• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-srodowisko-rodzinne-i-szkolne-wobec-zespolu-adhd-u-dzieci-w-mlodszym-wieku-szkolnym_10998_150x190

ŚRODOWISKO RODZINNE I SZKOLNE WOBEC ZESPOŁU ADHD U DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2013
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 252
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7587-356-6
 
49,80 zł
44,82 zł 44,82 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Do książki Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym została dołączona płyta CD. Autorka - Katarzyna Hrda-Płonka - bada w niej poziom wiedzy na temat zaburzenia zachowania u dzieci w środowisku szkolnym oraz w domu. Na podstawie wniosków wysnutych z badań własnych przedstawia również zalecenia jak postępować z dziećmi z zespołem adhd.

"Panuje przekonanie, że uczeń z zespołem ADHD to poważny problem dla współczesnej rodziny i szkoły. Niełatwo jest tym dwóm środowiskom zaakceptować jego „złożoną inność”. Być może wynika to z niezrozumienia, czym tak naprawdę jest ADHD. Istotne jest zatem, aby wiedza o zespole ADHD była rozpowszechniana na dużą skalę, zarówno w środowiskach rodzinnych, jak i szkolnych. To głównie na nich spoczywa ciężar wychowania i kształcenia dzieci, w tym również dzieci z zespołem ADHD.
Powstaje podstawowe pytanie: jaki jest poziom wiedzy środowiska rodzinnego i szkolnego na temat zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym?
Poszukiwanie odpowiedzi na powyższe pytania poświęcona jest publikacja Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym, która składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy dotyczy teoretycznych podstaw badań, drugi zawiera założenia metodologiczne badań własnych, a w rozdziale trzecim zaprezentowano wyniki badań oraz płynące z nich wnioski i zalecenia dla osób odpowiadających za wychowanie i kształcenie dzieci z ADHD.
Pierwszy rozdział – Teoretyczne podstawy badań – obejmuje trzy podrozdziały. W pierwszym zamieszczono charakterystykę środowiska rodzinnego i szkolnego jako najważniejszych środowisk w życiu dziecka. Dlatego też istotne jest, aby w obu tych środowiskach był wysoki poziom świadomości w odniesieniu do problemu ADHD. Warto zaznaczyć, że tylko kompetentny nauczyciel, dzięki swojej wiedzy z zakresu ADHD, jest w stanie szybko pomóc dziecku przejawiającemu symptomy tego zespołu. Nauczyciel powinien służyć wsparciem i radą rodzicom dziecka z zespołem ADHD.
Drugi podrozdział przedstawia podstawową wiedzę na temat ADHD, a w szczególności genezy powstania zespołu ADHD, głównych przyczyn, objawów zaburzenia, kryteriów diagnozy oraz typów i form leczenia. W rozdziale tym scharakteryzowano również główne problemy, z jakimi borykają się uczniowie mający symptomy ADHD, oraz najkorzystniejsze warunki do pracy dla takich dzieci.
W podrozdziale trzecim opisano aspekty prawne i praktyczne dzieci z zespołem ADHD. W związku z tym omówiono prawa przysługujące dzieciom z ADHD oraz działalność stowarzyszeń na rzecz takich dzieci. Refleksji poddano poglądy na temat lekarstw przepisywanych dzieciom oraz ich refundacji. Zaprezentowano także, co jest istotne z punktu widzenia praktyki, przykładowe rozwiązania niezbędne w pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo. Zamieszczono również charakterystykę pomocy dydaktycznej w formie programu na płycie CD (ADHD w pigułce) dla rodziców i nauczycieli w wychowaniu i kształceniu dziecka z nadpobudliwością psychoruchową oraz prezentacji szkoleniowej (PDF pt. ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi).
Drugi rozdział, jak już wspomniałam, poświęcony jest metodologii badań własnych – przedstawiono w nim główny problem badawczy, metody i narzędzia badawcze, a także charakterystykę badanych osób oraz terenu badań.
Trzeci rozdział stanowi część empiryczną książki, zawiera opis własnych badań oraz analizę ich wyników.
Książkę zamykają wnioski i spostrzeżenia z przeprowadzonych badań dotyczących zarówno wiedzy środowiska rodzinnego i szkolnego na temat dzieci z zespołem ADHD, jak i wskazówek odnoszących się do pracy z tymi dziećmi."

Fragment wstępu

"Dobrze się stało, że w tej dynamicznej sytuacji, utworzonej przez dzieci, rodziców, nauczycieli, system edukacji, środki masowego przekazu i ciągle wzbogacaną naukową wiedzę o funkcjonowaniu człowieka, pojawiła się inicjatywa Katarzyny Herdy-Płonki zgłębienia i uporządkowania jej niektórych pedagogicznych aspektów. Istnieje bowiem pilna potrzeba pedagogicznego rozpoznania dotychczasowej teorii, praktyki i uwarunkowań pracy z dziećmi z zespołem ADHD."


Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Kojsa

Spis treści

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy badań

1.1. Charakterystyka środowiska rodzinnego i szkolnego jako środowiska
wychowawczego dziecka  11
1.1.1. Pojęcie środowiska z podziałem na środowisko rodzinne i szkolne  11
1.1.2. Wychowawca – dyrektor szkoły i nauczyciel nauczania początkowego  16
1.1.3. Współpraca środowiska rodzinnego i szkolnego  20

1.2. Grupa czynników ważnych w aspekcie etiologii ADHD i wskaźników
symptomatologii oraz rozpoznanie i formy leczenia  23
1.2.1. Etiologia ADHD  23
1.2.2. Symptomatologia oraz rozpoznanie ADHD  28
1.2.3. Typowe problemy dziecka z symptomami ADHD i sposoby
ich przeciwdziałania – leczenie  38
1.2.4. Podsumowanie  46

1.3. Działalność stowarzyszeń na rzecz dzieci z ADHD,
prawa im przysługujące oraz praktyczne wskazania w pracy z dzieckiem
nadpobudliwym psychoruchowo  48
1.3.1. Stowarzyszenia i placówki działające na rzecz ADHD  48
1.3.2. Prawa przysługujące dzieciom z ADHD  58
1.3.3. Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem z ADHD  61
1.3.4. ADHD w przyszłości  71


Rozdział 2
Założenia metodologiczne badań własnych

2.1. Cel badań  75
2.2. Problem badawczy  78
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze  80
2.4. Teren badań  85
2.5. Organizacja badań oraz charakterystyka badanych placówek oświatowych  88

 

Rozdział 3
Analiza zebranego materiału badawczego

Wprowadzenie  95
3.1. Poziom wiedzy rodziców o ADHD  96
3.2. Wyniki badań dotyczące dyrektorów szkół podstawowych 115
3.3. Nauczyciele nauczania początkowego a ich doświadczenia
związane z ADHD 122
3.4. Studenci i ich wiedza na temat ADHD w świetle przeprowadzonych badań 136
3.5. Porównanie trzech grup respondentów: rodziców, nauczycieli i studentów 149
3.6. Opinia pedagoga szkolnego na temat nadpobudliwości psychoruchowej
z zaburzeniami koncentracji uwagi 159
3.7. Analiza wywiadu przeprowadzonego w Poradni
Pedagogiczno-Psychologicznej – działania skierowane
do dziecka z ADHD 166
3.8. Podsumowanie wyników badań i wnioski końcowe 173
 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

37,00 zł
33,30 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY