• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-dzieci-z-adhd-i-ich-rodzenstwo-teoria-i-badania_11159_150x190

DZIECI Z ADHD I ICH RODZEŃSTWO

 • Wydawca: Impuls
 • Rok wydania: 2013
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 270
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-7587-989-6
ilość opinii: 2
5/5 na podstawie 2
28,00 zł
24,90 zł 24,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Książka Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo Teoria i badania zawiera kwestionariusze wywiadu dla rodziców i rodzeństwa dzieci z ADHD.

Publikacja stanowi bardzo ważny i ciekawy wkład w rozważania dotyczące funkcjonowania rodziny z dzieckiem […] przejawiającym syndrom ADHD. Autor w opisie systemu rodzinnego skupił się głównie na dziecku z dysfunkcją i jego rodzeństwie. Istotnym walorem tej pracy jest jej interdyscyplinarny charakter. Należy do nielicznych w naszym kraju prac badawczych dotyczących ADHD wykraczających poza granice jednej dyscypliny naukowej. Takie podejście do tematu wymaga wszechstronnej wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej, psychoterapii, socjologii, a także medycyny. W ten sposób wpisuje się w nurt poszerzonej analizy funkcjonowania rodziny z dzieckiem z dysfunkcją, prezentując problem zaburzenia ADHD w kontekstach społecznym, medycznym, edukacyjnym i przede wszystkim z punktu widzenia konsekwencji, jakie to zaburzenie wywołuje w odniesieniu do członków rodziny, a w szczególności rodzeństwa. To ważny aspekt wskazujący na dużą wrażliwość społeczną, indywidualną i naukową, dokumentujący szeroki zakres wiedzy i doświadczenie zawodowe autora. Publikacja przez to doskonale wpisuje się we współczesny nurt psychopedagogiki specjalnej, gdzie tradycyjna myśl pedagogiczna ma swe ugruntowanie w rzetelnej wiedzy o psychologicznym funkcjonowaniu człowieka. […]

   Książka jest wysoce interesującym źródłem do wykorzystania zarówno przez teoretyków, jak i praktyków, podejmujących działania mające na celu wspieranie procesu terapeutycznego dzieci z ADHD, innymi zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami zachowania.

Z recenzji dr. hab. Stanisława Lipińskiego, prof. WSEZiNS

Publikacja poświęcona jest problematyce funkcjonowania dzieci z ADHD oraz ich rodzin. Przedstawiono w niej interdyscyplinarne spojrzenie na istotę zaburzenia w odniesieniu do najnowszych koncepcji biologicznych, psychologicznych i pedagogicznych. Poruszono najważniejsze zagadnienia dotyczące etiologii, symptomatologii, a także wsparcia i terapii dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Rozważania na temat rodziny podjęto w ujęciu systemowym, zakładającym wzajemność wpływów wszystkich członków stanowiących system rodzinny. Na podstawie przeprowadzonych badań nakreślono warunki wychowawcze typowe dla rodzin z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo. Wyodrębniono charakterystyczne cechy funkcjonowania społecznego, edukacyjnego oraz emocjonalnego dzieci z ADHD, a także podjęto próbę zdiagnozowania sytuacji psychospołecznej ich rodzeństwa. Zebrany materiał umożliwił także przybliżenie czynników wpływających na relacje między rodzeństwem. Dzięki przyjęciu takiej perspektywy badawczej podkreślono znaczenie problemów każdego członka rodziny, w której wychowywane jest dziecko z dysfunkcją.

Praca jest interesującym, opartym o badania autorskie źródłem do wykorzystania zarówno przez teoretyków i praktyków podejmujących działania mające na celu wspieranie procesu terapeutycznego dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami w rozwoju

Spis treści

Rozdział 1
Wybrane zagadnienia dotyczące ADHD
1.1. Syndrom ADHD w kontekście problemu definiowania zaburzeń
psychicznych    13
1.2. Przedstawienie wybranych definicji i istoty psychologicznej zaburzenia     16
1.3. Przegląd koncepcji etiologii ADHD    22
1.4. Wpływ czynników środowiskowych na nasilenie objawów ADHD    28
1.5. Przyczyny ADHD w świetle najnowszych badań biomedycznych    33
1.6. Symptomy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi    39
1.6.1. Objawy osiowe występujące w ADHD    39
1.6.2. Funkcjonowanie dziecka z ADHD    45
1.6.3. Wtórne problemy osób z ADHD    48
1.6.4. Syndrom ADHD a specyficzne trudności w uczeniu się    52
1.6.5. Obraz ADHD w zależności od wieku    62
1.7. Różnicowanie i proces diagnozy    67
1.8. Formy terapii stosowane wobec dzieci z zespołem nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem uwagi    71
1.8.1. Terapie medyczne    72
1.8.2. Pedagogiczne formy pomocy dziecku z ADHD    76
1.8.3. Psychoterapia dzieci z ADHD    82

Rozdział 2
Dziecko z ADHD w systemie rodzinnym
2.1. Rodzina jako grupa, instytucja społeczna i proces    93
2.2. Dziecko z dysfunkcją w systemie rodzinnym    98
2.3. Sytuacja rodzeństwa w rodzinie z dzieckiem z dysfunkcją   111
Rozdział 3
Metodologia badań własnych
3.1. Cel badań, problemy i hipotezy badawcze   117
3.2. Metody, techniki, narzędzia badawcze oraz zastosowane statystyki   122
3.3. Dobór próby i teren badań   125
3.4. Organizacja badań   126
3.5. Opis struktury badanych rodzin   127

Rozdział 4
Wyniki badań własnych
4.1. Przebieg rozwoju i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne
dzieci z ADHD   135
4.1.1. Opis wybranych przypadków   135
4.1.2. Rozwój wczesnodziecięcy dzieci z ADHD   170
4.1.3. Osiągnięcia edukacyjne dzieci z ADHD w okresie
nauczania początkowego   176
4.1.4. Zachowanie dzieci z ADHD w szkole   187
4.2. Postawy rodzicielskie i umiejętności wychowawcze rodziców
dzieci z ADHD   194
4.3. Cechy charakterystyczne funkcjonowania psychospołecznego rodzeństwa
dzieci z ADHD   202
4.3.1. Poczucie sensu życia rodzeństwa dzieci z ADHD   202
4.3.2. Poziom poczucia bezpieczeństwa rodzeństwa dzieci z ADHD   206
4.3.3. Percepcja własnej przyszłości rodzeństwa dzieci z ADHD   209
4.3.4. System wartości rodzeństwa dzieci z ADHD   212
4.4. Relacje interpersonalne w rodzinie   218
4.4.1. Atmosfera życia rodzinnego   218
4.4.2. Relacje małżeńskie   221
4.4.3. Relacje między rodzeństwem dzieci z ADHD a rodzicami   222
4.4.4. Relacje między dziećmi z ADHD a ich rodzeństwem   225

Podsumowanie   233

Zakończenie   241

Spis literatury   243

Spis rysunków, tabel i wykresów   259

Aneksy
Aneks 1. Kwestionariusz wywiadu dla rodzeństwa dzieci z ADHD   263
Aneks 2. Kwestionariusz wywiadu dla rodziców dzieci z ADHD   269
 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia
 • Paweł Smyk 1 October 2019
 • ocena:
 • Książka bardzo merytoryczna. Autor przytacza badania polskie i światowe. Po przeczytaniu książki nie ma wątpliwości, że adhd jest prawdziwym problemem a nie tylko wymyślę rodziców i nauczycieli, którzy nie dają sobie rady z dziećmi.
 • Anna Jordan 19 July 2019
 • ocena:
 • Wracam do tej książki za każdym razem gdy w klasie mam nadpobudliwe dziecko. Zaproponowane w niej ćwiczenia są nadal aktualne i co ważne w przypadku dzieci zadhd atrakcyjne. Polecam do pracy terapeutycznej z młodszymi dziećmi, które mają nadmiar energii a nie potrafią jej ukierunkowac. Anna

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY