• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-31941_21026_150x190

MAKATON SYSTEM WSPOMAGANIA KOMUNIKACJI GESTEM I OBRAZEM

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2021
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 340
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788380959194
 
78,00 zł
68,90 zł 68,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Makaton system wspomagania komunikacji gestem i obrazem

Autor: Bogusława Beata Kaczmarek

Gdy dziecko nie mówi, nie znaczy, że nie ma nam nic do powiedzenia. Wiele dzieci szczególnie niepełnosprawnych intelektualnie w takich sytuacjach ucieka się do form jak: krzyk, płacz, autoagresja, izolowanie się - zachowań, które pomagają im zwrócić na siebie uwagę i w ten sposób zakomunikować swoje potrzeby. Nierzadko zachowania tego typu są wołaniem dziecka o pomoc w zrozumieniu otaczającej go sytuacji, tego co inni do niego mówią i czego od niego oczekują.

Jedną z propozycji pomocy (pośród metod AAC - wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się) jest Program Językowy Makaton - system gestów i symboli graficznych. Makaton nie odkrywa czegoś nowego, ale wykorzystuje to, co dziecko już zna - proste gesty i rysunki graficzne. Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się (są stosowane symultanicznie z mową), służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat. W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania.

W książce w sposób wysoce kompetentny, interesujący, rzetelny, naukowy podjęto niezwykle istotny, wymagający głębszych dociekań empirycznych problem zastosowania metody Makaton w procesie wspomagania rozwoju oraz terapii sfery komunikacji dzieci z zespołem Downa, jak również dzieci z innymi kategoriami niepełnosprawności, szczególnie we wczesnym okresie ich rehabilitacji.

Spis treści

Wstęp    

1. Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się w ujęciu historycznym    

1.1. Uwarunkowania naukowe, technologiczne i społeczne    
1.2. Terminologia komunikacji wspomagającej i taksonomia AAC    
1.3. Komunikacja totalna a AAC    
1.4. Rys historyczny AAC w Polsce    
1.5. Źródło badań dla brytyjskiej wersji Makatonu    

2. Polska wersja metody Makaton    

2.1. Badania naukowe – polska wersja metody Makaton (empiryczna struktura i opracowanie polskiego systemu)    
2.1.1. Procedura badań adaptacyjnych   
2.1.2. Polska wersja eksperymentalna słownictwa podstawowego Makatonu – struktura   
2.1.2.1. Słownictwo podstawowe (SP) Makatonu    

3. Badania jakościowe i ilościowe znaków manualnych i graficznych Makatonu    

3.1. Opracowanie i weryfikacja znaków manualnych polskiej wersji eksperymentalnej    
3.1.1. Analiza znaków migowych PJM
3.1.2. Źródło pochodzenia znaków manualnych w wersji eksperymentalnej SP Makatonu    
3.2. Opracowanie i adaptacja znaków graficznych polskiej wersji eksperymentalnej   
3.2.1. Tworzenie i adaptacja polskich znaków graficznych   
3.2.2. Nieporozumienia językowe – błędy w stosowaniu znaków graficznych  
3.2.3. Poziom gramatyczny symboli graficznych  
3.3. Użytkownicy metody Makaton    
3.4. Miejsce Makatonu wśród komunikacyjnych systemów migowych

4. Badania adaptacyjne Polskiej Wersji Eksperymentalnej Słownictwa Podstawowego Makatonu – weryfikacja  

4.1. Problemy badawcze   
4.1.1. Organizacja i przebieg badań (osoby badane, teren badań i zastosowane techniki)    
4.2. Poziom trudności znaków manualnych odnoszących się do słów związanych ze specyfiką kultury narodowej    
Podsumowanie   

5. Weryfikacja skuteczności opracowanej metody Makaton   

5.1. Cel i problematyka badań    
5.2. Problemy i hipotezy badawcze   
5.3. Zmienne i ich operacjonalizacja    
5.4. Metoda i organizacja badań eksperymentalnych   
5.4.1. Wiek   
5.4.2. Rozwój mowy i języka – specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka (F80)    
5.4.3. Status słuchu   
5.4.4. Niepełnosprawność intelektualna (F70–F72)  
5.5. Osoby badane, teren badań, zastosowane techniki i narzędzia   
5.6. Przebieg badań i interpretacja wyników badań dotyczących skuteczności opracowanej metody Makaton we wspomaganiu porozumiewania się dzieci z zespołem Downa    
5.6.1. Poziom umiejętności posługiwania się przez dzieci z zespołem Downa poszczególnymi typami komunikatów
Wyniki pomiaru początkowego    
5.6.2. Wpływ metody Makaton na poziom umiejętności posługiwania się przez dzieci z zespołem Downa poszczególnymi typami komunikatów    
5.6.3. Wpływ metody Makaton na poziom umiejętności posługiwania się poszczególnymi typami komunikatów a wiek dzieci z zespołem Downa

6. Dyskusja nad wynikami badań    

6.1. Synteza wyników badań   
6.2. Znaczenie przeprowadzonych badań dla teorii i praktyki rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  
6.3. Zmiany i wyzwania na przyszłość dla interwencji AAC   


Zakończenie     

Bibliografia    

Załączniki

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY