• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-972665_18693_150x190

TYFLOPSYCHOLOGIA

  • Wydawca: PWN
  • Rok wydania: 2019
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 277
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-01-20593-5
 
59,00 zł
52,90 zł 52,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Tyflopsychologia

Autor: Kornelia Czerwińska, Izabella Kucharczyk

Celem publikacji uczyniono więc dokonanie analizy związków zachodzących między niepełnosprawnością wzroku a poziomem, sposobem i czasem realizacji zadań rozwojowych w biegu życia na podstawie przeglądu najnowszych badań naukowych dotyczących poszczególnych aspektów funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących. W trakcie kwerendy źródeł stwierdzono, że wiele istotnych kwestii związanych z przebiegiem rozwoju osób z tym rodzajem niepełnosprawności nie stało sie przedmiotem szerszych badań, więc zakres wiedzy naukowej na temat tych zagadnień jest niezwykle wąski. Przykładami tych zaniedbanych obszarów są takie zadania rozwojowe jak poznawanie przepisów ról społecznych związanych z płcią, nabywanie umiejętności liczenia, rozwój moralny, sposób odgrywania ról rodzinnych w fazie średniej i późnej dorosłości (rola dziadków, dorosłych dzieci opiekujących sie starzejącymi się rodzicami), wypełnianie zobowiązań obywatelskich. Stosunkowo mało rozpoznana na gruncie naukowo-badawczym jest faza wczesnej i środkowej dorosłości osób niewidomych i słabowidzących, jak równiez dostrzegalny jest brak szerszych analiz poświęconych zdrowiu psychicznemu dzieci z tą dysfunkcją.

Podane opisowi eksploracje badawcze wniosły wiele cennych dla praktyki społecznej informacji na temat specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku w kolejnych fazach życia, w tym pozwoliły na wyłonienie głównych obszarów problematycznych. Zgromadzony materiał empiryczny ujawnił pewne ogólne prawidłowości rozwoju osób niewidomych i słabowidzących w odniesieniu do cech mikrośrodowisk ich życia. Nalezy jednak podkreślić, że wysoka heterogeniczność w obrębie omawianej populacji utrudnia formułowanie ostatecznych konkluzji i jednoznacznych tez o charakterze wyjaśniającym. 

Publikacja kierowana jest do pedagogów, psychologów, terapeutów, rehabilitantów i innych specjalistów pracujących w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju zajmujących się diagnozą, edukacja i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością wzroku. Pozycja ta może równiez byc przydatan rodzicom i innym członkom rodzin, w których znajdują się osoby z niepełnosprawnością wzroku wrodzoną lub nabytą w biegu życia.

Spis treści

Tyflopsychologia

Autor: Kornelia Czerwińska, Izabella Kucharczyk

Wstęp.

Rozdział I. Niepełnosprawność wzroku w kontekście rozwoju w biegu życia.

Wprowadzenie.

Koncepcja zadań rozwojowych.

Niepełnosprawność wzroku i jej funkcjonalne następstwa.

Podsumowanie.

Rozdział II. Niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo (0-5/6 lat) - niepełnosprawność wzroku a zadania rozwojowe.

Wprowadzenie.

Nauka chodzenia a zadania rozwojowe.

Nauka jedzenia jako zadanie rozwojowe.

Nauka mówienia a zadania rozwojowe.

Uczenie się panowania nad wydalaniem produktów przemiany materii.

Nauczenie się odrózniania płci i przestrzegania norm dotyczących sfery płciowej.

Przyswojenie pojęć i słów do opisu otoczenia fizycznego i społecznego.

Przyswojenie umiejętności umożliwiających naukę czytania.

Podsumowanie.

Rozdział III. Wiek szkolny - niepełnosprawność wzroku a zadania rozwojowe.

Wprowadzenie.

Pełnienie roli ucznia - płaszczyzna edukacyjna.

Pełnienie roli ucznia - płaszczyzna społeczna.

Nabywanie podstawowych technik szkolnych.

Realizacja zadań rozwojowych a problemy psychiczne.

Podsumowanie.

Rozdział IV. Adolescencja - niepełnosprawność wzroku a zadania rozwojowe.

Wprowadzenie.

Stopień realizacji zadań rozwojowych przez adolescentów z niepełnosprawnością wzroku.

Niezalezność emocjonalna od rodziców i budowanie relacji z równieśnikami.

Wsparcie rodzicielskie i rówieśnicze.

Świadomość ról płciowych i nawiązywanie relacji romantycznych.

Kształtowanie tożsamości.

Posługiwanie się systemem wartości.

Wybór zawodu i przygotowanie do zatrudnienia.

Realizacja zadań rozwojowych a problemy psychiczne.

Podsumowanie.

Rozdział V. Wczesna dorosłość - niepełnosprawność wzroku a zadania rozwojowe.

Wprowadzenie.

Odgrywanie ról rodzinnych.

Prowadzenie domu i opieka nad dziećmi.

Nawiązywanie kontaktu z grupą społeczną/akademicką i osiągnięcie sukcesu akademickiego.

Rozpoczęcie pracy zawodowej jako zadanie rozwojowe.

Podjęcie obowiązków obywatelskich.

Podsumowanie.

Rozdział VI. Średnia dorosłość - niepełnosprawność wzroku a zadania rozwojowe.

Wprowadzenie.

Uzyskanie i utrzymywanie biegłości w wykonywaniu pracy zawodowej.

Akceptacja zmian fizjologicznych typowych dla wieku średniego.

Podsumowanie.

Rozdział VII. Późna dorosłość - niepełnosprawność wzroku a zadania rozwojowe.

Wprowadzenie.

Przystosowanie się do zmniejszania się sił fizycznych i pogarszania stanu zdrowia.

Zmiany w otoczeniu fizycznym.

Przejście na emeryturę, zmniejszenie się dochodów i pełnienie nowych ról społecznych.

Przystosowanie się do śmierci współmałżonka.

Nawiązanie bliskich kontaktów z grupą osób w podobnym wieku.

Podsumowanie.

Bibliografia.

Netografia.

Akty prawne.

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

POLECAMY