• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-15129_19286_150x190

ANTYBIOTYKOTERAPIA PRAKTYCZNA

  • Wydawca: Alfa Medica Press
  • Rok wydania: 2018
  • Wydanie: VI
  • Ilość stron: 752
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7522-160-2
100,00 zł
84,90 zł 84,90 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Antybiotykoterapia praktyczna

Autor: Danuta Dzierżanowska

Wiedza na temat antybiotyków i antybiotykoterapii ciągle się rozwija. W ciągu 24 lat, jakie upłynęły od I wydania „Antybiotykoterapii praktycznej”, olbrzymi postęp odnotowano w każdej dziedzinie związanej z tym tematem: w mikrobiologii – opracowano lepsze i szybsze metody diagnostyczne, w farmakologii – wprowadzono nowe preparaty, a w poszczególnych dyscyplinach klinicznych rozwój medycyny zmienił specyfikę i profil zakażeń leczonych w różnych oddziałach szpitala. Odrębny problem stanowi narastanie oporności i pojawienie się szczepów wielolekoopornych – w tej dziedzinie istnieje olbrzymie pole dla działań profilaktycznych i zapobiegawczych, szkoleń i edukacji personelu. I należy podkreślić, że dopiero znajomość i połączenie wszystkich powyższych dziedzin pozwala na podejmowanie właściwych i odpowiednich decyzji dotyczących antybiotykoterapii.

Chcąc oddać w ręce Szanownych P.T. Czytelników najbardziej kompletne opracowanie na temat antybiotyków i antybiotykoterapii, w najnowszym – VI już wydaniu książki – wykorzystane zostały fragmenty wcześniejszych publikacji: z „Przewodnika antybiotykoterapii szpitalnej”, z wydawanego co roku „Przewodnika antybiotykoterapii”, a także rozdział z książki „Człowiek i drobnoustroje – współistnienie i konfrontacja” napisany przez profesora Jacka Grzybowskiego (z moim skromnym udziałem). Jako załącznik do książki dodana została pomniejszona wersja plakatu (lub podkładki na biurko): „Wrażliwość wybranych drobnoustrojów na antybiotyki z uwzględnieniem rekomendacji EUCAST”, która została opracowana wspólnie z dr Katarzyną Semczuk.

Do prac nad VI wydaniem „Antybiotykoterapii praktycznej” zaprosiłam także inne osoby, którym – jako Współautorom – chciałam podziękować za olbrzymi wkład pracy i świeże spojrzenie na wybrane tematy.

Układ książki nie uległ zmianie – w kolejnych częściach przedstawiono wiadomości ogólne, opis głównych grup antybiotyków, klasyfikację drobnoustrojów i ich opis z uwzględnieniem patogenności dla człowieka, zasady racjonalnej antybiotykoterapii oraz podstawowe wiadomości na temat diagnostyki leczenia najczęstszych postaci zakażeń.

Chociaż dołożyłam starań, by przedstawiane propozycje terapii zakażeń bakteryjnych były zgodne z rekomendacjami towarzystw naukowych lub grup ekspertów, to jednak zawarte w książce zalecenia należy każdorazowo adaptować do sytuacji epidemiologicznej populacji lub szpitala, w którym pracuje lekarz korzystający z książki, a w szczególności należy uwzględnić odsetki szczepów lekoopornych poszczególnych gatunków drobnoustrojów

Podobnie jak w poprzednim wydaniu, ze względu na wzrost objętości książki, zrezygnowaliśmy z omawiania leków przeciwwirusowych i przeciwgrzybiczych oraz leków przeciwgruźliczych.

Życzę, aby kolejne wydanie „Antybiotykoterapii praktycznej” było przydatne zarówno w opanowywaniu i pogłębianiu wiedzy o zakażeniach i antybiotykach przez studentów medycyny, jak i w codziennej pracy lekarzy praktyków.

Danuta Dzierżanowska przedmowa do wydania VI książki Antybiotykoterapia praktyczna

Do książki dołączane są dwie wkładki:
1. Pomniejszona wersja tabeli "Wrażliwość wybranych drobnoustrojów na antybiotyki z uwzględnieniem rekomendacji EUCAST".
2. Tabela: "Dawkowanie wybranych antybiotyków".

Tagi: antybiotykoterapia książka ,

Spis treści

Antybiotykoterapia praktyczna

Autor: Danuta Dzierżanowska

Przedmowa do VI wydania

Skróty używane w książce 

1 Wiadomości ogólne

1.1 Wiadomości wstępne 

1.2 Farmakokinetyka i farmakodynamika antybiotyków

1.3 Stosowanie antybiotyków w okresie ciąży i laktacji 

1.4 Objawy niepożądane po stosowaniu antybiotyków

1.5 Mechanizmy bakteryjnej oporności na antybiotyki i chemioterapeutyki

1.6 Oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i chemioterapeutyki (Beata Kasztelewicz, Danuta Dzierżanowska)

1.7 Metody molekularne w diagnostyce mikrobiologicznej (Beata Kasztelewicz, Danuta Dzierżanowska) 

1.8 Spektrometria masowa – MALDI-TOF (Beata Kasztelewicz)

2 Przegląd głównych grup antybiotyków

1 Antybiotyki β-laktamowe

1.1 Penicyliny

1.2 Cefalosporyny

1.3 Monobaktamy 

1.4 Karbapenemy

2 Aminoglikozydy

3 Tetracykliny

4 Glicylcykliny

5 Makrolidy i ketolidy 

6 Linkozamidy 

7 Oksazolidynony

8.1 Glikopeptydy 

8.2 Lipoglikopeptydy

8.3 Cykliczne lipopeptydy 

9 Fenikole 

10 Polimyksyny

11 Ansamycyny

12 Kotrimoksazol: sulfametoksazol/trimetoprim

13 Nitroimidazole 

14 Nitrofurany 

15 Chinolony i fluorochinolony 

16 Fusydyny 

17 Fosfomycyna

3 Klasyfikacja drobnoustrojów i ich patogenność dla człowieka 

3.1 Klasyfikacja ważniejszych bakterii chorobotwórczych

3.2 Mikrobiom człowieka (Jacek Grzybowski, Danuta Dzierżanowska)

3.3 Czynniki etiologiczne zakażeń 

4 Racjonalna antybiotykoterapia 

5 Antybiotyki w profilaktyce

5.1 Profilaktyka okołooperacyjna 

5.2. Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia 

5.3. Profilaktyka antybiotykowa po urazach

6 Diagnostyka i leczenie zakażeń 

6.1. Ośrodkowy układ nerwowy

6.2 Inne infekcje w obrębie głowy i szyi

6.3 Zakażenia dróg oddechowych 

6.4 Zapalenie wsierdzia

6.5 Bakteriemia, sepsa, wstrząs septyczny

6.6. Zakażenia odcewnikowe

6.7 Zakażenia przewodu pokarmowego 

6.8 Zakażenia układu moczowo-płciowego

6.9 Zakażenia układu kostno-stawowego

6.10 Zakażenia narządu wzroku

6.11 Zakażenia skóry i tkanek miękkich

6.12 Zakażenia z udziałem bakterii beztlenowych

7 Walka z zakażeniami

7.1 Wzrost liczby zakażeń i szczepów lekoopornych 

7.2 Działania Zespołu kontroli zakażeń w ograniczaniu liczby zakażeń w szpitalu (Zofia Żak-Puławska, Danuta Dzierżanowska)

7.3 W poszukiwaniu nowych metod terapii (Bonita Durnaś, Robert Bucki) 

Skorowidz

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY