• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-30832_19796_150x190

SPOŁECZNE ONTOLOGIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI CIAŁO-TOŻSAMOŚĆ-PERFORMATYWNOŚĆ

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2019
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 194
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-8095-646-9
 
34,80 zł
31,30 zł 31,30 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Społeczne ontologie niepełnosprawności Ciało-tożsamość-performatywność

Autor: Jolanta Rzeźnicka-Krupa

Czym jest niepełnosprawność? Jak jest rozumiana i postrzegana? Jakie znaczenia ją definiują i jakie wartości są z nimi związane? Co oznacza bycie niepełnosprawnym? Kto może zabierać głos na temat niepełnosprawności, kiedy i w jakim kontekście? Kto/co decyduje o tym, jakie treści/znaczenia/definicje stanowią odpowiedzi na te pytania? Kto/co decyduje o tym, jaka wiedza na temat niepełnosprawności jest prawomocna i jakie praktyczne działania oraz społecznie dostępne wzory funkcjonowania są realizowane? Co możemy powiedzieć o niepełnosprawności, próbując szukać odpowiedzi na tak postawione pytania, które pobudzają do przemyślenia i prze-pisania na nowo porządku społecznego, a także uczestnictwa w życiu społecznym i kulturze osób postrzeganych jako niepełno­sprawne?

Książka składa się z trzech części. W pierwszej, zatytułowanej Wytyczanie terytorium i obejmującej dwa rozdziały, dokonuję niezbędnego wprowadzenia w zasadniczą problematykę przedmiotu badań przedstawionych w pracy. W rozdziale pierwszym szkicuję niezbędny dla zrozumienia całości szerszy kontekst epistemologiczno-ontologiczny i metodologiczny, ugruntowany w studiach kulturowych. W rozdziale drugim natomiast przedstawiam zarys analizy teoretycznej dokonywanej w perspektywie epistemologicznej „myśli nieosiadłej” G. Deleuze’a i F. Guattariego oraz krytycznie ukierunkowanych studiów kulturowych. W przestrzeni wyznaczanej przez przecięcie się tych dwóch obszarów osadzam ujmowane interdyscyplinarnie badania nad niepełnosprawnością/ o niepełnosprawności.

Druga część książki, Deterytorializacje, obejmuje jeden rozdział, który zawiera kluczową analizę współczesnych teorii niepełnosprawności prezentowanych w różnych ujęciach. Dokonywano jej za pomocą teoretycznych narzędzi w postaci pojęć wywiedzionych z teorii dyskursu E. Laclaua i Ch. Mouffe. W jej rezultacie wyłonione zostały społeczne ontologie niepełnosprawności, które nazwałam ontologią braku, ontologią opresji (występującą w łączności z ontologią zwyczajnego życia) oraz ontologią oporu.

W części trzeciej, Zamieszkiwanie, obejmującej dwa ostatnie rozdziały książki, powracam do pojęcia społecznego imaginarium i możliwości jego transformacji w kontekście rozważań nad kategorią emancypacji, której przygodność zakreśla płynne granice społecznego bytowania osób z (nie)pełnosprawnością. W ostatnim rozdziale przedstawiam wywiedzione z filozofii G. Deleuze’a i F. Guattariego oraz posthumanistycznych nurtów tzw. nowego materializmu (D. Haraway i K. Barad) założenia kształtujące perspektywę myślenia i mówienia o niepełnosprawności oraz działania w relacji z nią, które nazwać można performatywną ontoepistemologią (nie)pełnosprawności, pojmowanej jako materialno-dyskursywny asamblaż. Ujęcie to dopełnia, choć nie w sensie poznawczego zamknięcia, prezentowany w Zakończeniu projekt polityczno-etyczny nomadycznego procesu stawania-się podmiotem w ciągłych relacjach z innymi (etyka afirmacji R. Braidotti).

Spis treści

Społeczne ontologie niepełnosprawności Ciało-tożsamość-performatywność

Autor: Jolanta Rzeźnicka-Krupa

Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZA: Wytyczanie terytorium

Rozdział 1. Epistemologia myśli nieosiadłej – zarys pola analizy

Badacz jako nomada w perspektywie filozofii Gilles’a Deleuze’a i Félixa Guattariego
Proces badawczy jako „wybrakowana układanka” – status teorii i kategorii analizy w studiach kulturowych
Badanie tekstów kulturowych i dyskursywnych aspektów podmiotu

Rozdział 2. Współczesne imaginaria niepełnosprawności – w stronę kulturowych interpretacji fenomenu

Społeczne imaginaria w ujęciu Charlesa Taylora
Kultura, zwrot kulturowy, studia kulturowe
Kulturowy wymiar disability studies – studiów nad niepełnosprawnością/ o niepełnosprawności

CZĘŚĆ druga: Deterytorializacje

Rozdział 3. Podmiot i niepełnosprawność – polityczne gry z różnicą

Język, tożsamość, performatywność
Społeczne ontologie niepełnosprawności – granice wykluczeń i „tryby patrzenia”
Teoria dyskursu Ernesta Laclaua i Chantal Mouffe – retoryka i wspólnota
Dekonstrukcja współczesnych ujęć niepełnosprawności
Ontologia biologicznego braku
Ontologia społecznej opresji versus ontologia zwyczajnego życia
Ontologia kulturowego oporu
Postscriptum – fantazmat tożsamości

CZĘŚĆ trzecia: Zamieszkiwanie

Rozdział 4. Polityka, estetyka i (nie)pełnosprawność – emancypacyjne negocjacje

Przygodność emancypacji (E. Laclau, J. Rancière)
Ucieleśnienie, tożsamość i performatywność (E. Laclau, J. Rancière, J. Butler, R. McRuer)

Rozdział 5. Imaginarium upragnione/wymarzone/pożądane – w stronę performatywnej ontoepistemologii (nie)pełnosprawności

Ontologia stawania-się (świata) Gilles’a Deleuze’a i Félixa Guattariego
Materialność, performatywność, hybrydyczna tożsamość w perspektywie „wiedzy usytuowanej” (D. Haraway)
Ontoepistemologia realizmu sprawczego – rekonfiguracje „oznaczania ciał” (D. Haraway, K. Barad)

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY