• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-846067_16472_150x190

LECZENIE BÓLU

 • Wydawca: PZWL
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: III
 • Ilość stron: 836
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-200-5314-2
179,00 zł
157,90 zł 157,90 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
Najniższa cena z 30 dni: 150,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

To już III wydanie bestsellerowego podręcznika "Leczenie bólu" autorstwa Jana Dobrogowskiego i Jerzego Wordliczka

"Kolejne wydanie podręcznika uzupełniliśmy o rozdziały dotyczące inwazyjnych technik neuromodulacji, zastosowania USG w leczeniu bólu, postępowania przeciwbólowego w intensywnej terapii, diagnostyki różnicowej zespołów bólowych jamy ustnej, zespołów bólu funkcjonalnego, bólów krocza i obszaru miednicy mniejszej, mechanizmów bólu w chorobie nowotworowej. Istotnie poszerzyliśmy rozdział omawiający rzadko występujące zespoły bólowe.

Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z zakresu anestezjologii, geriatrii, kardiologii, medycyny paliatywnej, neurologii, neurochirurgii, ortopedii, rehabilitacji, reumatologii, stomatologii oraz farmakologii. Każdy rozdział ma charakter monograficznego opracowania zagadnień związanych zarówno z patomechanizmami, jak i kliniczną oceną chorego z bólem, obrazem klinicznym oraz leczeniem zespołów bólowych, tych które według nas są najbardziej istotne w praktyce lekarskiej.

Podręcznik kierujemy przede wszystkim do lekarzy zajmujących się leczeniem chorych cierpiących z powodu ostrego lub przewlekłego bólu, głównie anestezjologów, neurologów i specjalistów dyscyplin zabiegowych. Mamy nadzieję, że lektura tej książki będzie także pomocna lekarzom innych specjalności w ich codziennej pracy z chorymi, ratownikom medycznym oraz studentom kierunków medycznych."

Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski

W publikacji "Leczenie bólu" opisano mechanizmy powstawania bólu, jego charakter i rodzaje w różnych zespołach chorobowych, farmakologię oraz najnowsze metody uśmierzania bólu. Czytelnicy znajdą również w książce algorytmy, zalecenia i rekomendacje.

Spis treści

"Leczenie bólu" autorstwa Jana Dobrogowskiego i Jerzego Wordliczka

Wykaz ważniejszych skrótów.

1.Mechanizmy powstawania bólu.

 • Wprowadzenie.
 • Patomechanizm bólu przewlekłego.

2.Metody leczenia bólu.

 • Farmakoterapia.
 • Farmakogenetyka w leczeniu bólu.
 • Nieopioidowe leki przeciwbólowe.
 • Opioidowe leki przeciwbólowe.
 • Zastosowanie leków opioidowych w leczeniu bólu pochodzenia nienowotworowego oraz silnych leków opioidowych u pacjentów z bólem przewlekłym pochodzenia nienowotworowego.
 • Koanalgetyki (adjuwanty).
 • Przezskórne i powierzchniowe podawanie leków w terapii bólu.
 • Niekorzystne interakcje leków stosowanych w farmakoterapii bólu.
 • Interwencyjne metody leczenia bólu.
 • Blokady układu nerwowego.
 • Zastosowanie opioidów i leków nie opioidowych w blokadach układu nerwowego.
 • Blokady neurolityczne i inne zabiegi neurodestrukcyjne.
 • Zastosowanie ultrasonografii w leczeniu bólu.
 • Neuromodulacja w leczeniu bólu.
 • Przezskórna elektrostymulacja nerwów (TENS).
 • Przezczaszkowa stymulacja prądowa (tDCS).
 • Wibracja.
 • Akupunktura.
 • Inwazyjna stymulacja nerwów obwodowych i splotów nerwowych.
 • Neuromodulacja/ablacja pulsacyjna(P-RF).
 • Inwazyjna neuromodulacja ośrodkowa w leczeniu bólu.
 • Niefarmakologiczne metody leczenia bólu.
 • Psychologiczne metody leczenia bólu.
 • Fizykalne metody leczenia bólu.
 • Leczenie manualne zespołów bólowych kręgosłupa.

3.Kliniczna ocena chorego z bólem.

 • Taksonomia i klasyfikacja bólu.
 • Wywiad.
 • Lokalizacja bólu ( rysunek bólu).
 • Ocena nasilenia bólu - skale bólowe.
 • Charakterystyka bólu - kwestionariusze i inne narzędzia oceny.
 • Kliniczna ocena chorego z bólem neuropatycznym.
 • Kliniczna ocena chorego z bólem pooperacyjnym.

4.Postępowanie terapeutyczne w wybranych zespołach bólu ostrego.

 • Uśmierzanie bólu pooperacyjnego.
 • Metody uśmierzania bólu pooperacyjnego.
 • Szczegółowe zalecenia postępowania przeciwbólowego.
 • Postępowanie przeciwbólowe u pacjentów po urazie.
 • Okresy bólu po urazie.
 • Neuropatyczny ból pourazowy.
 • Analgosedacja w OIT.

5.Postępowanie terapeutyczne w wybranych zespołach bólu przewlekłego.

 • Epidemiologia bólu przewlekłego.
 • Bóle twarzy.
 • Neuralgie nerwów czaszkowych.
 • Zespół piekących ust.
 • Przewlekły idiopatyczny ból twarzy (PIBT)/przetrwały ból twarzy/nietypowy ból twarzy.
 • Zespół bólowo-dysfunkcyjny stawu skroniowo-żuchwowego.
 • Zespół więzadła rylcowo-gnykowego (zespół Eaglea)
 • Bóle głowy.
 • Migrena i jej leczenie.
 • Leczenie napięciowego bólu głowy.
 • Trójdzielno-autonomiczne bóle głowy.
 • Inne zespoły bólowe w zakresie głowy i szyi.
 • Zespół szyjny górny (szyjnopochodny ból głowy, migrena szyjna).
 • Bolesne zapalenie olbrzymiokomórkowe tętnicy skroniowej.
 • Neuralgia nerwu potylicznego większego.
 • Polekowe bóle głowy (polekowe bóle głowy z "odbicia").
 • Pourazowe bóle głowy.
 • Ból jamy ustnej i twarzy a bóle zębów. Diagnostyka różnicowa zespołów bólowych zębopochodnych i niezębopochodnych.
 • Ból jamy ustnej i twarzy.
 • Diagnostyka różnicowa bólu zęba ze struktur pochodzących/powiązanych z samym zębem (zębopochodnego) z bólem zęba ze struktur anatomicznie z nimi niepowiązanych (niezębopochodnym).
 • Neuropatyczne zespoły bólowe - odrębności terapii opartej na EBM.
 • Półpasiec i neuralgia popółpaścowa.
 • Bolesna neuropatia cukrzycowa.
 • Neuropatie obwodowe.
 • Ból po amputacji.
 • Ból ośrodkowy.
 • Przetrwały ból pooperacyjny i pourazowy.
 • Wstęp.
 • Epidemiologia.
 • Czynniki ryzyka.
 • Charakterystyka.
 • Leczenie.
 • Wybrane zespoły przetrwałego bólu pooperacyjnego.
 • Zespoły bólowe narządu ruchu.
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów.
 • Fibromialgia.
 • Osteoporoza.
 • Zespoły bólowe kończyn górnych.
 • Zespoły bólowe kończyn dolnych.
 • Bóle kręgosłupa.
 • Schemat badania chorych z bólami kręgosłupa.
 • Zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego.
 • Bóle kręgosłupa piersiowego i klatki piersiowej.
 • Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.
 • Ból kości ogonowej.
 • Funkcjonalne zespoły bólowe .
 • Fibromialgia (FM).
 • Zespół jelita drażliwego (IBS).
 • Niekardiogenne bóle w klatce piersiowej (NCCP).
 • Bóle miednicy mniejszej i krocza u kobiet.
 • Bolesne miesiączkowanie.
 • Endometrioza.
 • Wulwodynia.
 • Śródmiąższowe zapalenie pęcherza (zespół bolesnego pęcherza).
 • Bóle miednicy mniejszej i krocza u mężczyzn.
 • Epidemiologia.
 • Taksonomia.
 • Patomechanizm.
 • Badania etiopatogenetyczne w zakresie zespołu bólu miednicy.
 • Czynniki ryzyka.
 • Objawy.
 • Wywiad, badanie fizykalne i badania diagnostyczne.
 • Rozpoznanie.
 • Kliniczny podział przewlekłych zespołów bólowych miednicy i krocza (wg taksonomii IASP).
 • Leczenie przewlekłego bólu miednicy u mężczyzn.
 • Leczenie bólu u dzieci.
 • Leczenie bólu ostrego u dzieci.
 • Leczenie bólu przewlekłego u dzieci.
 • Leczenie bólu u chorych w wieku podeszłym.
 • Epidemiologia bólu.
 • Umiejscowienie bólu u osób w wieku podeszłym.
 • Płeć i odczuwanie bólu.
 • Związane z wiekiem zmiany w układzie nocyceptywnym.
 • Wpływ czynników psychologicznych na percepcję bólu w wieku podeszłym.
 • Zależne od wieku róznice w odczuwaniu i odbiorze bólu.
 • Ocena bólu u pacjentów w wieku podeszłym.
 • Leczenie bólu u pacjentów w wieku podeszłym.
 • Leczenie bólu u pacjentów z zaawansowaną niewydolnośćią narządową.
 • Leczenie bólu u pacjentów z zaawansowaną niewydolnościa serca.
 • Leczenie bólu u pacjentów z przewlekłą obturacyjną choroba płuc.
 • Leczenie bólu u pacjentów z niewydolnością nerek.
 • Leczenie bólu u pacjentów z niewydolnością wątroby.

6.Ból u chorych na nowotwór.

 • Mechanizmy powstawania bólu u chorego na nowotwór.
 • Ból nocyceptorowy - somatyczny u pacjenta z chorobą nowotworową.
 • Ból nocyceptorowy - trzewny u pacjentów z chorobą nowotworową.
 • Ból neuropatyczny u chorego na nowotwór.
 • Ostre zespoły bólowe.
 • Ból niebezpośrednio związany z choroba nowotworową lub jej leczeniem.
 • Ból nie związany z samym nowotworem lub jego leczeniem.
 • Standardy leczenia bólu u chorych na nowotwory.
 • Podstawowe zasady postępowania przeciwbólowego u chorych na nowotwory.
 • Trudne sytuacje w opiece paliatywnej.
 • Zasady leczenia obiawowego.
 • Umieranie.

7.Rzadziej występujące zespoły bólowe.

 • Ból w boleriozie z Lyme - ze szczególnym uwzględnieniem neuroboleriozy.
 • Ból w przebiegu sarkoidozy.
 • Ból w chorobie Parkinsona.
 • Zespół łopatkowo-żebrowy.
 • Zespół otworu górnego klatki piersiowej (TOS).
 • Genetycznie uwarunkowane zespoły spowodowane mutacjami genów.
 • Erytromelalgia (PE).
 • Zespół napadowego bólu ekstremalnego (PEPD).
 • Zespół wrodzonej niewrażliwości na ból (CIP).
 • Leczenie bólu w zespole Guillaina-Barrego.
 • Zespół niespokojnych nóg (RLS).
 • Ból u chorych na stwardnienie rozsiane.
 • Ból odbytu i odbytnicy.
 • Zespół piekących usta (BMS).
 • Zespół wieloobjawowego bólu miejscowego (CRPS).Zaburzenia motoryczne w CRPS - dystonia.
 • Neuropatia cienkich włókien (SFN).
 • Zespół bólowy po nieskutecznych operacjach kręgosłupa (FBSS).

Aneks.

Skorowidz.

 

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

118,99 zł
101,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 84,15 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

38,00 zł
34,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 34,20 zł

POLECAMY

329,00 zł
292,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 284,90 zł
94,00 zł
82,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 79,90 zł
19,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 19,00 zł
36,00 zł
34,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 34,20 zł
36,00 zł
34,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 34,20 zł
115,00 zł
92,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,00 zł
59,00 zł
49,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 49,90 zł
39,90 zł
33,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 33,90 zł
34,90 zł
30,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 30,60 zł
59,00 zł
53,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 53,10 zł
39,99 zł
35,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,10 zł
80,00 zł
19,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 45,00 zł
94,00 zł
82,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 79,90 zł
139,00 zł
122,32 zł
Najniższa cena z 30 dni: 118,90 zł
84,00 zł
73,92 zł
Najniższa cena z 30 dni: 71,90 zł
39,90 zł
35,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,10 zł