• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-radiologia-stomatologiczna_4585_150x190

RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2011 dodruk 2021
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 380
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788320063097
179,00 zł
157,90 zł 179 157.9 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 146,90 zł

Opis

Radiologia stomatologiczna  to pierwsze od wielu lat oryginalne opracowanie, prezentujące najnowsze poglądy na radiologię i diagnostykę obrazową w stomatologii, z uwzględnieniem polskich realiów.

Książkę Radiologia stomatologiczna podzielono na trzy części o następującej tematyce:

Część 1 - szczegółowy opis wykonywania zdjęć wewnątrzustnych, najczęstsze błędy techniczne i artefakty pojawiające się na obrazach radiologicznych, zaawansowane techniki obrazowania, a także aktualny stan przepisów prawnych dotyczących stosowania promieniowania rtg w stomatologii.

Część 2 - anatomia radiologiczna części twarzowej czaszki.

Część 3 -  procesy patologiczne specyficzne dla części twarzowej czaszki, jak np. próchnica, guzy i torbiele zębopochodne, oraz zmiany spotykane także w innych częściach organizmu, obejmujące region głowy i szyi.

Ogromnym atutem podręcznika Radiologia stomatologiczna Różyło jest bogaty materiał ilustracyjny, niezwykle istotny w przyswojeniu wiedzy z zakresu radiologii.

Publikacja jest adresowana do studentów stomatologii, radiologów oraz czynnych zawodowo stomatologów.

Spis treści

Zagadnienia ogólne
1. Rys historyczny radiologii stomatologicznej na tle radiologii ogólnomedycznej
2. Obraz rentgenowski – istota i kontrola jakości
3. Techniki wykonywania zdjęć rentgenowskich w diagnostyce stomatologicznej
* Techniki wykonywania zdjęć wewnątrzustnych
* Zdjęcia zębowe
* Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe
* Zdjęcia zgryzowe
* Techniki wykonywania zdjęć zewnątrzustnych
* Zdjęcia warstwowe
* Zdjęcia sumacyjne
4. Radiografia cyfrowa w stomatologii
* Rentgenowski obraz cyfrowy
* Budowa systemów radiografii cyfrowej
* Obróbka obrazu cyfrowego
* Zalety radiografii cyfrowej
* Teleradiologia
5. Badania naczyniowe i radiologia zabiegowa
6. Tomografia komputerowa
7. Tomografia rezonansu magnetycznego
8. Ultrasonografia
9. Medycyna nuklearna
10. Przyszłość diagnostyki obrazowej
11. Ochrona radiologiczna i przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego w diagnostyce stomatologicznej


Anatomia rentgenowska
12. Anatomia rentgenowska zdjęć wewnątrzustnych
* Zdjęcia zębowe
* Zdjęcia zgryzowe
* Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe
13. Anatomia rentgenowska zdjęć zewnątrzustnych
14. Anatomia TK części twarzowej czaszki
15. Anatomia USG części twarzowej czaszki


Zmiany patologiczne
16. Rozwój i wzrost części twarzowej czaszki
17. Zaburzenia rozwojowe
* Zaburzenia rozwojowe zębów
* Zaburzenia liczby zębów
* Zaburzenia liczby korzeni zębów
* Zaburzenia położenia zębów
* Zaburzenia kształtu zębów
* Zmiany rozwojowe w tkankach miękkich
* Wrodzone zmiany naczyniowe
* Wrodzone torbiele szyi
* Wrodzone zespoły wad rozwojowych
* Wada rozszczepowa
* Dysplazja obojczykowo-czaszkowa (dysplasia cleido-craniadlis)
* Wrodzony przerost twarzy
* Niedorozwój twarzy
* Dyzostoza czaszkowo-twarzowa (zespół Crouzona)
* Dyzostoza żuchwowo-twarzowa (zespół Treachera-Collinsa-Franceschetti)
* Zespół Pierre’a Robina
* Zespół znamion podstawnokomórkowych (zespół Gorlina-Goltza)
* Nerwiakowłókniakowatość
* Marmurkowatość kości
18. Próchnica zębów
19. Inne zmiany nabyte zębów
* Migracja i transmigracja
* Reinkluzja
* Resorpcje zębów
* Zębina wtórna
* Zębiniaki (pulp stones)
* Starcie zębów
* Zdarcie zębów
* Nadżerki
* Hipercementoza
20. Choroby przyzębia brzeżnego
* Prawidłowy obraz przyzębia brzeżnego
* Obraz radiologiczny w chorobach przyzębia brzeżnego
* Zmiany w furkacjach zębów wielokorzeniowych
* Podział periodontologii
* Przewlekłe zapalenie przyzębia
* Agresywne zapalenie przyzębia
* Zespoły endodontyczne-periodontologiczne (zespoły endo-perio)
* Martwiczo-wrzodziejące zapalenie przyzębia
* Zmiany przyzębia w chorobach ogólnoustrojowych
* Wady śluzówkowo-dziąsłowe rozwojowe lub nabyte
* Zapalenie przyzębia oporne na leczenie
* Diagnostyka różnicowa periodontologii
21. Zmiany zapalne przyzębia przyszczytowego
22. Torbiele szczęk
* Torbiele nabłonkowe
* Torbiele rozwojowe
* Torbiele zapalne
* Nienabłonkowe torbiele rzekome szczęk
* Torbiel tętniakowata kości
* Torbiel samotna (urazowa, prosta torbiel krwotoczna kości)
23. Zmiany zapalne
* Zmiany zapalne tkanki kostnej
* Zapalenie kości suche (typu Garré)
* Martwica kości (octeonecrosis)
* Gruźlica (tuberculosis)
* Kiła (lues)
* Promienica (actinomycosis)
* Nieswoiste zmiany zapalne tkanek miękkich
24. Zębopochodne nowotwory części twarzowej czaszki
* Guzy zębopochodne nabłonkowe
* Szkliwiak (amelobklastoma)
* Szkliwiak złośliwy (ameloblastoma malignum)
* Rak szkliwiakowaty (carcinoma ameloblasticum)
* Pierwotny rak zębopochodny śródkostny
* Guz zębopochodny nabłonkowy wapniejący (guz Pindborga)
* Guz zebopochodny pseudogruczołowy (adenomatoid odontogenic tumor)
* Guzy zębopochodne mieszane
* Zębiak (odontoma)
* Włókniak szkliwiakowaty (włókniakoszkliwiak fibroma ameloblasticum)
* Włókniakozębiak szkliwiakowaty (ameloblastic fibro-odontoma)
* Guzy zębopochodne nienabłonkowe
* Śluzak zębopochodny (myxoma odontogenes)
* Kostniwiak łagodny (cementoblastoma)
* Włókniak zębopochodny (fibroma odontogenes)
* Włókniak kostniejący (fibroma ossificans)
* Włókniak kostniwiejący (fibroma cementificans)
25. Niezębopochodne nowotwory części twarzowej czaszki
* Nowotwory nabłonkowe łagodne
* Nerwiak osłonkowy (schwannoma, neurilemmoma)
* Nerwiak (neroma)
* Nowotwory nabłonkowe złośliwe
* Rak kolczystokomórkowy (carcinoma sponocellulare)
* Nowotwory nienabłonkowe mieszane
* Nerwiakowłókniak (neurofibroma)
* Nowotwory nienabłonkowe łagodne
* Chrzęstniak (chondroma)
* Kostniak (osteoma)
* Kostniak kostnawy (osteoid osteoma)
* Kostniak zarodkowy (osteoblastoma)
* Naczyniak śródkostny (naczyniak centralny, haemangioma)
* Włókniak powięziowy (fibroma desmoplasticum)
* Tłuszczak (lipoma)
* Mięśniak gładkokomórkowy (leiomyoma)
* Nowotwory nienabłonkowe złośliwe
* Chrzęstniakomięsak (chondrosarcoma)
* Kostniakomięsak (osteosarcoma)
* Malignant fibrous histiocytoma (MFH)
* Mięsak Ewinga (sarkoma Ewingi)
* Czerniak złośliwy (melanoma malignum)
* Szpiczak plazmocytowy
* Chłoniak (lymphoma)
* Białaczki
* Przerzuty nowotworowe
* Algorytmy postępowania diagnostycznego
* Guzy podniebienia i wyrostka zębodołowego szczęki
* Nowotwory trzonu i kąta żuchwy
* Guzy dna jamy ustnej i języka
* Guzy nosogardzieli
* Szerzenie się nowotworu wzdłuż nerwów i do przedniego dołu czaszki
* Węzły chłonne głowy i szyi
26. Inne zmiany patologiczne kości
* Ziarniniak olbrzymiokomórkowy centralny (granuloma gigantocellulare)
* Ziarniniak Wegnera (granuloma Wegeneri)
* Ziarniniak kwasochłonny (granuloma eosinophilicum)
* Dysplazja włóknista (dysplasia fibrosa)
* Dysplazja kostniwna okołowierzchołkowa (dysplasia cementalis periapicalis)
* Choroba Pageta
* Defekt Stafnego (Stafne’s defect)
* Wysepka tkanki kostnej zbitej (insula densa)
* Zaburzenia hormonalne
* Nadczynność przysadki
* Niedoczynność przysadki
* Nadczynność przytarczyc
* Niedoczynność przytarczyc
* Nadczynność tarczycy
* Niedoczynność tarczycy
* Choroba i zespół Cushinga (podwyższenie stężenia glikokortykosteroidów)
* Cukrzyca (diabetes mellitus)
* Hipowitaminoza D
* Osteoporoza
27. Urazy części twarzowej czaszki
* Urazy zębów
* Urazy kości tkanek miękkich
28. Patologie zatok obocznych nosa
* Wady rozwojowe zatok
* Zmiany zapalne
* Torbiele zatok
* Polipy
* Antrolity
* Nowotwory łagodne
* Nowotwory złośliwe
* Ciała obce w zatoce szczękowej
29. Schorzenia stawów skroniowo-żuchwowych
* Zaburzenia rozwojowe
* Niedorozwój wyrostka kłykciowego
* Przerost wyrostka kłykciowego
* Dwudzielny wyrostek kłykciowy
* Urazy stawów skroniowo-żuchwowych
* Zwichnięcia
* Złamania
* Powikłania urazów
30. Patologie ślinianek
* Metody obrazowania gruczołów ślinowych
* Zaburzenia rozwojowe
* Torbiele ślinianek
* Kamica ślinowa (sialolithiasis)
* Zmiany zapalne
* Ostry stan zapalny
* Przewlekły stan zapalny
* Zespół Sjörgena
* Sialozy
* Nowotwory ślinianek
* Gruczolak wielopostaciowy
* Guz Warthina
* Tłuszczak
* Guz śluzowo-naskórkowy
* Rak gruczolakowato-torbielowaty
* Gruczolakorak (adenocarcinoma)
* Chłoniak typu MALT
* Przerzuty
31. Diagnostyka radiologiczna w ortodoncji
* Cefalometria
* Ocena wieku kostnego i zębowego
32. Diagnostyka obrazowa w implantologii stomatologicznej
33. Diagnostyka radiologiczna w endodoncji
* Ocena radiologiczna kanałów korzeniowych
* Długość kanałów korzeniowych
* Metody z obecnością narzędzia endodontycznego w kanale korzeniowym
* Metody bez obecności narzędzia endodontycznego w kanale korzeniowym
* Pomiary liniowe z użyciem narzędzi radiografii cyfrowej
* Ocena jakości wypełnienia
* Ocena radiologiczna gojenia tkanek okołowierzchołkowych

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

PRODUKTY POWIĄZANE

289,00 zł
245,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 245,90 zł
229,00 zł
194,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 194,90 zł
54,00 zł
41,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 47,90 zł
97,00 zł
82,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 72,00 zł
129,00 zł
109,70 zł
Najniższa cena z 30 dni: 109,70 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

169,00 zł
152,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 169,00 zł
428,00 zł
363,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 428,00 zł
448,00 zł
369,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 379,90 zł
129,00 zł
113,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 113,90 zł
149,00 zł
131,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 149,00 zł
239,00 zł
209,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 259,00 zł
259,00 zł
227,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 259,00 zł
219,00 zł
192,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 219,00 zł

POLECAMY

189,00 zł
166,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 183,90 zł
99,00 zł
94,05 zł
Najniższa cena z 30 dni: 94,00 zł
99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 67,90 zł
89,00 zł
79,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł
89,00 zł
75,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 73,90 zł
149,00 zł
131,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 126,90 zł
99,00 zł
84,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 79,90 zł
339,00 zł
299,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 262,90 zł
119,90 zł
100,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 95,90 zł
59,00 zł
51,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 53,10 zł
108,00 zł
95,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 97,20 zł
79,00 zł
69,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 61,80 zł
60,00 zł
52,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 48,90 zł
45,00 zł
40,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 40,90 zł
54,60 zł
49,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 49,00 zł
236,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 127,90 zł

PORADNIKI O ZDROWIU

Diagnostyka medyczna – co to jest, rodzaje badań diagnostycznych

Diagnostyka medyczna to filar nowoczesnej i odpowiedzialnej opieki zdrowotnej, umożliwiając...

czytaj więcej
Badania obrazowe - czym są i co obejmują?

Badania obrazowe to element współczesnej diagnostyki medycznej. Te zaawansowane...

czytaj więcej
Badania funkcjonalne - czym są, zakres, zastosowania 

Dzięki badaniom funkcjonalnym możliwe jest zidentyfikowanie z pozoru nieznacznych...

czytaj więcej
Erytrocyty - czym są i gdzie powstają czerwone krwinki?

Rola erytrocytów, czyli czerwonych krwinek, jest niezwykle ważna. Odpowiadają...

czytaj więcej
Tomografia komputerowa (CT) - co to jest i na czym polega

Tomografia komputerowa (CT), znana również jako komputerowa tomografia rentgenowska,...

czytaj więcej