• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-30554_19471_150x190

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY NADWAGI I OTYŁOŚCI

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: 2020
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 210
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-8085-011-8
 
49,00 zł
41,90 zł 41,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości

Autor: Anna Brytek-Matera, Kamila Czepczor-Bernat

"W monografii Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości autorki przedstawiają rezultaty badań własnych z wykorzystaniem interwencji psychologicznej bazującej na teorii związanej z terapią ukierunkowaną na schematy emocjonalne oraz interwencji psychologicznej opartej na zbiorze technik powiązanych z regulacją emocji i stresu.

Oceniają, jak zmienia się poziom negatywnych emocji oraz ich regulacji, uważnego i emocjonalnego jedzenia i obrazu ciała na różnych etapach badania oraz porównują wielkość tych zmian pomiędzy grupami. 

Prezentują najnowsze modele kliniczne oraz ostatnie wyniki badań uwzględniające aspekt emocjonalny, behawioralny i percepcyjny otyłości.

Opisują zarówno autorską interwencję psychologiczną, jak i wybrane modele pracy z pacjentami z nadmierną masą ciała."

ze wstępu do książki Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości

Tagi: zaburzenia odżywiania ,

Spis treści

Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości

Autor: Anna Brytek-Matera, Kamila Czepczor-Bernat

Rozdział 1. OTYŁOŚĆ I JEJ CHARAKTERYSTYKA

1.1. Typy otyłości
1.2. Wskaźniki antropometryczne oceny masy ciała
1.3. Epidemiologia otyłości
1.4. Etiologia nadwagi i otyłości
1.4.1. Uwarunkowania biologiczne
1.4.2. Uwarunkowania psychologiczne
1.5. Biopsychospołeczne konsekwencje nadmiernej masy ciała

Rozdział 2. EMOCJE I ICH REGULACJA W KONTEKŚCIE NADWAGI I OTYŁOŚCI

2.1. Rola emocji w życiu człowieka
2.1.1. Znaczenie emocji
2.1.2. Emocje a jedzenie
2.1.3. Emocje a obraz własnego ciała
2.2. Dysregulacja emocjonalna
2.2.1. Koncepcje teoretyczne dotyczące dysregulacji emocjonalnej
2.2.2. Dysregulacja emocjonalna a terapia ukierunkowana na zmianę schematów emocjonalnych
2.2.3. Rola dysregulacji emocjonalnej w kształtowaniu się i utrzymywaniu nieprawidłowych zachowań żywieniowych

Rozdział 3. UWAŻNE JEDZENIE

3.1. Kształtowanie się wyborów żywieniowych
3.2. Uważne jedzenie – charakterystyka
3.2.1. Jedzenie intuicyjne jako komponent uważnego jedzenia
3.2.2. Jedzenie emocjonalne jako element jedzenia automatycznego i nieuważnego
3.2.3. Uważne jedzenie w kontekście stosowanych interwencji

Rozdział 4. OBRAZ CIAŁA

4.1. Definicja i konceptualizacja pojęcia obrazu ciała
4.2. Proces kształtowania się obrazu ciała
4.2.1. Wpływ środków masowego przekazu
4.2.1.1. Teoria uprzedmiotowienia (self-objectification)
4.3. Obraz ciała a dysregulacja emocjonalna i sposób odżywiania się

Rozdział 5. ZASTOSOWANIE INTERWENCJI PSYCHOLOGICZNYCH U OSÓB Z NADMIERNĄ MASĄ CIAŁA - przegląd literatury

5.1. Interwencje podejmowane wśród osób z nadwagą i otyłością
5.2. Bariery, zyski oraz skuteczność działań pomocowych
5.3. Model pomocy dla dorosłych pacjentów – Body weight management interventions: Practice Guidelines

Rozdział 6. INTERWENCJA PSYCHOLOGICZNA W GRUPIE KOBIET Z NADWAGĄ I OTYŁOŚCIĄ – badania własne

6.1. Cele badań
6.2. Charakterystyka badanych osób
6.2.1. Charakterystyka badanych grup z uwzględnieniem podziału na warunki badawcze
6.3. Zmienne
6.3.1. Modelowanie równań strukturalnych
6.3.2. Analiza wariancji w schemacie mieszanym
6.4. Narzędzia badawcze
6.4.1. Kwestionariusz Trudności w Regulacji Emocji
6.4.2. Kwestionariusz Uważnego Jedzenia
6.4.3. Kwestionariusz Postaw wobec Ciała
6.4.4. Three Factor Eating Questionnaire (TFEQ-R18)
6.4.5. Skala uczuć pozytywnych i negatywnych SUPIN
6.5. Schemat i przebieg badania: procedura badawcza

Rozdział 7. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH

7.1. Metody statystyczne
7.2. Weryfikacja założeń modelowania równań strukturalnych
7.3. Weryfikacja założeń analizy wariancji w schemacie mieszanym
7.4. Weryfikacja hipotezy głównej związanej z zależnościami zachodzącymi pomiędzy regulacją emocjonalną a zmiennymi wyjaśnianymi
7.5. Weryfikacja hipotezy związanej z oceną skuteczności interwencji psychologicznej wśród kobiet z nadwagą i otyłością
7.5.1. Porównania post hoc: prosty efekt główny warunku eksperymentalnego
7.5.2. Porównania post hoc: prosty efekt główny etapu badania

Rozdział 8. DYSKUSJA NA TEMAT WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

8.1. Hipoteza główna dotycząca zależności zachodzących pomiędzy regulacją emocjonalną a zmiennymi wyjaśnianymi
8.2. Hipotezy związane z oceną skuteczności interwencji psychologicznej wśród kobiet z nadwagą i otyłością
8.3. Kompleksowa interwencja psychologiczna – podsumowanie wyników badań
8.3.1. Implikacje praktyczne kompleksowej interwencji psychologicznej

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY