• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-27154_15710_150x190

NEONATOLOGIA I OPIEKA NAD NOWORODKIEM TOM 2

 • Wydawca: PZWL
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 864
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-200-5231-2
 
169,00 zł
143,90 zł 143,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Mam nadzieję, że treść drugiego tomu Neonatologii i Opieki nad Noworodkiem będzie przydatna wszystkim członkom zespołów prowadzących leczenie noworodka. Zawartośc opracowania bierze się z przeświadczenia, że podstawowym czynnikiem wpływającym na poprawę wyników leczenia noworodków, a zwłaszcza skrajnie niedojrzałych wcześniaków, jest rozumienie procesów patofizjologicznych zachodzących u powierzonego naszej opiece dziecka i zapobieganie powikłaniom leczenia. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań w procesach leczniczych i pielęgnacyjnych jest niekończącym się, pernamentnym procesem, w którym kluczowe są dokładność, powtarzalność, jednorodność postępowania w trakcie wykonywanych czynności i nieustanne poszukiwanie rozwiązań usprawiedliwiających zespołowe działania. 

Tagi: neonatologia ,

Spis treści

Wykaz ważnych skrótów.

1.Uwarunkowania gospodarki płynowej i elektrolitowej noworodka.

 • 1.1.Utrata wody.
 • 1.2.Gospodarka płynowa.
 • 1.3.Gospodarka elektrolitowa.

2.Żywienie noworodka chorego i noworodka urodzonego przedwcześnie.

 • 2.1.Zapotrzebowanie energetyczne.
 • 2.2.Spodziewane efekty żywieniowe.
 • 2.3.Żywienie do przewodu pokarmowego.
 • 2.4.Żywnienie wcześniaka.

3.Choroba metaboliczna kości.

 • 3.1.Występowanie.
 • 3.2.Etiologia.
 • 3.3.Objawy kliniczne.
 • 3.4.Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa.
 • 3.5.Profilaktyka i leczenie.
 • 3.6.Informacje dodatkowe.

4.Problemy oddechowe.

 • 4.1.Patofizjologia układu oddechowego.
 • 4.2.Podstawy wentylacji mechanicznej.
 • 4.3.Wentylacja nieinwazyjna.
 • 4.4.Zespół zaburzeń oddychania.
 • 4.5.Zapalenie płuc.
 • 4.6.Zespół aspiracji smółki (MAS).
 • 4.7.Przemojający szybki oddech noworodka, przejściowe zaburzenia oddychania (TTN).
 • 4.8.Bezdechy noworodka.
 • 4.9.Dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD).
 • 4.10.Rozedma śródmiąższowa płuc (PIE).
 • 4.11.Odma opłucnowa i inne zespoły ucieczki powietrza u noworodków.
 • 4.12.Krwawienie do płuc.
 • 4.13.Przetrwałe nadciśnienie płucne u noworodka (PPHN).
 • 4.14.Zastosowanie tlenku azotu w neonatologii.
 • 4.15.Pozaustrojowe utlenowienie krwi (ECMO).

5.Patofizjologia układu krążenia.

 • 5.1. Zaburzenia krążenia u noworodka.
 • 5.2.Wady wrodzone serca.
 • 5.3.Przetrwały przewód tętniczy (PDA).
 • 5.4.Zaburzenia rytmu serca.

6.Wybrane wady wrodzone i zaburzenia kliniczne wymagające interwencji chirurgicznej.

 • 6.1.Niedrożność przełyku i przetoka przełykowo-tchawicza.
 • 6.2.Niedrożność jelit u noworodka.
 • 6.3.Wrodzona przepuklina przeponwa.
 • 6.4.Przepuklina pępowinowa (omphalocoele).
 • 6.5.Wytrzewienie.
 • 6.6.Martwicze zapalenie jelit (NEC).
 • 6.7.Wodogłowie w okresie noworodkowym i wczesnoniemowlęcym.
 • 6.8.Wady cewy nerwowej.
 • 6.9.Opieka okołooperacyjna.

7.Zaburzenia neurologiczne.

 • 7.1.Podstawowy rozwój układu nerwowego.
 • 7.2.Ocena stanu neurologicznego noworodka.
 • 7.3.Zaburzenia neurologiczne u noworodków.
 • 7.4.Dalszy rozwój noworodków urodzonych przedwcześnie.

8.Hipotermia lecznicza.

9.Zaburzenia hematologiczne, leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi.

 • 9.1.Policytemia.
 • 9.2.Małopłytkowość.
 • 9.3.Choroba krwotoczna noworodka, czyli krwawienie z niedoboru witaminy K.
 • 9.4.Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe.
 • 9.5. Niedokrwistość.
 • 9.6.Konflikt serologiczny.

10.Zaburzenia w obrębie układu moczowego.

 • 10.1.Ważne informacje dotyczące rozwoju układu moczowego.
 • 10.2.Funkcje nerek u noworodka.
 • 10.3.Zaburzenia funkcji nerek u noworodka.
 • 10.4.Obrzęki.
 • 10.5.Leczenie nerkozastępcze.

11.Monitorowanie biofizyczne.

 • 11.1.Ogólne zasady monitorowania.
 • 11.2.Najczęściej stosowane w neonatologii parametry monitorowania biofizycznego.
 • 11.3.Ciśnienie tętniczne krwi.
 • 11.4.Ośrodkowe ciśnienie żylne.
 • 11.5.Inne monitorowane parametry.

12.Wybrane aspekty farmakologiczne.

 • 12.1.Wstęp.
 • 12.2.Odpowiedzialność za zlecenie i podanie leku.
 • 12.3.Uwagi dotyczące farmakokinetyki leków.

13.Ból - zapobieganie i leczenie.

 • 13.1.Następstwa bodźców bólowych u noworodka.
 • 13.2.Metody oceny bólu u noworodka.
 • 13.3.Sposoby zapobiegania bólowi i metody łagodzenia bólu towarzyszącego wybranym procedurom wykonywanym na oddziałach noworodkowych oraz na oddziałach intensywnej terapii noworodka.

14.Zespół abstynencji (zespół odstawienia).

15.Opieka nad noworodkiem na granicy przeżywalności.

16.Etyczne aspekty opieki nad noworodkiem w stanie terminalnym.

17.Przygotowanie noworodka do wypisu do domu.

18.Szczepienia ochronne u noworodków - procedura zabiegu.

19.Opieka hospicyjna nad noworodkiem i wczesniakiem.

20.Po stracie dziecka.

21.Najczęstsze badania laboratoryjne.

22.Medyczny sprzęt jednorazowy.

23.Problemy związane z infuzją płynów i leków.

24.Żywienie pozajelitowe na oddziale intensywnej terapii noworodka.

25.Zapobieganie błędom w podaniu leków.

26.Dokumentacja medyczna.

27.Uwagi dotyczące projektowania funkcji i organizacji oddziału intensywnej terapii i patologii noworodka.

Procedury.

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY