• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-19764_20641_150x190

SZKOŁA NA MIARĘ UCZNIA Z DYSLEKSJĄ

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: 2020
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 226
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788380856691
 
50,00 zł
44,00 zł 44,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Szkoła na miarę ucznia z dysleksją

Autor: Teresa Wejner-Jaworska

Monografia zawiera duży zasób wiedzy na temat dysleksji oraz praktyczne propozycje dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych do uczniów z dysleksją rozwojową na poziomach wszystkich etapów edukacyjnych. Publikacja przedstawia działania podejmowane i wypracowane przez szkoły, które są propozycjami praktycznych rozwiązań w kwestii dostosowania wymagań edukacyjnych do uczniów z dysleksją. Ukazuje pracę nauczycieli oraz ich skutki przynoszące realne korzyści dla ucznia w obszarze samooceny oraz relacjach nauczyciel–uczeń. Książka przedstawia ocenę oraz oczekiwania rodziców wobec szkół oraz przybliża obraz uczniów z dysleksją rozwojową, ukazując ich samoocenę, relacje z rówieśnikami i marzenia. Publikacja jest kierowana do wizytatorów, dyrektorów szkół, nauczycieli, terapeutów, rodziców dzieci z dysleksją oraz osób z dysleksją.

Spis treści

Szkoła na miarę ucznia z dysleksją

Autor: Teresa Wejner-Jaworska

 

Rozdział 1. Dysleksja jako specyficzne zaburzenie uczenia się

1.1. Termin „dysleksja rozwojowa”
1.2. Symptomy dysleksji w wieku szkolnym
1.3. Konstytucjonalne uwarunkowania dysleksji
1.3.1. Koncepcja genetyczna
1.3.2. Koncepcja organiczna
1.3.3. Koncepcja hormonalna
1.3.4. Koncepcja opóźnionego dojrzewania centralnego układu nerwowego
1.4. Patomechanizmy dysleksji w ujęciu teoretycznym
1.4.1. Hipoteza przetwarzania czasowego
1.4.2. Teoria deficytu fonologicznego
1.4.3. Teoria wielkokomórkowa
1.4.4. Hipoteza specyficznego deficytu uczenia się proceduralnego i deklaratywnego
1.4.5. Teoria deficytu automatyzacji (deficytu móżdżkowego)
1.4.6. Hipoteza podwójnego deficytu
1.4.7. Koncepcja neuropsychologicznego podłoża dysleksji
1.5. Typy dysleksji
1.6. Współwystępowanie dysleksji z ADHD oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi
1.7. Dysleksja a uzdolnienia
1.8. Dysleksja w strategii uczenia się
1.8.1. Polisensoryczne uczenie się: patrzenie, słuchanie, dotykanie
1.8.2. Zastosowanie map myśli
1.8.3. Liczenie
1.8.4. Pisanie i pisownia
1.8.5. Czytanie
1.8.6. Uczenie się
1.9. Dysleksja a postrzeganie samego siebie

Rozdział 2. Pomoc osobom z dysleksją w praktyce oświatowej

2.1. Uczeń z dysleksją wobec wymagań edukacyjnych
2.2. System pomocy i terapia
2.2.1. Założenia pracy terapeutycznej w przypadku dysleksji
2.2.2. System pomocy w Polsce dla uczniów z dysleksją rozwojową
2.3. Rola szkoły we wspieraniu uczniów z dysleksją
2.3.1. Wspierająca rola nauczyciela
2.3.2. Idea szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją
2.3.3. Projekt badawczy dotyczący szkół przyjaznych uczniom z dysleksją
2.4. Rodzice jako źródło wsparcia dla dzieci z dysleksją
2.5. Wspierająca rola Polskiego Towarzystwa Dysleksji na przykładzie działalności oddziału łódzkiego PTD
2.5.1. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z dysleksją
2.5.2. Współpraca z rodzicami
2.5.3. Zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli
2.5.4. Pozostałe projekty prowadzone przez łódzki oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
2.5.5. Działania podejmowane na rzecz osób dorosłych z dysleksją rozwojową

Rozdział 3. Szkoła przyjazna uczniowi z dysleksją w świetle przeprowadzonych badań

3.1. Cel badań
3.2. Założenia i standardy
3.3. Przygotowanie i organizacja badań

Rozdział 4. Szkoła jako miejsce wspierające uczniów z dysleksją – analiza rodzajów działań podejmowanych przez szkoły

4.1. Funkcje i klimat szkoły
4.2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do uczniów z dysleksją rozwojową
4.3. Terapia
4.3.1. Założenia pracy terapeutycznej w przypadku dysleksji
4.3.2. Terapia i zajęcia wspierające ucznia organizowane przez szkołę
4.4. Szkoła stawiająca na kreatywność ucznia
4.5. Współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym ucznia
4.6. Wychowanie społeczne i zdrowotne realizowane przez szkołę
4.7. Obraz szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją – podsumowanie

Rozdział 5. Obraz wsparcia szkoły w trudnościach związanych z dysleksją z perspektywy uczniów i ich rodziców

5.1. Uczniowie z dysleksją o swoich szkołach – raport z badań przeprowadzonych wśród uczniów
5.2. Rodzice uczniów z dysleksją o szkołach swoich dzieci
5.2.1. Raport z badań przeprowadzonych wśród rodziców
5.3. Podsumowanie i wnioski z badań

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia
Teresa Wejner-Jaworska

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

59,00 zł
51,90 zł
39,90 zł
35,10 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY