• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-fizjologia-oddychania-wg-nunna-okladka_18598_150x190

FIZJOLOGIA ODDYCHANIA WEDŁUG NUNNA

 • Wydawca: MediPage
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 534
 • Oprawa: twarda
 • ISBN: 978-83-64737-77-0
360,00 zł
299,90 zł 360 299.9 PLN 1
Dostawa za 0zł! Najniższa cena z 30 dni: 300,00 zł

Opis

Fizjologia oddychania według Nunna

Autor: Andrew B. Lumb

Dzieła wybitne, ponadczasowe, o fundamentalnym znaczeniu dla teorii i praktyki medycyny zdarzają się niezmiernie rzadko. Niewątpliwie należy do nich podręcznik „Fizjologia oddychania według Nunna”. […]

Dzieło to, po raz pierwszy wydane w 1969 r., doczekało się ośmiu edycji angielskojęzycznych, licznych reprintów i tłumaczeń, w tym dwóch polskich.

Tekst książki składa się z trzech podstawowych części opisujących kolejno: fizjologię oddychania z elementami biomechaniki układu oddechowego, wpływ różnych stanów patologii i fizjologii na zmiany funkcji oddechowych organizmu oraz wybrane elementy patofizjologii i strategii leczenia najistotniejszych schorzeń układu oddechowego, w tym leczenia zabiegowego i terapii respiratorem.

Dariusz Maciejewski fragment przedmowy

Tagi: fizjologia książka ,

Spis treści

Fizjologia oddychania według Nunna

Autor: Andrew B. Lumb

Część 1 PODSTAWY

1 Anatomia czynnościowa dróg oddechowych 

 • Usta, nos i gardło 
 • Krtań 
 • Drzewo tchawiczo-oskrzelowe 
 • Pęcherzyki płucne 1
 • Typy komórek pęcherzykowych 
 • Naczynia płucne 

2 Siły sprężyste i objętość płuc  

 • Sprężyste zapadanie się płuc 
 • Sprężyste zapadanie się klatki piersiowej 
 • Zależność ciśnienie–objętość płuc i klatki piersiowej 
 • Statyczne objętości płuc 
 • Zasady pomiaru podatności 
 • Zasady pomiaru objętości płuc  

3 Opory układu oddechowego 

 • Fizyczne zasady przepływu i oporu gazu 
 • Opory układu oddechowego  
 • Czynniki wpływające na opory oddechowe 
 • Udział napięcia mięśniowego w kontroli średnicy dróg oddechowych
 • Wpływ leków na mięśnie gładkie dróg oddechowych 
 • Kompensacja zwiększonych oporów oddechowych 
 • Zasady pomiaru oporu oddechowego i pojemności zamykania 

4 Kontrola oddychania  

 • Pochodzenie rytmu oddechowego  
 • Połączenia ośrodkowego układu nerwowego i ośrodka oddechowego 
 • Informacja obwodowa i odruchy niechemiczne wpływające na czynność ośrodka oddechowego 
 • Wpływ dwutlenku węgla na kontrolę oddychania  
 • Wpływ tlenu na kontrolę oddychania 
 • Integracja chemicznej kontroli oddychania 
 • Oddychanie periodyczne 
 • Wstrzymywanie oddechu 
 • Wpływ leków na kontrolę oddychania 
 • Metody oceny kontroli oddychania 

5 Wentylacja płuc  

 • Mięśnie górnych dróg oddechowych  
 • Mięśnie oddechowe tułowia 
 • Integracja aktywności mięśni oddechowych podczas oddychania 
 • Kontrola neuronalna mięśni oddechowych  
 • Zmęczenie i brak aktywności mięśni oddechowych  
 • Praca oddechowa 
 • Pomiary wentylacji płuc 
 • Pomiary pojemności wentylacji  
 • Ocena mięśni oddechowych  

6 Krążenie płucne  

 • Płucny przepływ krwi 
 • Wewnątrzpłucna objętość krwi 
 • Płucne ciśnienia naczyniowe 
 • Płucny opór naczyniowy 
 • Bierne zmiany w płucnym oporze naczyniowym 
 • Czynna kontrola płucnego oporu naczyniowego 
 • Wpływ leków na krążenie płucne 
 • Zasady pomiaru krążenia płucnego 

7 Dystrybucja płucnej wentylacji i perfuzji 

 • Dystrybucja wentylacji 
 • Dystrybucja perfuzji 
 • Wentylacja w odniesieniu do perfuzji  
 • Przestrzeń martwa 
 • Domieszka żylna lub przeciek 
 • Efekt statystycznego rozrzutu współczynnika V˙ /Q˙ na tętnicze Po2  
 • Zasady oceny dystrybucji wentylacji i płucnego przepływu krwi 

8 Dyfuzja gazów oddechowych 

 • Podstawy procesu dyfuzji 
 • Dyfuzja tlenu w płucach 
 • Dyfuzja dwutlenku węgla w płucach 
 • Dyfuzja tlenku węgla w płucach 
 • Czynniki wpływające na pojemność dyfuzyjną 
 • Dyfuzja tlenu w tkankach 
 • Zasady pomiaru pojemności dyfuzyjnej 

9 Dwutlenek węgla 

 • Przenoszenie dwutlenku węgla we krwi
 • Magazyny dwutlenku węgla i stany niestacjonarne 
 • Bezdech 163 Transport dwutlenku węgla podczas hipotermii 
 • Metody pomiaru stężenia dwutlenku węgla 

10 Tlen 

 • Kaskada tlenowa 
 • Przenoszenie tlenu we krwi 
 • Rola tlenu w komórce 
 • Transport tlenu z płuc do komórki 
 • Magazyny tlenu 
 • Sinica 
 • Zasady pomiaru poziomu tlenu 
 • Pomiar zużycia i dostarczania tlenu 

11 Pozawentylacyjna funkcja płuc 

 • Filtracja 
 • Obrona przed substancjami wdychanymi 
 • Związki endogenne i układ naczyniowy płuc 
 • Farmakokinetyka leków w płucach 
 • Płuco jako narząd wydzielania wewnętrznego 

Część 2 FIZJOLOGIA STOSOWANA

12 Ciąża, noworodki i dzieci 

 • Czynność układu oddechowego w ciąży  
 • Płuca przed porodem 
 • Zmiany okołoporodowe  
 • Czynność płuc noworodka 
 • Poród przedwczesny i płuca  
 • Zespół nagłego zgonu niemowląt  
 • Czynność płuc w dzieciństwie 

13 Wysiłek fizyczny 

 • Zużycie tlenu w czasie wysiłku 
 • Metabolizm beztlenowy 
 • Wysiłkowa odpowiedź wentylacyjna 
 • Sprawność fizyczna i trening 

14 Sen 

 • Prawidłowy sen 
 • Zaburzenia oddychania w czasie snu 

15 Przebywanie na dużych wysokościach i podróże lotnicze  

 • Odpowiedź układu oddechowego na zmianę wysokości 
 • Choroba wysokościowa 
 • Komunikacja lotnicza  

16 Nadciśnienie atmosferyczne i nurkowanie 

 • Wymiana tlenu i dwutlenku węgla  
 • Ogólnoustrojowe efekty składu wdychanego gazu 
 • Typy nurkowania i ich wpływ na układ oddechowy 
 • Aspekty oddechowe choroby dekompresyjnej 

17 Oddychanie w przestrzeniach zamkniętych i w kosmosie 

 • Znieczulenie ogólne z układem zamkniętym
 • Łodzie podwodne 
 • Przestrzeń kosmiczna  
 • Mikrograwitacja 
 • Biosfery 

18 Tonięcie 

 • Fizjologia zanurzenia  
 • Reakcje fizjologiczne podczas tonięcia 
 • Rola hipotermii 
 • Zasady leczenia ofiar podtopienia 

19 Palenie i zanieczyszczenia powietrza 

 • Dym tytoniowy 281 Mechanizm uszkodzenia płuc związanego z paleniem  
 • Zanieczyszczenie powietrza 

20  Znieczulenie ogólne 

 • Kontrola oddychania 
 • Czynność skurczowa mięśni oddechowych 
 • Zmiany czynnościowej pojemności zalegającej 
 • Niedodma podczas znieczulenia 
 • Mechanika oddychania 
 • Wymiana gazowa 
 • Inne skutki znieczulenia ogólnego w układzie oddechowym 
 • Sytuacje szczególne podczas znieczulenia 
 • Znieczulenie regionalne 
 • Czynność oddechowa w okresie pooperacyjnym 

21  Zmiany ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla 

 • Przyczyny hipokapnii 
 • Przyczyny hiperkapnii 
 • Wpływ dwutlenku węgla na układ nerwowy
 • Wpływ na inne układy fizjologiczne
 • Hiperkapnia w praktyce klinicznej 

22 Hipoksja 

 • Zmiany biochemiczne towarzyszące hipoksji 
 • Mechanizm uszkodzenia komórki w czasie hipoksji 
 • Poziomy Po2, przy których pojawia się hipoksja 
 • Skutki hipoksji 

23 Niedokrwistość 

 • Czynność płuc
 • Dostarczanie tlenu  
 • Niedokrwistość i wysiłek 
 • Jakie jest optymalne stężenie hemoglobiny w warunkach klinicznych? 

24 Toksyczność tlenu i hiperoksja 

 • Hiperoksja 
 • Toksyczność tlenu 
 • Ochrona przed reaktywnymi formami tlenu 
 • Hiperoksja normobaryczna 
 • Oksygenacja hiperbaryczna 

25 Fizjologia porównawcza układu oddechowego 

 • Modele układu oddechowego 
 • Układy oddechowe głównych typów zwierząt 
 • Transport gazów za pośrednictwem krwi 
 • Zwierzęta w wyjątkowych warunkach środowiskowych 
 • Patofizjologia chorób układu oddechowego zwierząt w praktyce weterynaryjnej 

Część 3 FIZJOLOGIA CHORÓB PŁUCNYCH

26 Niewydolność wentylacyjna 

 • Wzorce zmian poziomów gazów tętniczych
 • Przyczyny niewydolności wentylacyjnej 
 • Zależność pomiędzy pojemnością wentylacyjną i niewydolnością wentylacyjną
 • Duszność 383 Zasady leczenia niewydolności wentylacyjnej  

27 Choroby dróg oddechowych 

 • Astma 389 Przewlekła obturacyjna choroba płuc 
 • Mukowiscydoza 
 • Ocena choroby dróg oddechowych za pomocą analizy powietrza wydychanego 

28 Choroby naczyń płucnych  

 • Obrzęk płuc 
 • Zatorowość płucna 
 • Nadciśnienie płucne 
 • Zespół wątrobowo-płucny  

29 Choroby miąższu płuc i opłucnej  

 • Niedodma 
 • Zapalenie płuc  
 • Śródmiąższowe choroby płuc i włóknienie płuc
 • Rak płuc 
 • Choroby opłucnej

30 Ostre uszkodzenie płuc  

 • Aspekty kliniczne ostrego uszkodzenia płuc 
 • Mechanizm ostrego uszkodzenia płuc 
 • Zasady leczenia  

31 Wspomaganie oddychania i wentylacja respiratorem 

 • Fizjoterapia oddechowa  
 • Wentylacja nieinwazyjna 
 • Wentylacja z przerywanym ciśnieniem dodatnim 
 • Zastosowanie kliniczne IPPV  
 • Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe 
 • Efekty fizjologiczne wentylacji dodatnim ciśnieniem 
 • Uszkodzenie płuc związane z wentylacją mechaniczną 
 • Wentylacja podczas resuscytacji 
 • Pozapłucna wymiana gazowa 

32 Chirurgia płuc  

 • Aspekty fizjologiczne najczęściej przeprowadzanych zabiegów  
 • Wentylacja jednego płuca 
 • Przeszczepienie płuc

DODATEK A Wartości fizyczne i jednostki miary 

 • Jednostki układu SI 
 • Objętość
 • Prędkość przepływu płynu 
 • Siła 
 • Ciśnienie 
 • Podatność
 • Opór wobec przepływu płynu
 • Praca 
 • Moc 

DODATEK B Prawa gazowe

DODATEK C Współczynniki konwersji dla objętości gazów 

DODATEK D Symbole i skróty 

DODATEK E Funkcje matematyczne istotne w fizjologii oddychania  

 • Funkcja liniowa 
 • Hiperbola prostokątna lub funkcja odwrotna 
 • Parabole lub funkcja kwadratowa 
 • Funkcja wykładnicza  

Indeks 
 

 

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

PRODUKTY POWIĄZANE

209,00 zł
183,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 177,90 zł
39,90 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,10 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 89,00 zł
159,00 zł
135,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 130,90 zł
44,40 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,90 zł
46,20 zł
41,40 zł
Najniższa cena z 30 dni: 41,40 zł
279,00 zł
242,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 231,90 zł
139,00 zł
125,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 139,00 zł
37,80 zł
33,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 34,00 zł
207,80 zł
184,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 184,90 zł

POLECAMY

59,00 zł
54,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,90 zł
69,00 zł
62,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 62,10 zł
168,00 zł
149,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 149,00 zł
65,00 zł
58,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 58,50 zł
104,00 zł
91,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 88,90 zł
49,40 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
49,40 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
39,30 zł
31,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,90 zł
44,40 zł
35,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,90 zł
49,90 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
49,40 zł
37,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,90 zł
34,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 34,00 zł
69,60 zł
55,70 zł
Najniższa cena z 30 dni: 55,70 zł
44,00 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
25,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 16,90 zł