• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-30742_19680_150x190

CHOROBY RZADKIE

 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 632
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-89809-43-8
150,00 zł
134,90 zł 134,90 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
Najniższa cena z 30 dni: 134,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Choroby rzadkie

Autor: Anna Dobrzańska, Łukasz Obrycki, Piotr Socha

To pierwsze polskie wydanie XXI wieku, ostatnia taka publikacja powstała ponad 40 lat temu.

Prace nad publikacją trwały przez ostatni rok. 132 najlepszych w Polsce specjalistów stworzyło dzieło liczące ponad 600 stron merytorycznych treści, które posłuży lekarzom w ich codziennej praktyce przez długie lata.

„… Grupa wybitnych specjalistów podjęła się opracowania najnowszych informacji o wybranych chorobach rzadkich. Redaktorzy wydania wybrali 184 choroby spośród ponad 6 tys., zwracając uwagę na te, które w populacji polskiej występują częściej od pozostałych, a w których wczesne rozpoznanie daje szansę na wcześniejszą i skuteczniejszą interwencję terapeutyczną poprzez wdrożenie określonego programu lekowego, postępowanie dietetyczne, względnie rehabilitacyjne, a w przyszłości być może terapię genową”

Tagi: Interna , interna ,

Spis treści

Choroby rzadkie

Autor: Anna Dobrzańska, Łukasz Obrycki, Piotr Socha

CHOROBY RZADKIE W ENDOKRYNOLOGII

 1. Autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe
 2. Choroba Addisona
 3. Choroba Cushinga
 4. Cukrzyca monogenowa HNF1B-MODY (MODY 5)
 5. Dysgenezje gonad
 6. GCK-MODY (MODY 2)
 7. HNF1α-MODY (MODY 3)
 8. HNF4α-MODY (MODY 1)
 9. Makro- i mikroguzkowy przerost kory nadnerczy
 10. MIDD
 11. Otyłość związana z mutacją w genie MC4R
 12. PDX-1-MODY (MODY 4)
 13. Pierwotna niedoczynność przytarczyc
 14. Prolactinoma
 15. Przetrwała cukrzyca noworodkowa w przebiegu mutacji w genie KCNJ11 i ABCC8
 16. Wrodzona niedoczynność przysadki
 17. Wrodzona niedoczynność tarczycy
 18. Wrodzony niedobór wzrostu
 19. WRODZONY PRZEROST KORY NADNERCZY
 20. Zespół Alströma
 21. Zespół Bardeta i Biedla
 22. Zespół Kallmanna
 23. Zespół Klinefeltera
 24. Zespół niewrażliwości na androgeny
 25. Zespół Noonan
 26. Zespół oporności na leptynę
 27. Zespół Pradera i Willego
 28. Zespół Rogersa
 29. Zespół Turnera
 30. Zespół Wolframa
 31. Choroba Wolmana
 32. Zespoły Mnogiej Gruczolakowatości Wewnątrzwydzielniczej (MEN1, MEN2A, MEN2B)

CHOROBY RZADKIE W GASTROENTEROLOGII

 1. Atrezja dróg żółciowych
 2. Autoimmunizacyjne stwardniajace zapalenie dróg żółciowych
 3. Autoimmunizacyjne zapalenie wątroby
 4. Autoimmunologiczne zapalenie trzustki
 5. Choroba Hirschsprunga (wrodzona bezzwojowość jelita grubego, aganglionoza)
 6. Choroba Wilsona
 7. Eozynofilowe zapalenie przełyku
 8. Łagodna nawracająca wewnątrzwątrobowa cholestaza
 9. Mukowiscydoza
 10. Niedobór alfa-1-antytrypsyny
 11. Niewydolność jelit.Zespół krótkiego jelita
 12. Ogniskowy rozrost guzkowy
 13. Olbrzymiokomórkowe zapalenie wątroby z niedokrwistością autoimmunohemolityczną
 14. Postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa typu 1, 2 i 4
 15. Postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa typu 3
 16. Rodzinna polipowatość gruczolakowata
 17. Rodzinne zapalenie trzustki
 18. Torbiele dróg żółciowych
 19. Wrodzone zaburzenia syntezy kwasów żółciowych
 20. Zespół Gilberta
 21. Zespół hemofagocytarny
 22. Zespół Shwachmana i Diamonda

INNE CHOROBY RZADKIE

 1. Ciliopatie (rzęskopatie)
 2. Dysplazje ektodermalne
 3. Dysplazje kostno-stawowe
 4. Wrodzony zespół ośrodkowej hipowentylacji (klątwa Ondyny)
 5. Kraniosynostozy
 6. Progeria
 7. Zespół Beckwitha i Wiedemanna
 8. Zespół Coffina i Siris
 9. Zespół Cornelii de Lange
 10. ZESPÓŁ DI GEORGE’A (ZESPÓŁ DELECJI 22q11.2)
 11. Zespół Ehlersa i Danlosa
 12. Zespół Freemana i Sheldona.Dystalna artrogrypoza typu 2A
 13. Zespół Holt i Orama
 14. Zespół Kabuki
 15. Zespół Millera i Diekera
 16. Zespół Mowata i Wilsona
 17. Zespół Nijmegen
 18. Zespół Noonan
 19. Zespół Pitta i Hopkinsa
 20. Zespół Rubinsteina i Taybiego
 21. Zespół Silvera i Russella
 22. Zespół Smith i Magenis
 23. Zespół Smitha, Lemlego i Opitza
 24. Zespół Sotosa
 25. Zespół Treachera-Collinsa
 26. Zespół Williamsa (zespół Williamsa i Beurena)

CHOROBY RZADKIE W IMMUNOLOGII

 1. Agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X
 2. Autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny
 3. Autoimmunologiczny zespół niedoczynności wielogruczołowej typu 1
 4. Młodzieńczy toczeń rumieniowaty układowy
 5. Neutropenia cykliczna
 6. Niedobór immunoglobulin klasy A
 7. Pospolity zmienny niedobór odporności
 8. Przewlekła choroba ziarniniakowa
 9. Ciężki złożony niedobór odporności
 10. Zespół ataksja-teleangiektazja
 11. Zespół DiGeorge’a
 12. Zespół hiper-IgE
 13. Zespół Nijmegen
 14. PFAPA (zespół okresowej gorączki, aftowego zapalenia jamy ustnej, zapalenia gardła, limfadenopatii szyjnej)
 15. Zespół Wiskotta i Aldricha

CHOROBY RZADKIE W KARDIOLOGII

 1. Anomalia Ebsteina
 2. Choroba wątroby związana z krążeniem Fontana
 3. Guzy serca
 4. Idiopatyczne tętnicze nadciśnienie płucne
 5. Kardiomiopatia rozstrzeniowa w dystrofii mięśniowej typu Duchenne’a
 6. Kardiomiopatia z niescalenia mięśnia lewej komory serca
 7. Katecholaminergiczny polimorficzny częstoskurcz komorowy
 8. Mikrodelecja 22q11.2 − aspekty kardiologiczne
 9. Przetoki tętnic wieńcowych
 10. Serce trójprzedsionkowe
 11. Tunel aortalno-lewokomorowy
 12. Wrodzone patologie tętnic wieńcowych
 13. Zespół Andersen i Tawila (LQTS typ 7)
 14. Zespół aorty brzusznej
 15. Zespół Brugadów
 16. Zespół Eisenmengera
 17. Zespół krótkiego QT
 18. Zespół Marfana – aspekt kardiologiczny

CHOROBY RZADKIE METABOLICZNE

 1. Acyduria glutarowa typu I
 2. Choroba syropu klonowego
 3. Choroby cyklu mocznikowego
 4. Choroby lizosomalne
 5. Choroby mitochondrialne
 6. Choroby peroksysomalne
 7. Cystynoza
 8. Defekty mitochondrialnej β-oksydacji kwasów tłuszczowych
 9. Deficyt fruktozo-1,6-bisfosfatazy
 10. Fenyloketonuria
 11. Glikogenozy wątrobowe
 12. Homocystynuria klasyczna
 13. Klasyczne acydurie organiczne: propionowa, metylomalonowa i izowalerianowa
 14. Rodzinny hiperinsulinizm
 15. Tyrozynemia typu 1
 16. Wrodzone defekty glikozylacji białek
 17. Wrodzone defekty neurotransmisji
 18. Wybrane encefalopatie padaczkowe w przebiegu wrodzonych wad metabolizmu

CHOROBY RZADKIE W NEFROLOGII

 1. Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy
 2. Autosomalna recesywna torbielowatość nerek
 3. Choroba Denta
 4. Cystynuria
 5. Kwasica cewkowa dystalna typu 1
 6. Nefropatia IgA
 7. Pseudohipoaldosteronizm typu 1
 8. Rodzinna krzywica hipofosfatemiczna
 9. Wrodzony zespół nerczycowy typu fińskiego
 10. Zapalenie naczyń związane z IgA (dawniej: plamica Schönleina-Henocha)
 11. Zespół Alporta
 12. Zespół Barttera
 13. Zespół Fanconiego
 14. Zespół Gitelmana
 15. Zespół Gordona
 16. Zespół Liddle’a
 17. Zespół oczno-mózgowo-nerkowy Lowe’a

CHOROBY RZADKIE W NEONATOLOGII

 1. Ataksja Friedreicha
 2. Choroba Huntingtona
 3. Dystonia torsyjna typu 1
 4. Dystrofia mięśniowa Duchenne’a
 5. Leukodystrofia metachromatyczna
 6. MPAN − choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego z odkładaniem żelaza w mózgu związana z niedoborem białka mitochondrialnego
 7. Neurofibromatoza typu 1 (choroba von Recklinghausena)
 8. PKAN − choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego z odkładaniem żelaza w mózgu związana z wrodzonym niedoborem kinazy pantotenianowej
 9. Rdzeniowy zanik mięśni
 10. Spektrum padaczek związanych z mutacją genu GRIN2A
 11. Stwardnienie guzowate
 12. Wczesnodziecięca neuronalna ceroidolipofuscynoza
 13. Zespół Angelmana
 14. Zespół Dandy’ego i Walkera
 15. Zespół Dravet
 16. Zespół Retta
 17. Zespół Tourette’a
 18. Guzy serca
 19. Przetrwała zatoka moczowo-płciowa
 20. Przetrwały stek/kloaka
 21. Torbiel ujścia moczowodu (ureterocele)
 22. Zespół brzucha śliwkowatego
 23. Zespół wynicowania i wierzchniactwa
Anna Dobrzańska Piotr Socha Łukasz Obrycki

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

170,00 zł
136,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 136,00 zł
99,00 zł
89,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 89,50 zł
60,00 zł
50,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 50,00 zł
129,00 zł
113,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 113,90 zł
50,00 zł
45,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 45,00 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

121,00 zł
102,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 121,00 zł
281,00 zł
239,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 281,00 zł
84,00 zł
71,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 73,90 zł
149,00 zł
137,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 137,90 zł
20,00 zł
19,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 19,00 zł
99,00 zł
84,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 88,90 zł
367,00 zł
309,70 zł
Najniższa cena z 30 dni: 309,70 zł
378,00 zł
338,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 338,00 zł

POLECAMY

79,00 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł
79,00 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł
169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 141,90 zł
94,00 zł
82,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 79,90 zł
44,90 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
149,00 zł
126,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 126,90 zł
99,00 zł
87,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 87,90 zł
64,00 zł
56,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 56,90 zł
220,00 zł
193,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 145,90 zł
357,00 zł
349,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 349,00 zł
29,99 zł
25,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 25,90 zł
29,99 zł
25,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 25,90 zł
29,99 zł
26,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 26,10 zł
44,40 zł
35,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,20 zł
45,00 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
60,00 zł
55,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 55,20 zł