• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

PSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

  • Wydawca: PWN
  • Rok wydania: 2019
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 1036
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-01-20768-7
 
179,00 zł
152,00 zł 152,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Autor: Lidia Cierpiałkowska, Iwona Grzegorzewska

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży to pierwszy tak obszerny polski podręcznik tej dyscypliny.

Do jego stworzenia zaproszono Autorki i Autorów reprezentujących wiodące uczelnie w Polsce, uznanych praktyków klinicznych oraz psychoterapeutów. Podjęli oni trud przekazania najbardziej współczesnej wiedzy teoretycznej i empirycznej w sposób zrozumiały i odnoszący się do działań praktycznych.

Treści podręcznika uporządkowano w sześciu częściach:

Teoretyczne podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży – omówiono tu rys historyczny oraz podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, zdefiniowano tę dziedzinę nauki i określono jej przedmiot, przedstawiono ogólne teorie i modele stosowane do analizy zjawisk zdrowia i zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji oraz wiedzę z psychologii rozwojowej niezbędną do rozumienia nieprawidłowości w rozwoju dzieci i młodzieży.

Psychologiczna diagnoza kliniczna dzieci i młodzieży – szczególną uwagę poświęcono tu specyfice diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży; omówiono modele diagnozy, postępowanie diagnostyczne dziecięcego psychologa klinicznego oraz stosowane w diagnozie klinicznej dziecka metody, z uwzględnieniem specyfiki diagnozy neuropsychologicznej. W bloku tym znalazł się też rozdział poświęcony etycznym zasadom postępowania psychologia klinicznego dzieci i młodzieży jako badacza i praktyka.

Psychologia zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży – w tej części omówiono psychologii zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji. Zaprezentowano wiedzę psychologiczną i wyniki badań nad wybranymi zaburzeniami psychicznymi występującymi u dzieci i młodzieży opisanymi w aktualnie obowiązujących systemach klasyfikacyjnych.

Kliniczne problemy dzieci i młodzieży – w kolejnych rozdziałach specjaliści scharakteryzowali wybrane trudności, które nie spełniają kryteriów zaburzenia psychicznego, ale znacząco wpływają na dyskomfort psychiczny oraz obniżają zdolności do skutecznego funkcjonowania w najważniejszych dziedzinach życia (m.in. agresja, samookaleczenia, otyłość czy przedwczesne macierzyństwo).

Specjalne obszary zainteresowania psychologii klinicznej dzieci i młodzieży – opisano tu trudności obserwowane u dzieci i młodzieży, które dotyczą m.in. zmagania się dziecka z chorobą, zaburzeń psychicznych rodzica, kryzysów rodzinnych, adopcji i opieki zastępczej oraz cyfryzacji życia.

Wybrane problemy pomocy psychologicznej – podręcznik kończą zagadnienia związane z różnymi formami praktycznej działalności psychologa klinicznego dzieci i młodzieży. Oprócz omówienia specyfiki pomocy udzielanej dzieciom i ich rodzinom poruszono też zagadnienia profilaktyki, psychoterapii wybranych zaburzeń, wczesnej interwencji i terapii neuropsychologicznej oraz społecznych i środowiskowych form pomocy (np. socjoterapia).

Podręcznik jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych problematyką psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, a zwłaszcza do studentów psychologii, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów specjalizacyjnych. Polecamy go także psychologom praktykom pracującym z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami oraz przedstawicielom zawodów pokrewnych: pedagogom, kuratorom sądowym, lekarzom, socjologom itp. Mogą z niego skorzystać także rodzice, którzy niepokoją się o przebieg rozwoju i wzorce funkcjonowania swoich dzieci. Mamy nadzieję, że prezentowane opracowanie wypełni lukę na rynku wydawniczym i stworzy okazję nie tylko do uzupełnienia wiedzy, ale też do refleksji, przemyśleń, dyskusji i rozwoju zawodowego.

Spis treści

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Autor: Lidia Cierpiałkowska, Iwona Grzegorzewska

Część I

Teoretyczne podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

Rozdział 1 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży w Polsce

Rozdział 2 Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – salutogenetyczne i patogenetyczne modele empiryczne i teoretyczne

Rozdział 3 Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania: środowisko rozwoju, zadania rozwojowe, nabywane kompetencje

Rozdział 4 Psychologiczne i biospołeczne koncepcje zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

Rozdział 5 Psychopatologia rozwojowa. Integrujące podejście do zdrowia i zaburzeń dzieci i młodzieży

Część II

Psychologiczna diagnoza kliniczna dzieci i młodzieży

Rozdział 6 Podstawy psychologicznej diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży w kontekście społecznym

Rozdział 7 metody stosowane w psychologicznej diagnozie klinicznej dzieci i młodzieży

Rozdział 8 Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży

Rozdział 9 etyczne aspekty diagnozy i pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzicom

Część III

Psychologia zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży

Rozdział 10 zaburzenia rozwoju

Rozdział 11 Destrukcyjne zaburzenia zachowania i zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

Rozdział 12 zaburzenia emocjonalne (internalizacyjne)

Rozdział 13 Pozostałe zaburzenia występujące w okresie dzieciństwa i adolescencji

Rozdział 14 zaburzenia osobowości – symptomy obserwowane w okresie dzieciństwa i adolescencji

Część IV

Kliniczne problemy dzieci i młodzieży

Rozdział 15 Agresja dzieci i młodzieży

Rozdział 16 Autoagresja – samobójstwa i samookaleczenia

Rozdział 17 Dzieci jako ofiary przemocy seksualnej

Rozdział 18 Nieletni jako sprawcy przestępstw

Rozdział 19 Rodzicielstwo nastolatków

Rozdział 20 Otyłość dzieci i młodzieży

Rozdział 21 Kliniczne problemy dzieci z zaburzeniami narządów zmysłu

Cześć V

Specjalne obszary zainteresowania psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

Rozdział 22 zmaganie się dziecka z chorobą

Rozdział 23 Rodzina z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju

Rozdział 24 Kryzys w rodzinie – separacja i rozwód

Rozdział 25 Dzieci w rodzinach adopcyjnych i zastępczych

Rozdział 26 Dziecko w postępowaniu sądowym

Rozdział 27 Dzieci rodziców z zaburzeniami psychicznymi

Rozdział 28 Dziecko i młody człowiek w obliczu cyfryzacji życia

Część VI

Wybrane problemy pomocy psychologicznej

Rozdział 29 Specyfika pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i rodzin

Rozdział 30 Profilaktyka zaburzeń funkcjonowania i rozwoju oraz promocja zdrowia dzieci i młodzieży

Rozdział 31 Wczesne wspomaganie rozwoju, wczesna interwencja i rehabilitacja neuropsychologiczna dzieci i młodzieży

Rozdział 32 Terapia dzieci i młodzieży – podejście poznawczo-behawioralne ]

Rozdział 33 Terapia dzieci i młodzieży – podejście psychoanalityczne

Rozdział 34 Terapia oparta na podejściu systemowym

Rozdział 35 Terapia dzieci po urazach psychicznych

Rozdział 36 Psychoterapia indywidualna adolescentów w analizie transakcyjnej

Rozdział 37 Socjoterapia dzieci i młodzieży

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY