• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-21111_22079_150x190

SZKOŁA JAKO PRZESTRZEŃ BUDOWANIA EDUKACYJNEGO DIALOGU

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: 2021
  • Ilość stron: 298
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788382700398
 
65,00 zł
57,90 zł 57,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 260zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Szkoła jako przestrzeń budowania edukacyjnego dialogu

Autor: Elżbieta Stokowska-Zagdan, Grażyna Cęcelek, Elżbieta Woźnicka

Publikacja odpowiada na ciągle aktualną i niezaspokojoną potrzebę budowania edukacyjnego dialogu w polskiej szkole. Fundamentem i podstawowym warunkiem niezbędnym dla realizacji w środowisku szkolnym procesu uczenia się jako obiecującej perspektywy kształcenia są bowiem właściwe relacje uczestników tego procesu, oparte na szeroko rozumianym, budującym i wartościowym dialogu, w obszarze którego wzajemne oddziaływania nauczyciela i ucznia przeplatają się, uzupełniają oraz wzbogacają. Relacje takie są niezbędne dla organizowania procesu wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz budowania solidnych podstaw umożliwiających ich wartościowe, świadome i racjonalne przyszłe uczestnictwo społeczne. Autorzy publikacji zaprezentowali problematykę budowania dialogu edukacyjnego z perspektywy społecznej, aksjologicznej i epidemicznej, wskazując na liczne szanse, ale także bariery występujące w procesie rozwijania wartościowych, dialogowych relacji szkolnych. Treści monografii mogą być pomocne w budowaniu wśród wszystkich uczestników procesu edukacyjnego otwartości na zmiany, w dążeniach do nieustannego kreowania i współtworzenia nowych, znaczących dla procesu wychowania młodego pokolenia sytuacji edukacyjnych oraz w podejmowaniu krytycznej refleksji nad przebiegiem i rezultatami dialogu w środowisku szkolnym, służącej nieustannemu jego doskonaleniu.

Spis treści

Szkoła jako przestrzeń budowania edukacyjnego dialogu

Autor: Elżbieta Stokowska-Zagdan, Grażyna Cęcelek, Elżbieta Woźnicka

 

CZĘŚĆ I. MIEJSCE I SPECYFIKA DIALOGU EDUKACYJNEGO W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

1. Grażyna Cęcelek
Specyfika funkcjonowania szkoły jako przestrzeni uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych

2. Kamila Witerska
Dialog jako podstawowy warunek, narzędzie i efekt metod performatywnych w edukacji

3. Teresa Janicka-Panek
Dialog dorosłego z dzieckiem jako źródło wiedzy o rozwoju wychowanka oraz jego środowisku wychowawczym

4. Daria Modrzejewska
Profilaktyka szkolna jak sposób na budowanie dialogu edukacyjnego

5. Piotr Klimczyk
Użyteczność psychologii narracyjnej w badaniach nad edukacją

CZĘŚĆ II. SZKOŁA UCZENIA SIĘ W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ

1. Teresa Myjak
Opinie studentów o praktykach zawodowych i proponowanych kierunkach zmian w obszarze merytorycznym i organizacyjnym

2. Konrad Rokoszewski
Wybrane aspekty współpracy szkół z otoczeniem w tworzeniu warunków edukacji obywatelskiej
w kontekście możliwości Programu Erasmus+

3. Alojzy Pilich
Bezpieczeństwo państwa a kształcenie pracowników wywiadu

4. Zdzisław Jezierski
Rola szkoły w działaniach edukacyjno-wychowawczych dla społeczności lokalnych

CZĘŚĆ III. ŚWIAT WARTOŚCI I DIALOGU MŁODEGO CZŁOWIEKA W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM

1. Dorota Kulik-Nowak
Aksjologiczny wymiar zajęć wychowania do życia w rodzinie

2. Mirosław Wójcik
Refleksje nad szkołą jako przestrzenią aksjologiczną uczennic i uczniów

3. Danuta Kocurek
Wybrane aspekty wychowania do wartości we współczesnym procesie dydaktycznym (w świetle dokumentów szkolnych)

4. Aleksandra Stankiewicz
Kompetencje, wartości, postawa a rola nauczyciela w oczach uczniów pokolenia Alfa

CZĘŚĆ IV. DIALOG EDUKACYJNY W CZASIE PANDEMII I NIEPEWNOŚCI JUTRA

1. Agata Jopkiewicz
Zdrowie psychiczne młodzieży szkolnej w czasie lockdownu w pandemii COVID-19

2. Agnieszka Gołębiewska-Wesołowska
Blaski i cienie zdalnego nauczania w dobie pandemii jako bliskie spotkanie ze światem wirtualnym

3. Małgorzata Gajak-Toczek
Wybrane aspekty nauczania zdalnego na lekcjach języka polskiego w szkole średniej

4. Aleksandra Szczygieł
„Między słowami” – wieloaspektowość komunikacji uczeń–nauczyciel w kontekście cyfryzacji życia i nauczania online

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY