• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-22025_23053_150x190

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA A ZDROWIE PUBLICZNE TOM 3 WYD 2

  • Wydawca: PWN
  • Rok wydania: 2023
  • Wydanie: II
  • Ilość stron: 570
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788301228637
99,00 zł
87,00 zł 87,00 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
Najniższa cena z 30 dni: 87,00 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Żywienie człowieka a zdrowie publiczne Tom 3 wyd 2

Autor: Jan Gawęcki

Żywienie człowieka a zdrowie publiczne to trzeci tom wielokrotnie wznawianegopodręcznika akademickiego poświęconego problematyce żywienia człowieka. Pozostałe tomy podręcznika to Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu oraz Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Celem podręcznika, który pierwotnie pojawił się na półkach księgarskich w 2009 roku, a obecnie został zaktualizowany i rozszerzony, jest przedstawienie zagadnień dotyczących relacji żywienia i zdrowia w taki sposób, aby pomóc Czytelnikowi w: identyfikowaniu problemów zdrowia publicznego wynikających z nieprawidłowego żywienia na poziomie: lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; określaniu przyczyn tych problemów; wyborze metod umożliwiających efektywne ich rozwiązywanie.
Książka składa się z 25 rozdziałów zgrupowanych w cztery działy, z których każdy poprzedzony jest krótkim wprowadzeniem. Omawiają one kolejno: miejsce żywienia w ochronie zdrowia społeczeństwa z uwzględnieniem aspektów epidemiologicznych, profilaktycznych i genetycznych; czynniki warunkujące sposób żywienia się społeczeństwa (od ekonomicznych, klimatycznych i kulturowych po społeczne i psychologiczne); sposoby racjonalizacji żywienia ludności (od polityki żywieniowej i upowszechniania wiedzy po niekonwencjonalne sposoby żywienia, żywność prozdrowotną i suplementację diety), kończąc na problematyce ochrony konsumentów żywności przed różnego rodzaju zagrożeniami dziś i w przyszłości.
Książka Żywienie człowieka a zdrowie publiczne przeznaczona jest dla studentów uczelni medycznych, przyrodniczych, rolniczych, a także dla żywieniowców, dietetyków i lekarzy.

Spis treści

Żywienie człowieka a zdrowie publiczne Tom 3 wyd 2

Autor: Jan Gawęcki

Przedmowa

Część I. Żywienie w systemie ochrony zdrowia społeczeństwa

1 Zdrowie i jego uwarunkowania Henryk Kirschner , Iwona Traczyk

1.1. Wprowadzenie 

1.2. Definicje zdrowia 

1.3. Kryteria zdrowia

1.4. Ocena zdrowia populacji 

1.5. Uwarunkowania zdrowia 

To jest najważniejsze

Literatura uzupełniająca 

2 Żywność i żywienie a zdrowie Jan Gawęcki, Joanna Suliburska

2.1. Wprowadzenie

2.2. Żywność wczoraj i dziś oraz jej wykorzystanie w żywieniu

2.3. Związek żywności i żywienia ze stanem zdrowia 

2.4. Interakcje żywności i leków

To jest najważniejsze

Literatura uzupełniająca 

3 Epidemiologia żywieniowa Wojciech F. Roszkowski, Barbara Pietruszka, Ewa Sicińska, Joanna Kałuża 

3.1. Wprowadzenie 

3.2. Definicje i zakres epidemiologii żywieniowej 

3.3. Klasyfikacja badań epidemiologicznych

3.4. Dobór próby i obliczenie niezbędnej jej liczebności

3.5. Badania w zakresie epidemiologii żywieniowej – kwestionariusze i ich walidacja 

To jest najważniejsze 

Literatura uzupełniająca 

4 Mierniki zdrowotne i ich powiązanie z czynnikami żywieniowymi Joanna Kałuża, Hanna Roszkowska, Ewa Sicińska, Wojciech F. Roszkowski 

4.1. Wprowadzenie 

4.2. Mierniki zdrowotne stosowane w epidemiologii żywieniowej 

4.3. Ocena powiązań pomiędzy narażeniem a efektem zdrowotnym 

4.4. Hierarchia dowodów naukowych 

4.5. Ocena głównych czynników modyfikujących związki żywienia ze zdrowiem 

To jest najważniejsze

Literatura uzupełniająca 

Spis treści

5 Przyczyny zaburzeń zdrowia o podłożu żywieniowym na świecie i w Polsce Lidia Wądołowska, Joanna Kowalkowska, Beata Stasiewicz 

5.1. Wprowadzenie

5.2. Żywieniowe przyczyny zaburzeń zdrowia 

5.3. Niedożywienie jako przyczyna zaburzeń zdrowia 

5.4. Czynniki ryzyka chorób związane ze stylem życia i środowiskiem

5.5. Metaboliczne przyczyny zaburzeń zdrowia

5.6. Możliwości poprawy zdrowia poprzez modyfikację odżywiania i stylu życia 

To jest najważniejsze

Literatura uzupełniająca 

6 Rola żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce otyłości i przewlekłych chorób niezakaźnych Mirosław Jarosz, Wioletta Respondek 

6.1. Wprowadzenie 

6.2. Epidemiologia nadwagi i otyłości oraz ich konsekwencje

6.3. Żywieniowe czynniki ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych 

6.4. Aktywność fizyczna a profilaktyka przewlekłych chorób niezakaźnych 

To jest najważniejsze 

Literatura uzupełniająca 

7 Genetyka i genomika w ocenie ryzyka chorób dietozależnych i ich prewencji Grażyna Nowicka, Agata Chmurzyńska

7.1. Wprowadzenie 

7.2. Gen, ekspresja genu, zmienność genetyczna

7.3. Składniki diety a ekspresja genów

7.4. Warianty genetyczne a odpowiedź metaboliczna na składniki diety 

7.5. Składniki diety a stabilność genomu

To jest najważniejsze 

Literatura uzupełniająca

Część II. Uwarunkowania sposobu żywienia się społeczeństwa

8 Żywienie a funkcje poznawcze i zdrowie psychiczne człowieka Jadwiga Hamułka, Monika Zielińska-Pukos, Agata Białecka-Dębek 

8.1. Wprowadzenie 

8.2. Rozwój i funkcjonowanie układu nerwowego 

8.3. Wpływ składników pokarmowych na układ nerwowy i zdrowie psychiczne 

8.4. Żywieniowa profilaktyka zaburzeń funkcji poznawczych i zdrowia psychicznego 

To jest najważniejsze 

Literatura uzupełniająca 

9 Czynniki ekonomiczne warunkujące sposób żywienia populacji Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek, Hanna Górska-Warsewicz 

9.1. Wprowadzenie

9.2. Uwarunkowania makroekonomiczne

9.3. Uwarunkowania mikroekonomiczne 

To jest najważniejsze 

Literatura uzupełniająca 

Spis treści

10 Czynniki klimatyczne a sposób żywienia Jerzy Bertrandt

10.1. Wprowadzenie 

10.2. Wpływ klimatu na zaopatrzenie ludności w żywność

10.3. Wpływ zachodzących zmian klimatycznych na przyszłą produkcję żywności 

10.4. Klimat a model żywienia 

10.5. Wyzwania

To jest najważniejsze 

Literatura uzupełniająca 

11 Postęp naukowo-techniczny a sposób żywienia Janusz Czapski, Józef Korczak

11.1. Wprowadzenie

11.2. Żywieniowe skutki rozwoju nauki i techniki w ujęciu historycznym

11.3. Biotechnolgia i nanotechnologia w produkcji żywności 

11.4. Postępy w technologii potraw oraz w organizacji żywienia zbiorowego

11.5. Perspektywy produkcji żywności

To jest najważniejsze 

Literatura uzupełniająca 

12 Związki kultury ze sposobem odżywiania się społeczeństwa Jan Gawęcki, Ewa Flaczyk, Michał A. Michalski 

12.1. Wprowadzenie

12.2. Wpływ religii na zachowania żywieniowe

12.3. Żywność tradycyjna

12.4. Kuchnie narodowe i regionalne 

To jest najważniejsze 

Literatura uzupełniająca 

13 Czynniki społeczne a żywność i żywienie Marzena Jeżewska-Zychowicz, Marta Plichta 

13.1. Wprowadzenie

13.2. Cechy społeczne a sposób żywienia

13.3. Środowisko społeczne a sposób żywienia 

13.4. Inne czynniki kształtujące zachowania żywieniowe 

13.5. Społeczne funkcje żywności i żywienia 

To jest najważniejsze 

Literatura uzupełniająca

14 Psychologiczne determinanty sposobu żywienia Beata Ziółkowska, Magdalena Weber 

14.1. Wprowadzenie

14.2. Psychologiczne uwarunkowania zachowań żywieniowych 

14.3. Bariery na drodze zmiany zachowań żywieniowych

14.4. Klasyfikacja zaburzeń karmienia i odżywiania

To jest najważniejsze

Literatura uzupełniająca

Część III. Racjonalizacja żywienia ludności 

15 Polityka wyżywienia ludności – obszary działań i narzędzia realizacji Ewa Halicka, Krystyna Rejman, Barbara Kowrygo

15.1. Wprowadzenie

Spis treści

15.2. Główne obszary działań polityki wyżywienia w XXI wieku 

15.3. Narzędzia realizacji polityki wyżywienia w Unii Europejskiej 

15.4. Polityka wyżywienia w aspekcie przyszłych wyzwań

To jest najważniejsze 

Literatura uzupełniająca 

16 Edukacja żywieniowa Anna Kołłajtis-Dołowy, Marta Jeruszka-Bielak 

16.1. Wprowadzenie

16.2. Definicje, cele i zakres edukacji żywieniowej 

16.3. Planowanie edukacji żywieniowej 

16.4. Ewaluacja edukacji żywieniowej i wiarygodność przekazywanej wiedzy

To jest najważniejsze 

Literatura uzupełniająca 

17 Wegetarianizm i diety niekonwencjonalne w świetle nauki o żywieniu Jan Gawęcki, Karolina Łagowska, Joanna Bajerska, Małgorzata Woźniewicz 

17.1. Wprowadzenie 

17.2. Wegetarianizm 

17.3. Charakterystyka wybranych diet niekonwencjonalnych – zalety i wady 

17.4. Diety niekonwencjonalne a redukcja masy ciała 

To jest najważniejsze 

Literatura uzupełniająca 

18 Żywność prozdrowotna Jan Gawęcki, Danuta Górecka

18.1. Wprowadzenie

18.2. Pojęcie żywności prozdrowotnej i jej rodzaje 

18.3. Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem żywności prozdrowotnej 

To jest najważniejsze 

Literatura uzupełniająca

19 Suplementacja diety jako droga do poprawy stanu odżywienia i stanu zdrowia ludności Anna Brzozowska, Regina Olędzka, Ewa Sicińska

19.1. Wprowadzenie

19.2. Suplementy diety jako środki spożywcze 

19.3. Programy suplementacji dla zwalczania niedoborów witamin i składników mineralnych na świecie 

19.4. Indywidualne stosowanie suplementów składników odżywczych 

19.5. Stosowanie suplementów diety zawierających substancje aktywne inne niż składniki odżywcze 

19.6. Zagrożenia dla zdrowia związane ze stosowaniem suplementów 

To jest najważniejsze

Literatura uzupełniająca 

Część IV. Bezpieczeństwo żywności i żywienia

20 Zatrucia i zakażenia pokarmowe jako problem społeczny Ewa Matczuk, Lucjan Szponar 

20.1. Wprowadzenie

20.2. Przyczyny i objawy zakażeń i zatruć pokarmowych

Spis treści 

20.3. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zatruć i zakażeń pokarmowych 

20.4. Działania prewencyjne mające na celu zmniejszanie ryzyka zatruć i zakażeń pokarmowych i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności 

To jest najważniejsze

Literatura uzupełniająca

21 Bioterroryzm żywnościowy Jerzy Bertrandt

21.1. Wprowadzenie 

21.2. Rodzaje i charakterystyka ataków bioterrorystycznych

21.3. Instrumenty ochrony przed atakiem bioterrorystycznym

To jest najważniejsze

Literatura uzupełniająca 

22 Bezpieczeństwo żywności i żywienia w aspekcie międzynarodowym Lucjan Szponar, Ewa Matczuk

22.1. Wprowadzenie

22.2. Komisja Kodeksu Żywnościowego

22.3. Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 

22.4. System wczesnego ostrzegania o żywności i środkach żywienia zwierząt (RASFF)

To jest najważniejsze 

Literatura uzupełniająca 

23 Regulacje prawne zapewniające bezpieczeństwo żywności Maciej Taczanowski 

23.1. Wprowadzenie

23.2. Podstawowe unijne i polskie akty prawne ze sfery bezpieczeństwa żywności 

23.3. Szczegółowe wymagania jakościowe w zakresie bezpieczeństwa żywności 

23.4. Szczególne kategorie środków spożywczych w regulacjach prawnych sfery bezpieczeństwa żywności 

23.5. Znakowanie żywności 

23.6. Urzędowa kontrola żywności (nadzór)

To jest najważniejsze 

Literatura uzupełniająca

24 Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym żywności Jacek Kijowski , Danuta Kołożyn-Krajewska, Joanna Trafiałek 

24.1. Wprowadzenie

24.2. Ewolucja systemów zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem żywności 

24.3. Charakterystyka ogólna normy ISO 22000

24.4. Kluczowe elementy składowe systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności 

24.5. Działania operacyjne 

24.6. Realizacja systemowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności w Polsce .

To jest najważniejsze

Literatura uzupełniająca 

25 Żywienie a zdrowie publiczne w XX i XXI wieku Anna Gronowska-Senger

25.1. Wprowadzenie 

25.2. Cechy charakterystyczne żywienia w XX wieku 

25.3. Problemy żywieniowo-zdrowotne w XXI wieku

25.4. Żywienie a zdrowie społeczne – prewencja zagrożeń 

To jest najważniejsze 

Literatura uzupełniająca 

Skorowidz

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

304,00 zł
267,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 296,50 zł
119,00 zł
104,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 104,90 zł
119,00 zł
104,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 104,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

50,00 zł
44,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,00 zł
22,00 zł
19,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 19,80 zł
194,00 zł
169,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 164,90 zł
65,20 zł
57,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 53,90 zł
25,20 zł
18,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 23,75 zł
59,80 zł
52,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 49,50 zł
119,00 zł
104,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 101,90 zł
169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 143,90 zł

POLECAMY

119,00 zł
95,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 119,00 zł
259,00 zł
227,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 259,00 zł
59,90 zł
49,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 52,90 zł
42,90 zł
37,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 37,90 zł
44,99 zł
38,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 38,90 zł
47,90 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 42,90 zł
54,99 zł
46,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 46,90 zł
79,91 zł
67,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 67,90 zł
46,90 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
368,00 zł
323,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 368,00 zł
169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 169,00 zł
199,00 zł
175,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 199,00 zł
49,90 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,90 zł
59,99 zł
50,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 50,90 zł
56,00 zł
49,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 50,90 zł
49,00 zł
45,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 45,90 zł