotniaków przewodu pokarmowego
·         Ameboza (pełzakowica)
·         Giardioza
·         Dientameboza
·         Izosporoza
·         Sarkocystoza
·         Blastocystoza
·         Balantydioza
·         Mikrosporydiozy
·         Kryptosporydioza
·         Cyklosporoza
Inwazje pierwotniaków krwi i tkanek
·         Toksoplazmoza
·         Malaria (zimnica)
·         Babeszjoza (babezjoza, babesioza, piroplazmoza)
·         Leiszmaniozy
·         Śpiączka afrykańska (ludzka trypanosomoza afrykańska)
·         Choroba Chagasa (trypanosomoza amerykańska)
Inwazje pełzaków pierwotnie wolno żyjących
Pneumocystoza
Inwazje nicieni (obleńców) pasożytujących u człowieka
·         Włośnica
·         Owsica (enterobioza)
·         Trichurioza (włosogłówczyca)
·         Glistnica (askarioza, askarydoza)
·         Strongyloidoza (węgorczyca)
·         Choroby wywoływane przez tęgoryjce (tęgoryjczyca)
·         Zespół larwy wędrującej skórnej
·         Zespół larwy wędrującej trzewnej (toksokaroza)
·         Filariozy
·         Dirofilarioza
·         Drakunkuloza
·         Anisakidoza (anisakioza)
Tasiemczyce człowieka
·         Zarażenie tasiemcem nieuzbrojonym
·         Tasiemczyca i wągrzyca Taenia solium
·         Dyfilobotrioza
·         Sparganoza
·         Hymenolepioza
·         Zarażenia tasiemcem psim i szczurzym
·         Bąblowica wywołana przez Echinococcus granulosus (bąblowica jednojamowa)
·         Bąblowica wywołana przez Echinococcus multilocularis
Przywrzyce
·         Schistosomoza (bilharcjoza)
·         Zapalenie skóry wywołane przez cerkarie
·         Przywrzyce wątrobowe
·         Fascjoloza (choroba motylicza)
·         Dikroceloza
·         Przywrzyce jelitowe
·         Przywrzyce płucne
·         Rzęsistkowica
20. Inne zagadnienia
Zapobieganie chorobom zakaźnym i ich zwalczanie
·         Proces epidemiczny
·         Źródło zakażenia i jego unieszkodliwienie
·         Drogi szerzenia się chorób i ich przecięcie
·         Zwiększenie odporności osób wrażliwych na zakażenie
·         Szczepionki i szczepienia
Choroby zakaźne jako choroby zawodowe
Legislacja w zakresie chorób zakaźnych
Choroby zakaźne jako broń biologiczna
Profilaktyka zdrowotna przed wyjazdem do krajów tropikalnych

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

159,00 zł
139,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 135,90 zł
396,00 zł
348,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 348,90 zł
180,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 180,00 zł
199,00 zł
175,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 167,90 zł
169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 141,90 zł
88,20 zł
79,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 79,90 zł
149,00 zł
131,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 126,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

289,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 270,00 zł
159,00 zł
139,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 135,90 zł
139,00 zł
122,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 122,90 zł
69,00 zł
63,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 63,90 zł
104,00 zł
91,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 88,90 zł
84,00 zł
73,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 73,90 zł
149,00 zł
137,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 137,00 zł
89,00 zł
78,32 zł
Najniższa cena z 30 dni: 75,90 zł

POLECAMY

169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 141,90 zł
84,00 zł
73,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 73,90 zł
99,00 zł
87,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 87,90 zł
180,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 180,00 zł
44,90 zł
38,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 30,90 zł
18,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 18,90 zł
109,00 zł
95,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 95,90 zł
169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 143,90 zł
30,45 zł
28,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 28,00 zł
71,40 zł
64,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 64,90 zł
21,00 zł
19,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 19,90 zł
35,70 zł
32,13 zł
Najniższa cena z 30 dni: 32,13 zł
31,50 zł
28,98 zł
Najniższa cena z 30 dni: 28,98 zł
55,40 zł
Najniższa cena z 30 dni: 46,80 zł
35,90 zł
31,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 30,36 zł
99,00 zł
87,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 87,90 zł