• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.

Jak zostać ratownikiem medycznym?

Do obowiązków ratownika medycznego należy przede wszystkim udzielenie pomocy osobom, które znajdują się w stanie bezpośredniego, a także nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Do jego zadań należy także ocena stanu zdrowia chorego/ poszkodowanego w wypadku, udzielenie mu pierwszej pomocy, a także podtrzymywanie funkcji życiowych, również w drodze do szpitala.

Co warto wiedzieć o zawodzie ratownika medycznego?

Poza badaniem funkcji życiowych oraz badaniem podstawowych parametrów ratownik medyczny podaje również leki lub w sytuacji gdy przyjeżdża do osób poszkodowanych w wypadkach, zabezpiecza miejsce wypadku, aby zapobiec większej liczbie poszkodowanych, w tym ofiar śmiertelnych. Współpracuje on także z policją, czy strażą pożarną. Medycyna ratunkowa jest bardzo często pierwszym kontaktem poszkodowanego ze służbą zdrowia, dlatego jest jednym z najważniejszych etapów.

Do 2013 roku w celu zostania ratownikiem medycznym należało jedynie ukończyć szkołę policealną o takim profilu. Obecnie konieczne jest ukończenie trzyletnich studiów wyższych na kierunku ratownictwo medyczne.

Studia te obejmują zarówno teorię w tym wykłady,czy konserwatoria, ale także dużą ilość zajęć praktycznych, jak i praktyk zawodowych.

Należy przy tym pamiętać, że po ukończeniu studiów nauka ratownika medycznego nie kończy się, bierze on udział w kursach i seminariach zawodowych, czy czyta książki o tematyce ratownictwa, za których pomocą doskonali swoje umiejętności.

Ratownik medyczny - obowiązki

Podstawowym obowiązkiem ratownika medycznego będzie możliwie najszybsze dotarcie na miejsce do chorego, poszkodowanego.

Musi on ocenić stan zdrowia pacjenta, a także ułożyć w pozycji właściwej, udzielić pierwszej pomocy, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności podtrzymywać funkcje życiowe, także podczas transportu do szpitala.

W ramach wykonywania zawodu ratownik medyczny może podjąć się samodzielnie następujących czynności:

 1. podjęcie i prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

 2. przywracanie drożności dróg oddechowych bez wsparcia przyrządów oraz za pomocą konikopunkcji, rurki ustno- gardłowej, czy nosowo-gardłowej

 3. odsysanie dróg oddechowych

 4. podjęcie tlenoterapii, wspomagania oddechu i wentylacji płuc

 5. wykonanie defibrylacji manualnej i zautomatyzowanej

 6. wykonanie kardiowersji

 7. wykonanie i ocena zapisu EKG

 8. wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca

 9. monitorowanie czynności układu oddechowego

 10. opatrywanie ran

 11. przyjęcie porodu

 12. unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń

 13. inne

Pod nadzorem lekarza ratownik medyczny może wykonać następujące czynności:

 1. wykonanie intubacji dotchawiczej

 2. cewnikowanie pęcherza moczowego

 3. zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka, po wcześniejszym zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych

Predyspozycje do wykonywania zawodu ratownika medycznego

Chcąc zostać ratownikiem medycznym, należy pamiętać, że jest to zawód niezwykle odpowiedzialny, dlatego tak istotne jest, żeby wykonywały go osoby do tego powołane.

Praca ratownika medycznego to nie tylko wiedza teoretyczna, czy praktyczne umiejętności. Jeśli chcesz zostać ratownikiem medycznym, musisz posiadać także odpowiednie predyspozycje fizyczne, czy psychiczne. Konieczna będzie bardzo dobra kondycja fizyczna, która umożliwi Ci między innymi przeniesienie pacjenta na noszach do karetki, czy odporność na stres, pozwalająca na działanie pod presją czasu, czy w ekstremalnie trudnych warunkach.