• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-25522_13620_150x190

STRES W ŚRODOWISKU EDUKACYJNYM MŁODZIEŻY

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 234
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7930-716-6
 
46,00 zł
41,40 zł 41,40 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 260zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się problematyką edukacji. Autor dokonuje w niej analizy podobieństw i różnic w subiektywnej ocenie stresorów edukacyjnych uczniów na różnych poziomach kształcenia. Opisywane źródła stresu w ujęciu ilościowym wzbogaca licznymi wypowiedziami uczniów, świadczącymi o postrzeganiu szkoły, rówieśników, środowiska rodzinnego i samego siebie z punktu widzenia przyczyn irytacji, frustracji i wielu napięć emocjonalnych. Autor, analizując stres edukacyjny, nie ogranicza się tylko do szkoły, ale wiąże go również ze środowiskiem domowym, bowiem źródłem tego stresu może być wiele czynników tkwiących w tym środowisku. W związku z tym dokonuje analizy porównawczej szkoły i środowiska rodzinnego w generowaniu uczniowskiego stresu. Opisuje konsekwencje stresu i sposoby radzenia sobie z nim. Niezwykle wartościowe są wskazania dla nauczycieli i rodziców, mające na celu zapobieganie skutkom stresu edukacyjnego. Autor daje sporo rad, pozwalających uniknąć cierpienia spowodowanego nerwowymi napięciami, na jakie narażeni są uczniowie we współczesnym świecie oraz pomocnych w poszukiwaniu przystosowania się do sytuacji stresowych.

Spis treści

Rozdział 1. Teoretyczne wprowadzenie w zagadnienie stresu 
        
1.1. Stres zły i stres dobry    
1.2. Dawne i współczesne rozumienie stresu
1.3. Stres, sytuacja trudna, frustracja
1.4. Sposoby definiowania stresu
1.5. Źródła stresu
1.6. Neurofizjologiczne podłoże rekcji stresowej
1.7. Odporność na stres
1.8. Sposoby przezwyciężania stresu
    
Rozdział 2. Stres szkolny dzieci i młodzieży 
        
2.1. Stres szkolny i jego źródła
2.2. Symptomy uczniowskiego stresu
2.3. Rodzaje uczniowskiego stresu
2.4. Stres szkolny w świetle dotychczasowych badań

Rozdział 3. Rola nauczyciela w tworzeniu warunków chroniących uczniów przed nadmiernym stresem
        
3.1. Oczekiwania wobec nauczyciela w świetle psychologii humanistycznej
3.2. Rola kompetencji nauczyciela w tworzeniu przyjaznego klimatu pracy z dziećmi
3.3. Wspieranie motywacji uczniów do nauki drogą do konstruktywnego stresu
    
Rozdział 4. Założenia metodologiczne własnych badań
        
4.1. Przedmiot badań i cele badań
4.2. Problemy badawcze
4.3. Zmienne i wskaźniki
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4.5. Organizacja i przebieg badań
    
Rozdział 5. Stres edukacyjny gimnazjalistów
        
5.1. Ogólny poziom stresu gimnazjalistów
5.2. Kategorie czynników stresogennych w subiektywnej ocenie gimnazjalistów
5.3. Czynniki stresogenne związane z przebiegiem przyswajania wiedzy
5.4. Czynniki stresogenne związane z grupą rówieśniczą
5.5. Czynniki związane z zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa
5.6. Stres związany z oddziaływaniem rodziców i nauczycieli
    
Rozdział 6. Podobieństwa i różnice w subiektywnej ocenie stresorów edukacyjnych uczniów na różnych poziomach kształcenia
        
6.1. Porównanie ogólnego poziomu stresu na trzech poziomach kształcenia
6.2. Kategorie czynników stresogennych z uwzględnieniem subiektywnych ocen uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
6.2.1. Przeciążenie jako źródło uczniowskiego stresu
6.2.2. Trudności edukacyjne i brak wiary w skuteczność podejmowanych działań    
6.2.3. Nauczyciel jako źródło stresu w subiektywnym odbiorze uczniów
6.2.4. Zazdrość w relacjach interpersonalnych jako źródło stresu
6.2.5. Relacje interpersonalne i klimat psychospołeczny grupy rówieśniczej
6.2.6. Zagrożenie poczucia bezpieczeństwa w percepcji badanej młodzieży
6.2.7. Stres wynikający z atmosfery życia rodzinnego i relacji interpersonalnych rodzic–dziecko
    
Rozdział 7. Szkoła jako czynnik stresogenny na tle innych zdarzeń życiowych
    
Rozdział 8. Konsekwencje stresu i sposoby radzenia sobie ze stresem. Wnioski praktyczne
        
8.1. Reakcje uczniów na stres edukacyjny
8.2. Sposoby radzenia sobie ze stresem
8.3. Podsumowanie wyników badań
8.4. Praktyczne wnioski. Zapobieganie skutkom stresu edukacyjnego

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY