• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-kardiologia-dla-lekarzy-praktykow-i-studentow-medycyny_12467_150x190

KARDIOLOGIA DLA LEKARZY PRAKTYKÓW I STUDENTÓW MEDYCYNY

 • Wydawca: Czelej
 • Rok wydania: 2014
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 528
 • Oprawa: twarda
 • ISBN: 978-83-7563-147-0
 
99,00 zł
89,10 zł 89,10 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Wiele chorób serca i układu krążenia określa się już mianem „współczesnej epidemii”. Kardiologia dla lekarzy praktyków i studentów medycyny w praktyczny sposób uczy stosowania wysokich standardów diagnostyki i leczenia.

Autorzy wyczerpująco i w bardzo szerokim zakresie omówili następujące zagadnienia:

 • powszechne i rzadkie schorzenia kardiologiczne,
 • patogenezę, diagnostykę i możliwość postępowania terapeutycznego w poszczególnych jednostkach chorobowych,
 • aktualne zalecenia formułowane przez europejskie i amerykańskie towarzystwa naukowe oraz wskazówki w jaki sposób te zalecenia wdrażać.

Ta książka to wszechstronne i cenne źródło wiedzy dla lekarzy praktyków, szczególnie lekarzy pierwszego kontaktu, specjalistów oraz studentów starszych lat medycyny.

Spis treści

ROZDZIAŁ 1. Spoczynkowy, prawidłowy elektrokardiogram – zasady interpretacji
ROZDZIAŁ 2. Elektrokardiogram – zaburzenia rytmu i przewodzenia
ROZDZIAŁ 3. Elektrokardiogram – niedokrwienie, zawał serca
ROZDZIAŁ 4. Elektrokardiografia wysiłkowa w diagnostyce kardiologicznej
ROZDZIAŁ 5. Badania biochemiczne w kardiologii – od cholesterolu do BNP
ROZDZIAŁ 6. Echokardiografia – metody, możliwości, wskazania
ROZDZIAŁ 7. Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca
ROZDZIAŁ 8. Badanie elektrofizjologiczne – jakie, kiedy, komu?
ROZDZIAŁ 9. Diagnostyka inwazyjna choroby wieńcowej – możliwości, wskazania, ograniczenia
ROZDZIAŁ 10. Kardiowersja elektryczna
ROZDZIAŁ 11. Krążenie wieńcowe – fizjologia – patologia
ROZDZIAŁ 12. Stabilna choroba wieńcowa – diagnostyka, leczenie
ROZDZIAŁ 13. Ostry zespół wieńcowy. Diagnostyka, postępowanie
ROZDZIAŁ 14. Chorzy po ostrym zespole wieńcowym – jak ocenić ryzyko, jak zapobiec kolejnej katastrofie wieńcowej?
ROZDZIAŁ 15. Odmienności choroby niedokrwiennej serca: „zespół X”, zespół tako -tsubo, nieme niedokrwienie
ROZDZIAŁ 16. Co należy robić, aby uniknąć choroby niedokrwiennej serca? – prewencja pierwotna
ROZDZIAŁ 17. Kardiologia interwencyjna w chorobie niedokrwiennej serca
ROZDZIAŁ 18. Badania diagnostyczne u chorych z zaburzeniami rytmu – od EKG do MRI
ROZDZIAŁ 19. Napadowe tachyarytmie nadkomorowe – diagnostyka, strategia postępowania
ROZDZIAŁ 20. Migotanie przedsionków – obraz kliniczny, przyczyny, strategia postępowania
ROZDZIAŁ 21. Komorowe zaburzenia rytmu – diagnostyka, wskazania do leczenia
ROZDZIAŁ 22. Zespoły preekscytacji
ROZDZIAŁ 23. Nagłe zatrzymanie krążenia – brady- i tachyarytmie zagrażające życiu – postępowanie
ROZDZIAŁ 24. Nagła śmierć sercowa – przyczyny, możliwości, prewencja
ROZDZIAŁ 25. Stała stymulacja serca – rys historyczny
ROZDZIAŁ 26. Nazewnictwo związane ze stałą elektrostymulacją
ROZDZIAŁ 27. Budowa układu stymulującego
ROZDZIAŁ 28. Wskazania do wszczepienia stymulatora serca
ROZDZIAŁ 29. Wskazania do wszczepienia kardiowertera -defibrylatora i kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego
ROZDZIAŁ 30. Przebieg zabiegu wszczepienia stymulatora serca
ROZDZIAŁ 31. Stymulator, kardiowerter -defibrylator – sytuacje szczególne
ROZDZIAŁ 32. Powikłania leczenia stałą elektrostymulacją
ROZDZIAŁ 33. Opieka ambulatoryjna – kontrole stymulatorów
ROZDZIAŁ 34. Ograniczenia w codziennym życiu chorego po wszczepieniu stymulatora i kardiowertera -defibrylatora
ROZDZIAŁ 35. Zapisy EKG u pacjentów z wszczepionym stymulatorem
ROZDZIAŁ 36. Nadciśnienie tętnicze pierwotne – diagnostyka i leczenie
ROZDZIAŁ 37. Nadciśnienie tętnicze wtórne – diagnostyka, postępowanie
ROZDZIAŁ 38. Leczenie nadciśnienia tętniczego ze wskazań nagłych
ROZDZIAŁ 39. Zaburzenia lipidowe – kiedy i co należy badać? Wskazania do leczenia
ROZDZIAŁ 40. Ostra niewydolność serca: obrzęk płuc i wstrząs kardiogenny
ROZDZIAŁ 41. Ostre stany w kardiologii: omdlenia – przyczyny, diagnostyka, postępowanie
ROZDZIAŁ 42. Niewydolność serca – przyczyny, diagnostyka, podział
ROZDZIAŁ 43. Niewydolność serca – postępowanie farmakologiczne i niefarmakologiczne
ROZDZIAŁ 44. Zwężenie zastawki aortalnej – przyczyny, diagnostyka, postępowanie (niedomykalność, wada złożona)
ROZDZIAŁ 45. Zwężenie i niedomykalność zastawki mitralnej – przyczyny, diagnostyka, postępowanie
ROZDZIAŁ 46. Choroby wsierdzia – infekcyjne zapalenie, gorączka reumatyczna
ROZDZIAŁ 47. Kardiomiopatie – diagnostyka, postępowanie
ROZDZIAŁ 48. Najczęstsze wady wrodzone serca u dorosłych
ROZDZIAŁ 49. Choroby aorty – miażdżyca – tętniak – rozwarstwienie
ROZDZIAŁ 50. Choroby osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego – objawy, diagnostyka, postępowanie
ROZDZIAŁ 51. Żylna choroba zakrzepowo -zatorowa – zatorowość płucna i zakrzepica żył głębokich. Diagnostyka i leczenie
ROZDZIAŁ 52. Konsultacja kardiologiczna u kobiet w ciąży
ROZDZIAŁ 53. Zespół sercowo-nerkowy
ROZDZIAŁ 54. Nadciśnienie płucne
ROZDZIAŁ 55. Serce sportowca
ROZDZIAŁ 56. Ocena ryzyka operacyjnego zabiegów niekardiochirurgicznych
ROZDZIAŁ 57. Leki β -adrenolityczne
ROZDZIAŁ 58. Leki przeciwzakrzepowe
ROZDZIAŁ 59. Leki przeciwpłytkowe
ROZDZIAŁ 60. Leki uwalniane przez stenty wewnątrznaczyniowe
ROZDZIAŁ 61. Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron. Podstawowe mechanizmy działania
ROZDZIAŁ 62. Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron. Inhibitory konwertazy angiotensyny
ROZDZIAŁ 63. Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron. Antagoniści receptora dla angiotensyny
ROZDZIAŁ 64. Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron. Antagoniści receptora mineralokortykosteroidowego
ROZDZIAŁ 65. Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron. Inhibitory reniny
ROZDZIAŁ 66. Antagoniści kanałów wapniowych
ROZDZIAŁ 67. Leki moczopędne (diuretyki)
ROZDZIAŁ 68. Leki hipolipemizujące w kardiologii
ROZDZIAŁ 69. Glikozydy nasercowe
ROZDZIAŁ 70. Wybrane leki antyarytmiczne
ROZDZIAŁ 71. Amiodaron
ROZDZIAŁ 72. Azotany. Mechanizm działania – wskazania
ROZDZIAŁ 73. Leki kardiologiczne
Trimetazydyna
Metyldopa
Inhibitory fosfodiesterazy typu 5
Iwabradyna
Leki blokujące receptory α -adrenergiczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego
Leki kardiologiczne u kobiet w ciąży
Atlas rycin kolorowych 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY