• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
 
50,00 zł
47,50 zł 47,50 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Neurologopedia Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej - Tom 2

Autor: Marzena Błasiak-Tytuła, Dominika Bucko, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Przemysław E. Gębal, Agnieszka Jasińska, Magdalena Kalita, Sławomira Kołsut, Marta Korendo, Ewa Krauss, Małgorzata Małolepsza, Faustyna Mounis, Zdzisława Orłowska-Popek, Magdalena Peterek, Marek Pieniążek, Adriana Prizel-Kania, Anna Seretny, Anna Siudak, Agnieszka Ślęzak, Małgorzata Waliszko, Jowita Wilk, Ewa Źródlewska-Banachowicz

Redakcja: Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek, Anna Siudak

Znajdujące się w książce publikacje o wymiarze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, poświęcone są problematyce nauczania języka obcego i drugiego oraz nabywaniu i uczeniu języka w sytuacji zaburzeń rozwoju. Publikacja ta jest dowodem na konieczność współpracy logopedów i glottodydaktyków w zmaganiu się ze współczesnymi problemami związanymi z dwu- i wielojęzycznością, a autorzy podkreślają, że współpraca ta wymaga aktualnej wiedzy z zakresu neurobiologii procesów uczenia się.

Z recenzji prof. UAM dr hab. Małgorzaty Rutkiewicz-Hanczewskiej:

"Recenzowana publikacja jest doskonalą, bo wszechstronną odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnej glottodydaktyki i neurologopedii, zważywszy na brak systematycznej dydaktyki nauczania języków odziedziczonych, która nie została jeszcze opracowana, z uwagi na rodzące się standardy diagnozy funkcji komunikacyjnych i językowych dzieci emigrantów, a także nowe doniesienia z zakresu neurobiologii procesów uczenia się. Zawarte w publikacji teksty są cenne zarówno dla specjalistów (glottodydaktyków, neurologopedów, logopedów, pedagogów), jak i rodziców dzieci, dla których język polski jest językiem odziedziczonym, dla nauczycieli osób dorosłych kolejnego pokolenia emigrantów, a także tych, dla których polszczyzna z wyboru lub ciekawości jest drugim i kolejnym językiem obcym."

Tagi: neurologopedia książka

Spis treści

Neurologopedia Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej - Tom 2

Autor: Marzena Błasiak-Tytuła, Dominika Bucko, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Przemysław E. Gębal, Agnieszka Jasińska, Magdalena Kalita, Sławomira Kołsut, Marta Korendo, Ewa Krauss, Małgorzata Małolepsza, Faustyna Mounis, Zdzisława Orłowska-Popek, Magdalena Peterek, Marek Pieniążek, Adriana Prizel-Kania, Anna Seretny, Anna Siudak, Agnieszka Ślęzak, Małgorzata Waliszko, Jowita Wilk, Ewa Źródlewska-Banachowicz

Redakcja: Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek, Anna Siudak

Wstęp.

Ocena rozwoju mowy dzieci polskich za granicą - na podstawie badań w północnych Włoszech.

Kształtowanie kompetencji leksykalnej uczących się - ku optymalizacji działań dydaktycznych.

Neurobiologiczne uwarunkowania procesu glottodydaktycznego. W stronę językowych badań neurodydaktycznych.

Język ojczysty jako narzędzie technologii społecznej: polityka językowa w edukacji.

Dwujęzycznośc w praktyce glottodydaktycznej - programy i podręczniki dla dzieci i młodzieży uczącej się za granicami Polski.

Dwujęzyczne dzieci dyslektyczne w polskiej szkole za granicą. Na przykładzie Polskiej Szkoły obotniej w Plymouth.

Nauczanie języka polskiego jako odziedziczonego dzieci zagrożonych dysleksją.

Polski jako język odziedziczony - zasada focus on form w nauczaniu gramatyki.

Programowanie języka polskiego jako obcego na zajęciach z cudzoziemcami - wprowadzanie zaimków.

Rola kompetencji fonologicznej we współczesnych koncepcjach glottodydaktycznych - ujęcie diachroniczne.

Techniki audytywne w ćwiczeniach artykulacyjnych dla obcokrajowców.

Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów internetowych na lekcjach języka polskiego jako obcego.

Rozwijanie językowych kompetencji komunikacyjnych u dorosłych osób dwujęzycznych.

Dwujęzyczność w praktyce glottodydaktycznej - nauczanie dorosłych języka polskiego jako odziedziczonego: program nauczania i praa z tekstem.

Nauczanie języka poprzez strategię ludyczną w każdej grupie wiekowej.

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia
Marta Korendo Zdzisława Orłowska-Popek Jagoda Cieszyńska-Rożek Marzena Błasiak-Tytuła Anna Siudak Magdalena Peterek Jowita Wilk

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY